Az általános iskolai beíratás időpontjai

A 2013/2014. tanévre történő beíratás időpontjai: 2013. április 8. (hétfő) 8-18 óra között és 2013. április 9. (kedd) 8-18 óra között.

 

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles 30 napon belül elbírálni és döntését a szülővel írásban közölni.

Az intézmény vezetőjének határozatban foglalt döntése ellen a szülő jogorvoslattal élhet.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához kell benyújtani.

Megosztom a cikket