Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére

Budakeszi oktatási intézményeiben is megemlékeznek minden évben az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. Stábunk az általános és középiskolák ünnepi műsorába pillantott be.

 

A budakeszi Széchenyi István Általános Iskola emlékműsora

 

A tornateremben gyűltek össze az iskola tanulói, hogy méltóképpen emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.

Az ünnepség kezdetén Ganyecz Magdolna tanárnő idézte fel az akkori eseményeket: „Ha van szép és reményt keltő nemzeti ünnep, akkor az március 15. Ezt a napot nagyon lehet szeretni Petőfi lángoló versei, a kezdődő tavasz reménye, a fiatalság lendülete, az erőszak nélküli forradalom minden ereje benne van. Legyünk hűek az 1848-49-es forradalom hőseihez és üzenetéhez: legyen béke, szabadság, egyetértés!”

A megemlékező mondatok után a 4. évfolyamosok ünnepi műsorában gyönyörködhettünk, akik felelevenítették ennek a másfél évnek a legfontosabb történéseit. Sok-sok ismert elem volt jelen a műsorban, de kiemelkedett a gyerekek őszinte lelkesedése, tiszta, érthető versmondása, éneklése, magyaros táncai.

A műsor záró jeleneteként az egész évfolyam közösen énekelte a Kormorán együttes halhatatlan slágerét: A költő visszatér.

Bátran állíthatom: visszatért…

A Buda Környéki Televízió felvételének megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

 

A budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium emlékműsora


A gimnázium aulájában gyűlt össze az iskola tanulóifjúsága, tantestülete, hogy méltóképpen megemlékezzék az 1848-49-es forradalom 167. évfordulójáról.

A diákok és tanárok jó hangulatú, élő előadásban idézték fel az akkori eseményeket, a kor hangulatát. Az előadott jelenet méltóképpen emlékezett meg a szabadságharc nemzeti összefogásáról, a fiatal és idősebb férfiak és nők önfeláldozó hazaszeretetéről. A verbunkosok és nóták elfelejtették a több mint másfél évszázadnyi időeltolódást, mintha most, a XXI. században történtek volna az események. A közönségnek nagyon tetszett az előadás, időnként őszinte nevetés is hangzott.

A műsor végén a szereplők és a diákság közösen énekelte el a Boldogasszony anyánk… kezdetű népéneket, amely méltó befejezése volt az ünnepi műsornak.

 

A Buda Környéki Televízió felvételének megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

 

A budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium emlékműsora


Az iskola tanulóifjúsága, tantestülete és a meghívott vendégek szép számmal, nyitott szívvel gyülekeztek az iskola aulájában a neves évforduló megünneplésére.

Az ünnepség elején Török Csaba igazgató úr idézte Juhász Gyula Consolatio című versének első versszakát:

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

 

Ezután rövid megnyitó beszédet tartott: „Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc az újkori Magyarország egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás alapköve; társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Egyike volt az 1848-as Európa forradalmi hullámának. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy csak a cári Oroszország segítségével lehetett leverni. A szabadságharcot egy súlyos katonai vereség követte, majd megadás, megtorlás, rémuralom, ami néma ellenállást szült a nemzetben. Hiába volt 1848 a népek tavasza, a magyarországi nemzetiségieket nem sikerült forradalmunk mellé állítanunk, többségük ellenünk küzdött e másfél év során. A szabadságharcot a hatalmas túlerő ugyan leverte, de mégsem bukott el, hiszen mind a mai napig erőt adó példa a zsarnokság elleni küzdelmekben. Emléke máig él. A szabadságért folytatott küzdelem egységbe forrasztotta nemzetünket. A forradalom és a szabadságharc – a bukás utáni véres megtorlás ellenére – előkészítette az 1867-es kiegyezést. Deák és társai felismerték az egyetlenegy lehetőséget: a bölcs kiegyezést, amely lehetővé tette hazánk gazdasági és kulturális felemelkedését. A szabadság csak lehetőség, sőt nem örökkévaló. Nap nap után meg kell küzdenünk érte” – fejeződött be a gondolatindító beszéd.

A magvas gondolatokat tartalmazó megemlékezés után következett az ünnepi műsor, amelyet a 12/A osztály tanulói adtak elő. A szép irodalmi összeállításból nem hiányozhattak Petőfi versei, megzenésítve is. A XX. század költői közül Utassy József és Szécsi Margit műveit hallgathattuk. A Kormorán együttes A költő visszatér című száma keretbe foglalta az összeállítást, amelyet szép verbunkos zene, illetve magyaros táncok is színesítettek.

 

Szabó Tibor Mihály

A Buda Környéki Televízió felvételének megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Fotógaléria itt.

Megosztom a cikket