Amit az MKNE-ről tudni kell

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesületet bemutató írást Dosek Ágoston, a TF egyetemi docense, korábbi sífutó és tájfutó versenyző, majd a tájfutó válogatott edzője küldte, aki sport és környezet témában egyik szakértője a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek.

1985-től vagyok budakeszi lakos. Az erdő közelsége és a természet szeretete nagyban meghatározta a lakóhely kiválasztását. A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület aktív tagjaként kaptam felkérést arra, hogy egy fát ültessek a lakókörnyezetem közelében. Az egyesület 30 éves fennállása emlékére az ország különböző helyszínein 30 fát ültetünk el „30 éves a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület / 2022” felirattal.

A Budakeszi Önkormányzatnál Bakács Bernadett képviselő asszony pozitív hozzáállásával és a vezetők egyetértésével az Árpád fejedelem téri ültetések keretében az egyik fát egyesületünk nevében ültettük be november 22-én. A klímaválság időszakában, a fafűtés előtérbe kerülésekor nem ünnepi aktus, hanem az együttműködés, az előrelátó gondoskodás, az élhető környezet kialakításának igényét is jelképezi ez a fajta zöldítés.

A 30 éves egyesület honlapján annak céljairól, tevékenységéről, kiemelkedő sikereiről és jeles tagjairól is olvashatunk. A környezetet reálisan értékelő, a pozitív folyamatokat felismerő és azokat hatékonyan, aktivitással népszerűsítő lehetőségekről kaphat betekintést az olvasó, valamint irányultságunknak megfelelő eseményekről, részvételi lehetőségekről is informálódhatnak a kedves olvasók a https://mkne.hu/ honlapon, melynek tartalmából az alábbi kivonatot ajánlom az érdeklődők figyelmébe.

Az egyesület célja, küldetése

 • A környezeti nevelést feladatuknak vallók – s rajtuk keresztül a magyar társadalom – ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gondolkodás- és életmódjának környezetbaráttá alakítása.
 • A környezeti neveléshez szükséges ismeretek és módszerek terjesztése, a környezeti nevelők munkájának segítése, együttműködésük bátorítása és szervezése.
 • A környezeti nevelők személyes hatékonyságának növelése.
 • Az emberi kapcsolatok megértése és jobbítása az egymással és a környezettel való minél harmonikusabb együttélés érdekében.
 • A természet és az ember tiszteletén alapuló etika formálása, a bolygóméretben és évszázadokban való gondolkodás erősítése.
 • fenntartható életmódhoz szükséges kompetenciák fejlesztése.

Az egyesület története

 • Egyesületünket 53 lelkes környezeti nevelő alapította 1992 márciusában.
 • Ma a tagság létszáma közel kétszáz fő.
 • Egyesületünk 1998 óta közhasznú célokat valósít meg. 1999-ben Környezetünkért díjat kapott.
 • Eddigi elnökei: Vásárhelyi Tamás, Victor András, Németh Ibolya, Schróth Ágnes, Kecskés Ferenc, Saly Erika.

Tagságunk

 • Tagjaink többsége pedagógus (az óvodától a felsőoktatásig), de vannak muzeológus, orvos, mérnök, középiskolás diák stb. tagjaink is.
 • Tagjaink több korosztályt képviselnek a középiskolásoktól a nyugdíjasokig.
 • Tagjaink kétharmada vidéken él.
 • Tagjaink helyi csoportokat és érdeklődés szerinti szakmai csoportokat is létrehoznak, melyek igény szerint működnek.

Mivel foglalkozunk?

 • A környezeti és fenntarthatóságra nevelés elméleti, gyakorlati és módszertani kérdései.
 • Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés gondozása.
 • Pedagógusok módszertani kultúrája, módszertani anyagok fejlesztése, adaptálása.
 • Komplex tanulásszervezési formák, interaktív módszerek a környezeti nevelésben.
 • Környezeti nevelés a családban.
 • A környezeti nevelés szakirodalma.
 • Múzeum és környezeti nevelés.
 • Pedagógusok környezeti témákkal kapcsolatos szakmai felkészültsége.
 • Iskola és helyi fenntarthatóság.
 • Civil szervezetek együttműködése környezeti kérdésekben
 • Környezeti nevelési programok és modulok.
 • Iskolák támogatása a fenntarthatóság útján.
 • Pedagógus-továbbképzések tartása.
 • Vándortanösvények fejlesztése (Herman Ottó vándortanösvény, Beporzók vándortanösvény, Klíma vándortanösvény).
 • Programok vezetése fesztiválokon, kulturális rendezvényeken (pl. Művészetek Völgye, Muzsikál az erdő).
 • Projektekben való részvétel (saját projekt, illetve konzorciumi partnerként).
 • Együttműködés más szakmai civil szervezetekkel, pl. a globális felelősségvállalásra nevelés témakörében.
 • Puli online Szalon (belső kapcsolattartás, emberi kapcsolataink erősítése).

Tiszteletbeli tagjaink

Attenborough, David; Cornell, Joseph; Goodall, Jane; György Lajos f; Havas Péter; Káldy József; Kontra György f; László Ervin; Legány András; Meskó Attila f; Országh Mihály f; R. Várkonyi Ágnes f; Schmidt Egon; Sólyom László; Vida Gábor. Dosek Ágoston

Budakeszi Hírmondó 2022. november

Megosztom a cikket