Aláírták: járási központ lesz Budakeszi

Ünnepélyes keretek között 2012. október 12-én került sor a Budakeszi járás megalakításához szükséges szerződések aláírására. Dr. Tarnai Richard, Pest megye kormánymegbízottja és az érintett települések polgármesterei: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia Budakeszi, Tarjáni István Biatorbágy, Bencsik Mónika Nagykovácsi és Csenger-Zalán Zsolt Zsámbék polgármestere írta alá a dokumentumokat, melyeket a települések jegyzői ellenjegyeztek.

 

 

A települések polgármesterei, a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával írták alá a szerződést, melynek értelmében Budakeszin járási központ, Biatorbágyon, Nagykovácsiban és Zsámbékon járási kirendeltség jön létre. Budaörs Város Képviselő-Testülete ezen megállapodás aláírását megelőző napon, elutasította a Budaörsi járási kirendeltségről szóló szerződés aláírását.

A Budakeszi Járási Hivatal Kirendeltsége kialakításához szükséges megállapodás ünnepélyes ceremóniáját a Himnusz eléneklését követően a házigazda polgármester, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia nyitotta meg.

A polgármester asszony beszámolt a 2011. május 12-e, dr. Tarnai Richard, Pest megye kormánymegbízott, első Budakeszire történő látogatásának időpontja óta elvégzett munka sikeréről. Elmondta, hogy nagyon örül és megtiszteltetésnek tartja, hogy ő írhatja alá ezt, a Budakeszi számára nagyon fontos szerződést. Budakeszi székhelyi rangra emelésétől a város, a térség, az egész Zsámbéki-medence fejlődését reméli. Fontosnak tartotta kiemelni, a térség településeinek sikeres és jó együttműködést. Valamint pozitívumként említette a járási rendszer azon feladatát, hogy az önkormányzatok, ténylegesen önkormányzati feladatkörökre tudnak ezt követően koncentrálni, hiszen a járási rendszer megszabadítja őket az állami feladatok terhétől, a lakosok pedig érezni fogják a gyorsabb könnyebb ügyintézés, azaz a kisebb és olcsóbb bürokrácia előnyeit. Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia Budakeszi részéről végezetül együttműködést és segítséget ajánlott fel a járási központ felépítéséhez.

 

Dr. Tarnai Richárd úr a Pest Megyei Kormányhivatal elnöke, Pest megye kormánymegbízottjaként, a tőle már megszokott, határozott, ám nagyon emberközeli módon világította meg a járási központok kialakításának eredeti célját, előre vetítve azt a stílust, melyet a majdani ügyfelekkel foglalkozó kollégáitól is elvár. Azaz kedvesen, de komoly szakmai tudással és empátiával felvértezve segíteni a polgárokat, szolgálni, kiszolgálni őket. ?Szolgálatunk lényege az itt élők szolgálata? ? hangzott a mottó. Fontos, hogy ezt mindenkihez eljusson, mindenki tisztában legyen azzal, hogy a rendszer átalakítása, mely tulajdonképpen az eddig is jogosan elvárt minőségi szintre hozza az állami feladatok közvetítését a polgárok és az állam között, értünk van, a mi életünket könnyíti meg, a hivatalos ügyek intézésére felhasznált időt rövidíti le.

 

A járási rendszer felépítését Tarnai úr saját családjával állította párhozamba, mivel véleménye szerint egy rendszer akkor működhet jól, ha az közel áll az emberek mindennapi életéből vett példákhoz. A családban a felmerülő problémák megoldásához szükség van sok egyeztetésre, így ő mindig megbeszél mindent a feleségével. Aztán egyszer eljön az idő, hogy az előkészítést közösen meghozott döntéssel le kell zárni. Jelen pillanatban itt tart a járások ügye, és aztán jöhet a megvalósítás, hivatalos nyelven a végrehajtás. Az okos ember tudja, hogy nem tévedhetetlen. Az okos ember belátja, ha tévedett, és változtat rajta. Ezért történt a járásokról hozott rendelkezéseknél, hogy nem törvényben, hanem kormányrendeletben rögzítették a szabályokat, például a központok helyét. Ha tévedtek, könnyebben ki tudják javítani a hibát, mintha törvényt kellene módosítani. Egy kormányzati ciklusban, egyszer lehet változtatni a struktúrán, azonban törvényileg nem lehetséges a rendszert változtatásokkal szétzilálni.

 

A 2013-as átmeneti év a járások felépítésével, kialakításával, a gyermekbetegségek meggyógyításával fog eltelni. Az élesített rendszer 2014. január 1-jével kell, hogy mindenben felálljon, és megfeleljen a szolgálatra. A rendszer hármas tagozódású. Lesznek járásközpontok, kirendeltségek és ügysegédek. A járásközponttól a kirendeltségek csak dolgozói létszámban térnek el, egyébként mindenben azonosak, míg az ügysegédek a lakosság számától függően hetente 1-2 alkalommal teljesítenek szolgálatot az adott településen.

Az ügyfelek a kormányablaknál, azaz az ügyintézői pultoknál jogász végzettségű, kedves és segítőkész, erre a feladatra válogatott dolgozókkal fognak találkozni, akik több mint 2300 féle ügyben tudnak a lakosoknak segíteni. A rendszer felépítésével egy ablaknál lehet minden állami ügyintézést igénylő dolgot rendezni, akár egyszerre többet is. Nem kell ezer helyre utazni, ügyfélfogadási időket kutatni, esetleg szabadságot kivenni, hogy egy ügyet elintézzenek. Megszűnnek a hivatali fogadóórák, amikor a dolgozók többsége heti 3 napon nem tudott érdemben a munkájával foglalkozni, hanem az ügyfelek ügyes-bajos ügyeit hallgatta és próbálta intézni, vagy éppen elhessegetni az ügyfelet, megoldás nélkül, nem ritkán bicskanyitogató stílusban, attól függően, hogy az ügyfélen éppen volt vagy nem volt sapka. Bizonyára minden felnőtt került ilyen szituációba. Ez most a járási rendszer bevezetésével megszűnik. A változással a hivatali dolgozók munkafeltételei változhatnak alapvetően, mivel az eddig is a különböző hivatali osztályokon dolgozók végzik majd a járásokban a szakmai munkát tovább, azonban a munkavégzés helyszíne változhat. A lakosságot csak előny érheti a járási rendszer kialakítása okán.

 

Ehhez kért a kormánymegbízott úr türelmet, belátást, együttműködést a jelenlévőktől és a sajtón keresztül a polgároktól. Kiemelten kérte a járási központok kialakításával együtt járó presztízsviták lezárását, mivel azok nem visznek előbbre, csak a hangulatkeltésre valók, a lakosságot nem érintő, rossz politikai célokat szolgálhatnak.

 

Az aláírást követően sajtótájékoztató következett, ahol a Buda Környéki Televízió képviselője kérdésére Tarnai úr a következőket válaszolta:

 

?A térségi önkormányzatok és a kormányhivatal közötti együttműködés teljesen természetes dolog, hiszen ugyanazon az oldalon vagyunk. Sokszor hangsúlyoztam már, hogy az itt élők életének komfortosabbá tétele a célja a kormányzatnak közigazgatás átalakításával, és ez a szándéka az összes településvezetésnek is, aki ezt a megállapodást az ott élő emberek érdekében aláírta. Az ettől eltérő magatartás számomra természetellenes.

 

Az első öt járási megállapodásból négy Pest megyében született, és én úgy érzem, hogy valamennyi Pest megyei település vezetője felismerte ennek a fontosságát.

 

Konkrétan Budaörssel kapcsolatban az a véleményem, hogy Budaörs tegnap hozott egy döntést, ami ? a minősített többség hiánya miatt ? elvetette a szerződést. Ez azt jelentette, hogy az ottani frakciók közül egy páran nem kívántak a budaörsi emberek kedvében járni. Nem kívánják, hogy az ügyeiket gyorsan, minél hamarabb intézhessék el. Azt gondolom, hogy ez egy pillanatnyi oda nem figyelésnek a következménye, biztos, hogy nem szándékos dologról van szó.

A kormánybiztosnak, azaz nekem november 1-jétől nyílik lehetőségem, hogy döntsek ebben a helyzetben. Én nem kívánok ezzel élni.  Úgy gondolom, hogy mindenhol meg fogunk egyezni. Nagyon bizakodó vagyok e tekintetben. Én magam személyesen fogom polgármester urat a jövő héten felkeresni, és elmondom, bár ezt nem először teszem, hogy mi az egész átalakításnak a lényege. Azt gondolom, az ott élők érdeke is megvalósul. Megjegyzem, hogy  elég nagy létszámú kirendeltségről van szó Budaörsön, és a megállapodás előkészítése nagyon jó ütemben haladt. Ezért számomra is érthetetlen volt ez a hirtelen váltás, az, hogy ilyen módon egy kvázi kis koalíció jött létre az adott testületben. A polgármester úrral való beszélgetés, azt gondolom, hogy megvilágítja számára is, hogy érdemes az ott élőkhöz is minél közelebb vinni az állami szolgáltatásokat. Ha ez együttműködve nem menne, a jogszabály lehetőséget biztosított a kormánymegbízottnak, hogy ezt megtegye. Én azt remélem, hogy az együttműködés meg fog valósulni.?

 

A sajtótájékoztatót követően a jelen lévő polgármesterek szóltak:

 

Tarjáni István, Biatorbágy polgármestere elmondta, hogy a biatorbágyi polgárok sokkal jobb helyzetbe kerültek a megállapodással, hiszen az ügyeiket Budakeszi és Budaörs helyett helyben intézhetik január 1-jétől. Az a kérdés, hogy Budaörs vagy Budakeszi lesz a központ, most már, hogy tisztán látjuk a biatorbágyiak járási helyzetét, azt kell mondani, hogy irreleváns kérdés, hiszen az ügyek Biatorbágyon intézhetők. A Budakeszi központ számunkra teljesen elfogadható. Reményeink szerint mindenki elégedett lehet ezzel a helyzettel, mi biztosan azok vagyunk.

 

Nagykovácsi tíz éve regnáló polgármestere, Bencsik Mónika elmondta: ?Személy szerint elkötelezetten a jó állam híve vagyok, a Magyari-programnak nagyon örültem, alapvetően sokszor nem is politikusnak, hanem közszolgának érzem magam, végzettségem miatt is. Mi elköteleződtünk Budakeszi járásközpont mellett, tehát nekünk nem volt mindegy, hogy Budaörs vagy Budakeszi. Nemcsak Budakeszi közelsége, hanem Budakeszi vezetése is garancia számunkra, hogy ez jól működő járási hivatal lesz. Mi megbízunk abban a szakmaiságban és együttműködési készségben, amit tapasztaltunk 2010 óta. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki számára jó rendszert építünk. Egyetértek és fontosnak tartom, amit Győri Ottilia bevezetőjében elmondott, hogy az önkormányzati és állami feladatok szétválasztása nagyon fontos az önkormányzatiság és a kollégák szakmai feladatának azonosítása, az ügyintézés gyorsasága és minősége miatt is. Nagykovácsi nagyon örül annak, és megtiszteltetésnek veszi, hogy kirendeltségi pozícióba került. A jövő év nagyon fontos év lesz számunkra, mert ezen kívül közös hivatalunk lesz Remeteszőlőssel: újra összerendeződünk a korábban kivált településrészünkkel. Bízunk benne, hogy minden zökkenőmentesen fog történni az emberek érdekében. Bízom a jövőben!?

 

Csenger-Zalán Zsolt, Zsámbék polgármestere, országgyűlési képviselő elmondta: ?Polgármesterként én is nagyon örülök a kormányablak létesítésének, és Budakeszi központnak is a közlekedési szempontok miatt. Országgyűlési képviselőként érdekes volt részt venni a törvény előkészítésben, a vitákban és aztán a megvalósításban. Jó látni, tapasztalni azt a lendületességet, ahogy ez a rendszer épül Pest megyében. Annak ellenére, hogy úgy éreztük, lehetnek problémák a változással, az ügyek járási szintre emelésével, mert helyi érdekek sérülhetnek, jó látni, hogy nincsenek ilyenek. Kivétel Budaörs esete. Egyetértek kormánymegbízott úrral, én is úgy gondolom, hogy ez inkább technikai és átmeneti jellegű döntés Budaörsön, hiszen csak egy szavazat hiányzott a többséghez, a minősített többséghez. Én biztos vagyok abban, hogy a budaörsiek számára az a legrosszabb megoldás, ha semmi sincs: se járási székhely, se budaörsi kirendeltség.

Kívánom a térség összes településének, minden polgárának, hogy ez az új rendszer, ez az új ügyintézési mód mindenki számára gyors és előnyös legyen.?

 

Csepregi Tibor járási megbízott az ünnepélyes aláírás záró akkordjaként megköszönte a gyümölcsöző együttműködést, kijelentette, hogy jó élményekkel és tapasztalatokkal távozik ebből a járásból. Reménykedik abban, mint egy jó bába, hogy ha sima szüléssel nem is sikerült, de császármetszéssel megszülethet a megállapodás Budaörssel is.

 

Balczó

 

Fotógaléria itt.

 

Megosztom a cikket