A BVV Kft. a városért

Az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a hatékonysága az önkormányzat tulajdonában álló városfejlesztési és városüzemeltetési feladatokat ellátó kft-nek, ezáltal jelentősen javult a lakossági megítélése is. A budakeszi il­letőségű Korondy Tamás 2018. augusztus 9-től dolgozik a BVV Kft. élén.

Jelenleg harmincan dolgoznak a cégnél, de ebből hat fő intézményi karbantartó, takarító. Így összesen huszonnégy – négy szellemi, és húsz fizikai – dolgozó végzi az általános üzemeltetési és fej­lesztési feladatokat. A városüzemeltetés rendkívül szerteágazó tevékenység: út-, közterületi-, zöldterületi-, önkormány­zati ingatlanok karbantartása, síkosság-mentesítés, kerttervezés, új zöldterüle­tek kialakítása és emellett sok az úgy­nevezett ad hoc feladat is, mikor egy vá­ratlan, be nem kalkulált helyzetet kell megoldani. Mindezek mellett jelentősen gyarapodtak azok a fejlesztési feladatok is, melyeket korábban alvállalkozók végeztek el. Ehhez az új helyzethez sokkal eredményesebb, szervezettebb munkavégzést kellett kialakítani. A munkák hatékony átcsoportosításával 5 embert sikerült átirányítani a fejlesztések elvégzésére, mellyel biztosított az idei, a kft. feladatkörébe sorolt mintegy 27 millió forintos összköltségű beruházások megvalósítása is. Korondy Tamás a Hírmondónak elmondta, hogy igaz, jelentős változások történtek már a kft-nél, melyek lakossági megítélése is javulást mutat, de még számos feladat előtt állnak a szervezet munkatársai. A BVV Kft. sze­retné tovább növelni a hatékonyságát, szervezettségét, eszközparkját és a gépesítéssel ellátható feladatok számát.

A kft. mindenkori célja az, hogy tiszta, ápolt környezetet teremtsen a város­ban és a cég segítse Budakeszi fejlődését, gyarapodását, értékeinek megőrzését. Ezúton is köszönjük a Budakeszi Város­fejlesztési és Városüzemeltetési Kft. va­lamennyi munkatársának áldozatos, fá­radhatatlan, városunkért végzett mun­káját.

Megosztom a cikket