2 új játszótér épülhet Budakeszin

Budakeszi Város Önkormányzata a Budakeszi Kert utca és Szász utca által határolt területen valamint a Dózsa György tér és a Táncsics Mihály utca mellett elhelyezkedő területen új játszótér építési költségeinek fedezésére közérdekű kötelezettségvállalást szervez. Támogassa Ön is a Dózsa György téri és Kert utcai játszótér építését!

Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy vagyoni szolgáltatásukkal hozzájárulnak a fenti célhoz.

 

A közérdekű kötelezettségvállalást az Önkormányzat 2014. május 31-éig tartó határozott időre szervezi.

 

A felajánlásokat Budakeszi Város Önkormányzatának fenti célra nyitott két számlájára lehet teljesíteni (a számlaszámok a mellékelt felhívásban találhatók), illetve más tartalmú felajánlások (természetbeni juttatás) esetén Budakeszi Polgármesteri Hivatal Kabinet számára eljuttatni.

 

A költségvetési elszámolási számlára befizetett pénzeszközök és egyéb felajánlások tekintetében a polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul a fenti célra fordítja.

 

Támogatását ezúton is tisztelettel köszönjük!

 

Közérdekű kötelezettségvállalás a Budakeszi 534/1 és 535 hrsz.-ú területen új játszótér építésének költségeire

 

Közérdekű kötelezettségvállalás a Budakeszi 030/29 hrsz.-ú területen új játszótér építésének költségeire

 

Szerződéstervezet – Dózsa György téri játszótér

 

Szerződéstervezet – Makkosmáriai játszótér

Megosztom a cikket