Új vezetője van a HÍD Szociális és Családsegítő Szolgálatnak

Március elsejétől Bencsik Zsolt az új vezetője a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnak. A szociálpolitikusi, mediátori és családterapeuta képesítéssel egyaránt rendelkező, komoly szakmai tapasztalattal bíró fiatalember hisz a szociális segítő munka eredményességében, és bízik benne, hogy irányításával Budakeszin is javul a támogatásra szoruló emberek helyzete. Kinevezése öt évre szól.

 

 

Az új intézményvezetőt a jelenről és jövőbeli terveiről kérdeztük:

 

– Nem ismeretlen számomra a megpályázott feladatkör, korábban éveken át vezettem egy hasonló ellátórendszert, a hét települést lefedő Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot – nyilatkozta Bencsik Zsolt. – Gyakorlatilag ugyanazokat az alapellátási feladatokat láttuk el ott is, mint amelyek Budakeszin várnak rám és munkatársaimra. Vagyis gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása.

 

Bencsik Zsolt meggyőződése, hogy véletlenül senki nem kerül erre a szakterületre, az elhivatottság az ő esetében is megvolt már a pályaválasztás előtt, amit jórészt családi hátterétől kapott. Mint mondja, mindenkinek van egyfajta terápiás útja saját életútjában is. A szociális alapproblémák – az ország bármely pontján, bármilyen településtípusban jelentkeznek – számos hasonlóságot mutatnak egymással. A földrajzi, demográfiai, gazdasági különbségek azonban sok mindenben differenciálják a segítő területen megjelenő problémák típusát, ami meghatározza az intézményi válaszokat, a segítő beavatkozások mikéntjét.

Ennek függvényében elmondható, hogy több különbség is megfogható a korábban általam vezetett ellátórendszer és a jelenlegi – Budakeszi gesztor szerepével működtetett, fenntartott – intézményrendszer között. A falusi, kisközségekre például jellemző, hogy az ott élő emberek születésüktől fogva ismerik egymást, jellemzően egy zártabb, összetartó közösséget formálnak. Budakeszi már magán hordja a városokra jellemző individualizált létforma jegyeit. Azaz míg falun mindenki számon tartja a másikat, s probléma esetén azonnal jelez a szintén falubeli segítő kollégáknak, addig e bizalomért és közösségi szolidaritásért, odafordulásért egy városias közegben “meg kell dolgozni”. El kell nyerni az emberek bizalmát, illetve első körben minél szélesebb körben szükségszerű megismertetni a segítő szolgáltatásokat. Ebben nagy szerepe van a jelzőrendszernek, melynek tagjai a társintézmények, de ugyanilyen fontos szerep jut a helyi lakosoknak is. Nagyon pozitív, hogy az említett jelzőrendszer hatékony és eredményes működéséért sokat tesz a fenntartó önkormányzat is. (Pl. havi rendszerességgel találkoznak az intézmények vezetői, hogy munkájukat összehangolják, együttműködésüket elősegítsék).

 

A fentiekből következik, hogy minden rendszerben fontos a kapcsolati háló minél szélesebb körű, jó emberi kapcsolatokon alapuló működtetése. Ezért fontosnak tartom azt, hogy Budakeszin is a jelzőrendszer segítségével a lehető legszélesebb körbe juthasson el a segítség a rászorulók részére – avatott be terveibe az új intézményvezető. Mint mondta, nemcsak a legkiszolgáltatottabb, mélyszegénységben, krízisben élő emberek segítését tartja fontosnak, hanem a preventív, vagy a mentálhigiénés, mediációs, párterápiás segítségnyújtást is. – A szakma fontos kihívása, hogy eljutassa például az említett lehetőségeket a lakosokhoz, hiszen egy elhívatott, lelkes és szakképzett segítői team széleskörű támogatást és segítséget tud adni a nehéz élethelyzetekben, krízisekben és a hétköznapi problémák orvoslásában egyaránt – tette hozzá.

 

Ahhoz, hogy a rászorulók bátran forduljanak segítségért a szakszolgálathoz, rendkívül fontos a bizalmuk elnyerése, hisz a lelki gondokkal küszködő, életútjuk egy adott pontján elakadó emberek nehezen osztják meg bajaikat idegenekkel. Bencsik Zsolt hangsúlyozta azt is, nem minden személyes probléma kiált rögtön pszichológus után, a felsőfokú szakirányú képesítéssel bíró szociális szakemberek számos esetben tudnak segíteni a hozzájuk fordulóknak. Nem pszichoterápiával, hanem például mediációs támogatással, közösségfejlesztő csoportfoglalkozással, egyéni segítő konzultációval. Ha pedig már ez a támogatás nem elégséges, képesek HÍD-ként segíteni abban, hogy a megfelelő helyre, segítséghez jussanak ügyfeleik.

 

– Szent Ignác mondta, hogy az út a mi otthonunk, és ezzel mélyen egyetértek. A folyamatos úton levésnek van szerepe a fejlődésben, akár az egyéni sorsokban, akár szakmai pályánkon. Hiszek benne, hogy sikerül egy közös utat bejárnunk Budakeszin is az itt élőkkel, amelyen az elégedettség és a szakmai sikerek lesznek a mérföldkövek – zárta reményeit, elképzeléseit tükröző gondolatait Bencsik Zsolt.

 

bgy

 

Buda Környéki Televízió felvételének megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket