Tanévnyitó a Prohászkában + videó

A tanévnyitó ünnepségén tiszteletét tette Főtisztelendő Excellenciás Spányi Antal megyés püspök úr, Hoffman Rózsa köznevelésért felelős államtitkár asszony, Filó Kristóf plébános úr és dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony is.

 

A 2013/2014-es tanévet Török Csaba igazgató úr nyitotta meg az alábbi gondolatok kíséretében:

 

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm kollégáimat, az iskola minden dolgozóját, tanítványainkat, a szülőket, kedves vendégeinket.

Először engedjék meg, hogy köszöntsem főtisztelendő Filó Kristóf plébános urat, lelki vezetőnket, aki Budakeszi város díszpolgári címét vehette át augusztus 20-án, Szent István ünnepén. Gratulálok az iskola nevében is!

Vannak az életünkben pillanatok, amelyek éles határvonallal vágják ketté napjainkat. A tanévnyitó napja minden bizonnyal ilyen nap. Mától mindennap találkozunk egymással, hogy megkezdjük a közös munkát.

Mégis mitől lesznek szépek a napjaink? A Biblia tanítása szerint, azt kell tennünk másoknak, amit szeretnénk, hogy mások tegyenek velünk. Úgy kell egymás mellett léteznünk, hogy öröm legyen velünk együtt dolgozni.

Ahogy Radnóti Miklós megfogalmazta a KIS NYELVTAN című versében.

Én én vagyok magamnak
s néked én te vagyok,
s te én vagy magadnak,
két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalom.

Egymásra vagyunk utalva, és minden az emberek közötti párbeszédeken múlik, legyen az diák?diák között, tanár-diák között, tanár-tanár vagy szülő között. Így alakul ki a közösségünk párbeszéddel emberek között, istennel.

Mindenkit az foglalkoztat, hogy mit hoz a jövő.

A köznevelésben sok változás történik az eljövendőben, de biztosíthatok mindenkit a Prohászka marad az, ami volt: elhivatott tanárok és tanulni vágyó diákok közössége.

 

Tisztelt Szülők!

 

Az a kérésem, bízzanak bennünk, hogy jó döntést hoztak, amikor ránk bízták legféltettebb kincseiket. Erre a legjobb garancia a gyermekszerető, kreatív, keményen és áldozatosan dolgozni tudó és akaró tantestületünk, amely a krisztusi úton vezeti diákjainkat.

 

Pedagógiai hitvallásunk, amelyet névadónk Prohászka Ottokár hagyott ránk:

?Telítse az iskola a gyereket s az ifjúságot eleven idealizmussal, nagy hittel s tiszta erkölcsiséggel, de melyet nemcsak ismernie, hanem gyakorolnia kell. Legyen a tanulás szemlélet s gyakorlat, a tanítás pedig szintén élet és gyakorlat. Így lesz a tanításból nevelés.?

A száz évvel ezelőtti szavak a XXI. század pedagógiájának szólnak. A mai kihívásokhoz adnak útmutatót. Ma is frissek és élők. Gyermekeink nevelésében alapvető szükséglet a biztos értékekre épített, modern pedagógiai kultúra, ahol nemcsak, hogy megfér egymással a klasszikus tudás és a készségeken alapuló tanítás, hanem összeforrt egységet képez.

Kiemelt fontosságú számunkra a magyar család, a magyar keresztény család, tehetségeket támogató és felismerő, óvó, szerető közegének erősítése.

 

Ezért ebben a tanévben elsődleges pedagógiai célokként a családi életre való nevelést és a tehetséggondozást tűztük ki magunk elé. Ennek érdekében ? az önkormányzathoz csatlakozva ? család órákat tartunk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola előadói segítségével. Nagyobb figyelmet biztosítunk a családi házzal való kapcsolatnak, hívjuk és várjuk a szülőket a közös munkára. Itt szeretném megköszönni a kedves szülőknek a támogatást, amit jelenlétükkel és anyagi lehetőségeik szerinti felajánlással tettek. Mert a sok hozzáadott érték hozta létre ezt a nagyszerű iskolát.

Az év elején, amikor nekiindulunk a következő esztendőnek, mindig érdemes számba venni mindazt, ami nyáron történt, ami újonnan a rendelkezésünkre áll, s amivel erősödtünk a tavalyi évhez képest. A nyári szünetben utatok messzire vitt benneteket iskolánk biztonságot jelentő falaitól. Most visszatértetek megújulva, feltöltődve.  Élményeiteket osszátok meg egymással.

Amíg nyári szüneten voltunk, iskolánk megújult, a helyiségeket technikai dolgozóink kifestették, és rendbe hozták a eltörött, elromlott dolgokat. Köszönjük áldozatos munkájukat.

Elkezdődött a tornacsarnok építése, amit terv szerint a jövő nyáron vehetünk át.

Iskolánk számára fontos a kultúra ápolása, az irodalmi, a zenei élet mellett a képzőművészet is képviselteti magát: hozzánk érkezett Rabóczky Judit Rita szobrászművész Giotto angyalai kompozíciója, amely számunkra a gondoskodást testesíti meg.

 

Kisgólyáink! Ötödikesek!

 

Ti most először vagytok itt velünk együtt A tanév során ez az első alkalom, hogy közösen, egy közösséget alkotva ünnepelünk. Iskolánk minden diákja és nevelője szépen felöltözve köszönti ezt az ünnepi pillanatot. Nektek minden új és ismeretlen, Mi is így voltunk vele, mikor először léptünk ide be. ?Tempus fugit.? De az idő szalad. Az idő titokzatos dolog: a jelen, múlt és a jövő határán élünk. Éljünk tehát figyelmesen! Figyelmesen a dolgok iránt, és legfőképpen figyelmesen egymás iránt!

Elszaladt hét év, mióta végzős diákjaink ugyanott ültek, ahol most az ötödikesek.

 

Tisztelt Végzőseink!

 

Számotokra az idei év különösen fontos lesz, hogy megfeleljetek az érettségi elvárásainak, és kellő körültekintéssel tudjatok dönteni a jövőtökről. Segíteni fogunk mindenben, amiben csak segítségetekre tudunk lenni. Az elődeitek jó példája és Krisztusba vetett hit erősítsen benneteket!

 

Kedves Tanítványaink!

 

Aki egyházi szolgálatba lép, legyen az pap, szerzetes vagy világi tanár, elhivatott. Diákjaink, Ti is, akik itt ültök a padsorokban mind. Sok-sok tanuló közül lettetek kiválasztva, viseljétek büszkén iskolánk jelképeit akár ünnepségeken, akár hétköznapokon, amikor a köpenyetek egy kicsit szűknek, nehéznek is tűnik.

Remélem a nyáron kipihentétek magatokat, és a hosszú szünet után készen álltok az új feladatokra. Egy iskola sikeressége és eredményessége nemcsak a pedagógusok munkáján múlik. Nagyban hozzájárul a diákjainak a hozzáállása is. Legyen ez az év abban is új, hogy az eddigieknél még nagyobb odaadással, még nagyobb szorgalommal teljesítitek a rátok váró feladatokat. Mindenki felelős a benne rejlő tehetség kibontakoztatásáért.

Róth Mária költőnő versének sorai vezessenek feladataitok megvalósítása során!

?Kezedbe teszem a Könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben.

Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát!

Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott!

Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót!

Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon.

Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet!?

Eljött tehát a pillanat, amellyel megkezdjük az idei nagy menetelést. Ehhez kívánok mindannyiunknak állhatatosságot a jóban, kitartást a munkánkban és jókedvet mindennapokban. Kérjük a Szentléleket, hogy ebben erősítsen minket!

A 2013-2014-es tanévet megnyitom.

 

Török Csaba

igazgató

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

 

Fotók: Nagy Bertalan (képrendelés: budakeszifoto@gmail.com)

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket