Széchenyi nap 2015

2015 április 9-én névadónk halálára emlékezve tisztelegtünk a legnagyobb magyar emléke előtt, s egyben ekkor nyitotta meg Czifra Zsuzsanna igazgatónőnk a Széchenyi napot.

 

A megnyitó folytatása délután a Széchenyi kávéház keretében filmvetítés volt, amikor visszautaztunk a reformkorba és megnéztük a Kárpáthy Zoltán című filmet. A vetítés előtt bevezetőt mondott, a film alatt pedig az eseményeket magyarázta sokoldalú pedagógusunk Baka Erzsébet, hiszen ő drámapedagógus lévén a filmbéli eseményeket a gyerekek nyelvére értőn fordította le.

 

A másik délutáni program az MTA kihelyezett üléseként tudományos diákkonferencia volt. Lelkes diákjaink Nagy Márton 7.c kémiából az ionokról, Köves Boldizsár 8.b történelemből a hidegháborúról, Nusser Zsombor és Szamek Júlia 7.a biológiából,a madarakról, Joó Péter a fizika érdekességeiről tartott izgalmas előadást. Szeretnénk, ha a diákkonferencia hagyománnyá válna iskolánkban, hiszen „a kiművelt emberfők sokasága a nemzet valódi hatalma”.

 

A következő nap, április 10-e a versenyek napja volt. Ekkor az osztályok közötti futóversenyeket, a Széchenyi váltót és a Széchenyi futást tartottuk, a mit a különböző helyszíneken rendezett akadályversenyek követtek. A sok mozgással, ugyanakkor gondolkodtató feladatok nagy sikert arattak a gyerekek között.

 

Péntek délután a felső tagozatos osztályok diákparlamentjével zártuk a Széchenyi napot. A rendezvény célja, hogy diákjaink legyenek aktív részesei az iskolai életnek. Alakítsák, formálják saját iskolai életüket úgy éljenek jogaikkal -kötelességük teljesítése mellett- és eközben tartsák tiszteletben mások jogait. Alkossanak véleményt és kulturált formában adjanak is hangot annak. Aktívan vegyenek részt az iskolai programokon. Ötleteikkel, munkájukkal segítsék a közösséget.

 

Baka Erzsébet kolléganőnk gyönyörű munkái adták a megemlékezés korabeli hátterét.A műsorban szereplő diákjaink Simon Szonja 6.a, André Dóra 6.c és Bebők Bence 8.d korabeli ruhákban varázsolták az aulába Széchenyi korát.A ruhákért köszönet Enner Patríciának és Simon Zsoltnak.

Gyulai Dávid és Szilágyi Péter kollégánk Arany János versével emlékezett Széchenyi Istvánra.

 

Célunk.: Széchenyi Istvánnak ne csak nevét viseljük, hanem ismerjük és kövessük az ő szellemiségét iskolai közösségünk boldogulására.

 

Kuffler Andrásné

Megosztom a cikket