Páczi Erzsébet

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Az elmúlt öt évben a képviselőtársaimmal, a bizottsági tagokkal közösen döntöttünk a Budakeszi lakosokat, az intézményeket, a vállalkozásokat érintő problémák megoldásáról, fejlesztésekről, együttműködésekről.

Budakeszit egészét érintő pályázatok elkészítésében vettem részt:

  1. A csapadékvíz-elvezetés kialakítása (Makkosi, Kert, Pataksor utcák) – nyertes pályázat
  2. A csapadékvíz-elvezetés kialakítása (Bem utca, Székely köz) – elbírálás alatt
  3. Pataksor utcától a Farkashegyi repülőtérig tartó szakaszon kerékpárút építése- nyertes pályázat
  4. Szelektív hulladékgyűjtés – környezeti szemléletformáló kampány- nem nyertünk
  5. Piacpályázat (közreműködtem) – nyertes pályázat
  6. Nagyszénászug  – külterületi utak helyreállítását célozó pályázat- elbírálás alatt

Néhány fontos tevékenységem: kidolgoztam a BVV Kft. számára fontos szabályzatokat, elveket, melyek bevezetése fokozatos. Sor került a helyi adórendszer felülvizsgálatára, módosítási javaslatok megfogalmazására. Elemzést készítettem Budakeszi oktatási helyzetéről alapvető statisztikák feldolgozásával.

Választókerületemet, Makkosmáriátés Nagyszénászugot érintő fejlesztések

Nagyszénászug: közvilágítás megszervezése településrész fő útjain, illetve a bekötő úton (Domb utcában).  Nagyszénászugról hatástanulmány készíttetése, mely alapján a településrész fejlesztése mérlegelhető, ütemezhető.

Makkosmária: szennyvízhálózat kiépítése, melyet követően 6-7 km út helyreállítása (aszfalt, martaszfalt, murva).Makkosi úton ivóvízvezeték cseréje. A belterületi településrészen közvilágítás kiépítése, ahol azt az utca szélessége lehetővé tette.Egyéb: behajtást ellenőrző és közbiztonságot segítő kamerarendszer kialakítása, ivókút Makkosi templomnál,közút tervezése Gábor Áron utcában stb..

Megvalósulásra váró, forrással rendelkező fejlesztések előkészítésében részvétel (2019-2020-as megvalósulás):pályázati pénzből a Makkosi csapadékvíz hálózat fő ágainak kiépítése, Kert utca útburkolatának helyreállítása. A Lidl fejlesztése kapcsán Kert utca – Domb utca – Pataksor utca kereszteződés infrastruktúrájának fejlesztése.

A polgármesteri hivatal kollégáival együtt alakítottuk kia makkosi rendezetlen, szűk utcák HÉSZ szerinti rendezésének lépéseit, menetét. E szerint acsapadékvizes pályázat által érintett utcákban az ingatlantulajdonosok döntő többsége – személyes közreműködésemmel – térítésmentesen adta át a kiszabályozott területet az önkormányzatnak a fejlesztéshez.

Végezetül: köszönöm bizalmukat. A 2019-es képviselő választáson nem áll módomban indulni, kívánok sok sikert a virágzó Budakeszinek, az új képviselőtestületnek!

Megosztom a cikket