Ligetiné Komáromi Gabriella

Képviselői beszámoló

A 2014. évi önkormányzati választáson listáról kerültem be Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületébe, Pataki Juditot váltva, új képviselőként.

Munkámat azzal a szilárd meggyőződéssel végzem, hogy mandátumom szolgálatot jelent, kiállást a budakeszi lakosok érdekeiért. Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság tagjaként dolgozom, hivatásomból adódóan célom Budakeszi nevelési és oktatási intézményeinek fejlesztése, minőségi kulturális és sportolási lehetőségek megteremtése a lakosok számára. Felelősséggel vállalom a döntéseimet, választáskor tett ígéreteimnek megfelelően.

Aki ismer, az tudja, hogy szilárd elhatározással sokat és keményen tudok dolgozni és másokat is inspirálni. Képességeim jó részét elsősorban óvodavezetőként finomítottam, kezdeményeztem, amikor lehetett, érvényt szereztem egyéni elgondolásaimnak.

 • városunk óvodáiban, bölcsődéiben a pedagógiai munkát segítők helyi szinten történő anyagi támogatása (bérkompenzáció, év végi jutalom, túlmunka díjazása),
 • pályakezdő pedagógusok bérfejlesztése,
 • a rászoruló gyermekek (SNS, BTM, tanulási nehézséggel küzdők stb.) helyben kapják meg a logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztésüket,
 • kezdeményezésemre óvodáinkban új státuszhelyeket hoztunk létre ezeknek a szakembereknek,
 • játszótereink fejlesztése, játszótéri illemhelyek kialakításának igényfelmérése,
 • városunk zöld területeinek megóvása, megtartása,
 • részt vettem a Budakeszi Gyermekeiért Alapítvány létrehozásában,
 • az iskolaátszervezés előkészítésében szakmai tanácsaimmal segítettem a bizottság munkáját,
 • mint makkosmáriai lakos számtalan alkalommal segítettem a lakossági bejelentések kivizsgálásában, a problémák megoldásában.

Mint képviselő, az eltelt öt év tapasztalataiból adódóan feladatomnak tekintem:

 • ökológiai program kidolgozása, amely helyi viszonyoknak megfelelően védi kivételes természeti értékeinket,
 • további út és járdaépítések, ezek ütemezése, és a lakosság bevonása a kivitelezésekbe,
 • P+R parkolók megépítése, kerékpárutak kialakítása,
 • közbiztonság további javítása,
 • módszertani központ létrehozása, a Pedagógiai Szakszolgálat magas színvonalon helyben lássa el a rászoruló gyermekeket,
 • gyermekorvosi ügyelet kialakítása,
 • Szivárvány Óvoda felújítása,
 • pedagógus bérek helyi kompenzálása.

Itt edzettem, és edződtem, mint képviselő, ahol lehetőséget kaptam, ott bizonyítottam, hogy tudok együtt működni. Koordináció a helyi közösségekkel, a lokalitás eszméje iránti elkötelezettség vezérel. A megkezdett munkámat folytatni szeretném, kérem, támogassanak újra!

Megosztom a cikket