Nagypénteki keresztút és szentmise

A keresztény felekezetek a húsvét előtti pénteken ? nagypénteken ?, emlékeznek meg Jézus Krisztus kereszthaláláról. Jézus Pilátus palotájától a Golgotáig körülbelül 1,5 km-es úton hordozta a keresztet. Feltámadása után Szűz Mária gyakran végigjárta ezt az utat. Mivel sokan nem juthattak el Jeruzsálembe, ezért sokfelé keresztutat, úgynevezett Kálvária ?hegyet? építettek, s a nép ott járta végig a 14 stációt Jézus szenvedésére emlékezve.

 

Az első keresztények nagy tisztelettel vették körül a Golgota szikláját és Jézus sírját. A pogány Hadrianus császár viszont 135-ben ? hogy nyomukat is eltörölje ? pogány templomot építtet ide. Ezzel azonban még jobban megőrizte a szent hely emlékét. A IV. században Nagy Konstantin keresztény templomot építtet a Golgotán: a „Feltámadás templomát” (Szent Sír templomát), amely magába foglalja a keresztre feszítés helyét és a feltámadás sírját. Később néhány emléktáblát állítottak a keresztút egyes állomásainál. A középkorban alakult ki a keresztút mai formája a 14 stációval. (Ma szokássá válik, hogy egy 15. stációt is hozzátesznek, a feltámadásét.)

 

Mivel sokan nem juthattak el Jeruzsálembe, az ottani keresztútra emlékezve sokfelé keresztutat, úgynevezett Kálvária ?hegyet? építettek, s a nép ott járta végig a 14 stációt Jézus szenvedésére emlékezve. Ma minden katolikus templomban van „keresztút”, ahol a keresztények képtől képhez haladva lélekben a jeruzsálemi keresztutat járják végig.

A budakeszi Kálvária hosszú évtizedek alatt alakult ki. 1778 környékére tehetjük a három kereszt felállítását, majd a 19. század második felére a 14 stáció felépítését.

 

A budakeszi Kálvária stációi (zárójelben a stációkat gondozó budakesziek sváb polgárok nevei, akiket kollektív bűnösség hazug vádjával, kivétel nélkül kitelepítették Németországba):

 

1. Krisztus Pilátus előtt (Werle-Gruber-Follath)

2. Krisztus felveszi a keresztet (Johann Geiselhardt)

3. Krisztus először esik össze a kereszt alatt (Jakob Hofherr)

4. Krisztus Találkozik anyjával, Máriával (Andreas Madtle)

5. Cirenei Simon segít vinni a keresztet (Lorenz Mistl)

6. Veronika odanyújtja kendőjét Krisztusnak, hogy megtörölhesse arcát (Martin Pröckl)

7. Krisztus másodszor esik össze (Anton Fischer)

8. Krisztus találkozik a síró jeruzsálemi asszonyokkal (Rosa Martin)

9. Krisztus harmadszor esik össze (Anton Stoflitz)

10. Krisztust megfosztják ruháitól (Franz Stoffer)

11. Krisztust keresztre szögezik (Anton Schulz)

12. A kereszt felállítása ? Krisztus a kereszten (Matthias Natto)

13. Levétel a keresztről (Anton Krenn?Georg de Ponte)

14. Krisztus sírbatétele (Jakob Follath)

 

Nagypénteken az egyházban nincs mise, mert ezen a napon maga Jézus ?, az örök főpap ? mutatja be az áldozatot: csak igeliturgia van, áldoztatással. A vértanúság liturgikus színe a piros, ezért a pap a szertartást piros öltözékben végezte.

Filó Kristóf atya és a ministránsok teljes csendben vonultak be a templomba. Az üres oltárszekrény előtt a plébános arcra borult. Az igeliturgia, a János evangéliumából felolvasott a passió után következtek az egyetemes könyörgések. Körmenetben behozták a keresztet, amely előtt tisztelegve minden hívő kifejezhette háláját és imádatát a megfeszített Krisztus iránt. Az igeliturgiát ? a nagycsütörtöki misén konszekrált kenyérrel való ? áldoztatás követte. A szertartást egyszerű könyörgés zárta.

 

Nagypénteki keresztút fotógalériája.

Nagypénteki szentmise fotógalériája.

 

Balczó Kornélia

forrás: Budakeszi Hírmondó/Rózsafüzér Királynéja Plébánia

Megosztom a cikket