Ministránsavatás 2012

Nagyböjt első vasárnapja szokás szerint az egyházközség, különösképpen a ministránsok nagy ünnepe. 2003 óta, idén tizedik alkalommal avatta fel Kristóf atya a ministránsgárdához újonnan csatlakozottakat.

 

A szertartás első része a jelöltek befogadása volt, akik szeptembertől egy féléves felkészülési időszak alatt illeszkednek be a közösségbe. A befogadás során ünnepélyes keretek között kapják meg a ministránsok egyenruháját, a fehér színű ministránsruhát. Idén tizennégyen kapcsolódtak be a ministránsgárda munkájába: Balczó Botond, Bede Jakab, Czifra Barnabás, Fodor Benedek, Gágyor András, Gágyor Máté, Gágyor Péter, Jécsai-Kriston Koppány, Juhász Balázs, Kacskovics Nándor, Schrotti Mátyás, Somogyi Farkas Áron, Tölgyesi Benedek, Tölgyesi Gergely.

 

A befogadott ministránsoknak újabb egy év próbaidőt kell teljesíteniük, hogy avatott ministránssá váljanak. Ez alatt az idő alatt elsajátítják az oltár körüli alapvető feladatokat, szorgalmukkal és lelkesedésükkel pedig kifejezik elkötelezettségüket a közösség iránt. Idén három társunk lett felavatva: Brückner Dániel, Farbaky Pál és Kovács Márton.

Ezt követte a lektorok (templomi felolvasók) avatása. Budakeszin hagyományosan nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy csak megfelelően képzett, jó képességű lektorok olvassák az olvasmányokat. Éppen ezért avatásukat egy komoly előkészület előzi meg, melynek során elsajátíthatják a felolvasás fortélyait. Három tapasztaltabb ministránst avatott Kristóf atya lektorrá: Ferenczi Andrást, Juhász Mihályt és Schmotzer Kristófot.

Az avatás utolsó felvonásában Kristóf atya az egyik ministránsnak átadta a vezetői skapulárét. A vezetők feladata nem korlátozódik a templom falai közé: alapvető célunk, hogy az oltárszolgálat ellátása mellett a gyerekek számára egy közösséget is biztosítsunk, melynek keretében nevelési munka is folyik. Ezt a különböző közösségi programjaink során is igyekszünk megvalósítani (tábor, kirándulások, ministránskarácsony). A vezetők képzése szintén egy hosszabb ? féléves ? folyamat. El kell sajátítani az egészen fiatalokkal való bánásmódot, emellett pedig fontos, hogy a vezető saját, jó példájával járjon elöl.

Ligetfalvi Zsombor ősztől kapcsolódott be a vezetői munkába, ellátja a szentmiséken a ceremónári feladatot, valamint templomon kívüli programjainkon is foglalkozik a kisebbekkel. Zsomborral nyolc főre bővült a vezetők száma, akiknek feladatuk igen fontos, hiszen egy több mint 60 fős ministránsgárda irányítása van rájuk bízva. Jelenleg vezetőink: Borsó Zsolt, Hencz András, Pásztélyi Boldizsár, Pósfai Balázs, Schmotzer Vilmos és Tóth Domonkos.

Végezetül kérjük a kedves testvérek imádságát közösségünkért, hogy teljesüljön a szentmise utáni imádságunk végén szereplő kérés: ?Add, hogy egész életem Istenszolgálat legyen!  Ámen!?

 

Schleng Péter

ministránsvezető

Az avatások készült fényképek ide kattintva megtekinthetők.

 

 

Megosztom a cikket