Mediáció a konfliktuskezelésben

A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál Budakeszi város közigazgatási területén, illetve a Társulási Szerződés keretében más település területén a problémákkal küszködő családok a speciális szolgáltatások által többféle segítséget is igénybe tudnak venni. Intézményünkhöz gyakran érkeznek olyan megoldatlan konliktusokkal terhelt családok, akiknek problémái megoldásában mediációval tudunk segíteni.

Leggyakrabban válófélben lévő pároknak vagy megromlott párkapcsolatú szülőknek tudtuk ajánlani a mediá-ciót, ami sokszor reménytelennek tűnő helyzetben is sikeres megegyezést eredményezett a felek között.
A mediáció célja a békés úton történő megegyezés, azaz a konfliktusos helyzet feloldása oly módon, hogy a me-diátor és a családsegítő közvetítésével a felek szempontjait összevetik, és – gyermek, gyermekek esetén az ő védelmüket szem előtt tartva – megfogalmazzák a kölcsönös kötelezettségeket, továbbá a közös célok teljesítésének módját. A konfliktusban álló családtagok mindegyikének megjelenése és megegyezésre irányuló szándéka szükséges a több találkozási alkalmat felölelő mediációhoz, amelynek során létre tud jönni a felek között történő megállapodás és annak rögzítése.
A szociális segítő munkánk során, főleg a gyermekjóléti problémák esetén, számtalanszor tapasztaljuk, hogy a szülők közötti elmérgesedett viszony a gyermekeknél komoly lelki problémát eredményez. Természetesen ilyenkor családsegítő Szolgálatunk a segítség terén megteszi mindazt, ami tőlünk telhető. A problémafeltárás után segítő beszélgetéseket folytatunk a családtagok-
kal, pszichológus kollégához irányítjuk a gyermekeket és a szülőket. Számtalanszor tapasztaljuk, hogy ezek nagyon sokat segítenek, de sokszor az alapprobléma fennmarad, és megoldatlansága miatt újra felszínre kerülnek azok a dolgok, melyek a kapcsolati és lelki problémát mélyítik a családon belül. Ez főleg a válófélben, illetve elvált családoknál tapasztalható, hogy a sérelmek nem rendeződnek, és újabb konfliktust generálnak, melyek még jobban, lelkileg is szétzilálják a családot, de leginkább a gyermekeket. Ilyenkor újabb „eszközt” tudunk elővenni és felajánlani az ellenségeskedés-ellentétek feloldására.

A sérelmek feloldására és az álláspontok közelítésére nagyon jó lehetőség a mediáció. Persze ez nem olyan egyszerű, hogy ezzel az alkalommal rögtön élni tudjunk. Ez a folyamat, mint ahogy az összes olyan segítő folyamat, melyek az emberek problémáival, vélt vagy valós sérelmeivel foglalkoznak, jó alapot, előkészületet igényel. Mindenekelőtt a feleknél fel kell tárni, hogy pártatlanul vagy helyesebben igenis pártosan, mindkét fél pártján állva, őket megérteni akarván, segíteni akarunk. Szeretnénk, ha megegyezésre törekvésüket elő tudnánk segíteni. Érzékeltetjük ilyenkor velük, hogy nem könnyű és hasonló helyzetben ez nekünk sem lenne egyszerű, a saját, de leginkább a gyermekek érdekét szem előtt tartva próbáljunk a megegyezés útjára lépni. Képesek legyünk önmagunkat legyőzve elindulni ezen az úton. Elmondjuk, hogy ha már úgy döntöttek, hogy életüket külön élik, és a kapcsolatuk már nem is olyan, mint egykor, amikor közös életüket élve szeretetben és megértésben döntöttek közös ügyeikről, most más helyzetben, de mégis egy „normális” párbeszédet folytatva, sarkalatos kérdésekben megegyezve, nagymértékben
egy párbeszéden alapuló kapcsolatban élhetnék tovább a mindennapjaikat. Ezzel nem csak a saját életüket köny-nyítik meg, de leginkább a gyermekek életét segítik. Elmondható, hogy előkészítő munkánk eredményeként legtöbbször el tudunk jutni oda, hogy a szülők belátják a megegyezés szükségességét, és „rászánják” magukat a mediációra. Egy sikeres mediáció pedig újra megerősíti a családtagokat. Így sokkal könnyebb a további segítő folyamat is. Sokkal könnyebben és mélyebben tudnak eredményt elérni a családsegítő és pszichológus szakemberek.
A mediációs megállapodás nemcsak jogi aspektusból minősül olyan dokumentációnak, amely mindegyik félre vonatkozóan kötelezettséget jelent, de mentális szempontból is támpontot jelent, és mérföldkőnek minősül a konfliktusos helyzet rendezése terén. Elmérgesedett párkapcsolatok, válságban levő házastársak, haragban álló családtagok kapcsolatának javításán egyaránt tudtak szolgálatunk munkatársai már számtalanszor segíteni. A tinédzserek megoldhatatlannak látszó nevelési problémáinak segítésében, a kamaszmediációban szintén van tapasztalatunk.
Kilátástalannak tűnő családi problémáik, konfliktusaik esetén is forduljanak Szolgálatunkhoz bizalommal! Felkészült, lelkiismeretes szakember munkatársaink minden esetben igyekeznek segíteni a hozzánk fordulóknak.

Szloboda Lajos

Budakeszi Hírmondó 2022 április

Megosztom a cikket