Makkosmáriai lakossági fórum

Makkosmária Budakeszi egyik legszebb része. A helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosításáról, és az itt élő embereket érintő egyéb aktuális kérdésekről tartott lakossági fórumot az önkormányzat november 13-án.

 

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház színültig megtelt érdeklődőkkel.

?Önkormányzatunk erről a településrészről kapja a legtöbb problémafelvetést, észrevételt? ? kezdte bevezetőjét a polgármester asszony. Ennek az összejövetelnek a legfőbb témája a HÉSZ-módosítás, ami főleg a múltbéli hibák kijavítását jelenti. Kétmillió-nyolcszázezer forintba került a tervezés.

A mai egyeztetés nem kötelező jellegű, de az önkormányzat nagyon fontosnak tartja a lakossággal való egyeztetést. Az alapelv: a zöldterület védelmével párhuzamosan az infrastruktúra fejlesztése.

 

Tóth Gábor elmondta: ?Hármas minőségben vagyok jelen: egyrészt mint önkormányzati képviselő, másrészt a pénzügyi bizottság elnökeként, illetve a városüzemeltetés részéről.?

Makkosmáriát kétféleképpen vizsgálhatjuk: hogyan sikerült a többi településrésszel szembeni hátrányát ledolgozni? (Ezt a célt szolgálták  a Makkosi út karbantartási munkái, mart aszfalt leterítése, kátyúzás, csatornatisztítás). Másrészről szükséges a településrész fejlődésének elindítása, ehhez nincsenek meg az ideális feltételek. Ennek oka elsősorban az, hogy korábban nagyon sok politikai ígéret hangzott el, amelyekből vajmi kevés valósult meg.

Makkosmária fejlődésének öt eleméről is beszélt a képviselő úr. Az első a csatornázási projekt, amelynek előkészítése még az idén elkezdődik, a kivitelezés pedig jövőre. Az EU 93%-ban támogatja a projektet, az önrészt az önkormányzat biztosítja. A gerincvezeték kiépítésekor minden érintett telken egy méter távolságban biztosítják a csatlakozási lehetőséget, a telkenkénti rákötést mindenkinek magának kell megoldania. 2015-ben épül meg a hálózat. A második elem az úthelyreállítás. Kiemelten fontos a Makkosi út, ami terveink szerint aszfaltborítást kaphat. A Gábor Áron út és a Kert utca tervei most készülnek. Fokozatosan valósul meg a harmadik elem, a csapadékvíz elvezetése. Negyedikként említhetjük a közvilágítás fejlesztését. Ezzel csak lépésről lépésre tudunk majd haladni. Ötödik elemként a HÉSZ-módosítást említette, aminek egyik legfőbb eleme a szükséges útszélesség biztosítása. Mindezekben a lakosság együttműködésére nagy szükség van.

 

Dénes György, Budakeszi főépítésze elmondta, hogy elsősorban azért szükség van a HÉSZ módosítására, hogy az értelmetlenül szigorú szabályokat enyhítsék (pl. útszélesség). Makkosmárián gyűjtőutak (ezeket tekinthetjük egy levél fő erének), kiszolgáló utak (ezek pedig a mellék erek) vannak. Az út szélessége fontos kritérium; ha nő a beépítettség, akár ugrásszerűen nőhet a forgalom is. Hat és fél méter nem lehet a gyűjtőút, 7 méter alatt csak költséges védőcsövezéssel férnek el a közművek. Másodsorban újra kell gondolni a minimális telekméret, illetve telekszélesség kérdését. (A jelenlegi szabályozás szerint 16 m-nél keskenyebb nem lehet a telek.) Ebben a folyamatban feltétlenül számítanak a lakosság aktív részvételére. A harmadik fontos ok a csapadékvíz elvezetése. Ha füves árok van, szélesebbek az utak. Ha rejtett a csatornavíz elvezetése, akkor jóval többe kerül. A kettő közötti egyensúly megtalálása nem könnyű feladat.

A felülvizsgálattól azt várjuk, hogy átlátható és egyszerű szabályrendszer szülessen. A HÉSZ-módosítás ütemezése a következő: idén júniusban indult el a tervezés, ősszel lakossági kérdőívek kitöltése történt, majd lakossági fórum. Jövő februárban kell a képviselő-testületnek elfogadnia a tervet, márciusban pedig az állami főépítésznek. Ezek után a képviselő-testület véglegesen jóváhagyja a tervet. 2014 májusában lesz új helyi építési szabályzata Makkosmáriának.

Nemesánszky Ildikó tervező kijelentette: Makkosmária olyan mértékben épül be, amit a szabályozás megenged. Egy élhetőbb környezet megteremtésére törekszünk. A településszerkezeti terven viszont nem lehet változtatni.? Legfontosabb az utak szélessége, ezen biztonsági szempontok miatt nem változtathatunk. A magán utak szélessége viszont az ésszerűség határain belül csökkenthető.

 

A fórum utolsó részében az előre leadott kérdésekre válaszoltak a szakemberek, ezekből válogatunk néhányat.

Czakó Gábor a Kalmár utca ? Székely utca közötti feltáró útról kérdezett. A válaszból megtudhattuk: nincs ennek létjogosultsága.

Dr. Bartók Sándor az Őr utcai erdősávról kérdezett. Mivel annyira beépült, fenntartásának nincs értelme.

Dr. Kórodi Péter azt vetette fel, hogy a szabályozási terv olyan térképre készült, amiben több hiba is van.

Gábor Emese az iránt érdeklődött, hogy a Törökőr utca végén lévő szakadék áthidalása a Domb utca felé megtörténik-e. ?Remélem, nem? ? hangzott Dénes György rövid válasza.

Dr. Bartók Sándor újabb kérdést vetett fel. Vonatkozik-e a 8-m-es szélesség az egyirányú utakra is?

?Ott a jelenlegi állapot konzerválására törekszünk.? Az átmenő forgalmat el kell terelni. Ha a gyűjtő utak tisztességesen meg vannak építve, akkor a többi útról ide kell terelni a forgalmat? ? válaszolta a tervező asszony.

Dr. Éva András felvetette: ha nem változtatják meg a szükséges minimális telekszélességet, akkor a régebben parcellázott keskeny, hosszú telkek eladhatatlanok lesznek, hiszen nem lehet őket beépíteni, csökkenni fog az értékük. ?Ez a HÉSZ módosítás egyik fő eleme, hogy ezt a problémát áttekintsük, az indokolatlan szigort csökkentsük? ? volt a főépítész válasza.

Többen tettek fel kérdést a zöldhulladék elszállításával, égetésével kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre Ohr Alajos városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok válaszolt. Közismert, hogy szolgáltató váltásra került sor Budakeszin a hulladékszállításban. Következő év elején visszatérnek erre, újra tárgyalják ezt a részét a szerződésnek.

 

Balczó Kornélia/Szabó Tibor Mihály

 

A fotógaléria itt.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

 

Megosztom a cikket