Kontrasztok ? A Keszi-Art kiállítása Tökön a Pajta Galériában

A Keszi-Art Egyesület ezúttal kilépett Budakeszi határain, és Tökön, a Pajta Galériában rendezett érdekes kiállítást.

 

Géczy Olga festőművész, aki szintén tagja az egyesületnek, bevezetőjében kiemelte, hogy az egyesület célja: a vidék és a főváros közötti kulturális szakadék áthidalása, csökkentése. Kiemelkedő voltak például a két évvel ezelőtti adventi orgonakoncertek. Ehhez kapcsolódik az egyesületben a tehetséggondozás. Az itt fellépő Szentendrei Kamarazenekar Galambos Ádám töki lakos vezetésével muzsikál.

 

Minden törekvésünk arra irányul, hogy az embereket nagyobb igényességre ösztönözzük önmagukkal, környezetükkel szemben, hiszen a környező világ kicsit ellaposodik, olcsóvá válik. Leljék örömüket az emberek igényes képzőművészeti alkotásokban. Próbálják elfogadni a tehetséges művészek alkotásait, a felénk szeretettel nyújtott ajándékaikat.

 

A házigazda település polgármestere Balogh Kálmán elmondta, hogy a kiállítás helyszíne eredetileg a tsz asztalos műhelye volt. A galéria küldetése, hogy a színvonalat emelje. A mostani kiállításon 29 művész közel 60 művét állították ki. A művészetben ? úgy, mint az életben ? el kell viselnünk egymást. A mai életünk egyik kulcsszava a tolerancia, a művészet nyelvére lefordítva: mindenfajta irányzatot be kell mutatni, helyt kell adni mindenkinek.

 

A kiállítás megnyitóján jelen volt dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere is, aki szerkesztőségünk kérdésére elmondta: nagy megtiszteltetés, hogy itt lehet e jelentős kiállítás megnyitóján. Utalva a rendezvény címére ? Kontrasztok ?, egy közismert mondást idézett: az ellentétek vonzzák egymást. Egymással szemben álló, de egymást kiegészítő elemekből áll a világ, szintúgy a művészetek is. Egységet, összetartozást jelenítenek meg. ?Köszönet Tök községnek, hogy egy budakeszi indíttatású egyesület tagjai megmutathatják tehetségüket itt, Tökön is? ? zárta beszédét a polgármester asszony.

 

A kiállítást Dévényi János, a Keszi-Art Egyesület vezetője nyitotta meg:

?Régóta terveztük már, és végre elérkezett az idő, hogy 28 képző- és iparművészünk részvételével, több mint hatvan műalkotás bemutatásával megnyithatjuk nyár végi csoportos kiállításunkat. Szívesen jöttünk szomszédolni Tökre, szívesen tettünk eleget a Pajta Galéria kiállításra szóló felkérésének.

 

Felvetődik a kérdés: miért éppen ez a címe a kiállításnak? Nos, a világegyetem működésének elve a magyarázat. A legújabb elméletek szerint, az élő és élettelen természetre vonatkoztatva a kérdést: az anyagi világ nem más, mint különböző töltésű elektromágneses mezők folyamatosan változó rendszere. Röviden megfogalmazva, az ellentétek kiegyenlített, átalakuló szerkezete tartja össze látható anyagi világunkat.

 

Festmények, szobrok sem jöhetnek létre az univerzum törvényeinek alapvető ismerete nélkül, azaz minden műben felfedezhető ? eltérő formában ? az ellentétek különböző természetű rendszere. Ez végtelenül sokféle lehet. Színbeli, formai, lehet szerkezeti, színbeli, minőségi, tematikus fogantatású; lehet technikai eredetű és így tovább. A műalkotások alapvető jellemzője a nyitott megfogalmazás, amely további teret enged a fantáziának, egyéni értelmezhetőséget ad a néző számára, és talán ebben rejlik a művészet kimeríthetetlen csodája.

 

Láthatunk tájképet, portrét, zenei tárgyú alkotásokat. Az elvont jellegű alkotások mellett, nagy műgonddal készített, aprólékosan kidolgozott festményeket is felfedezhetünk, és a geometria jegyébent fogant alkotásokat is megtaláljuk. Mondhatom, hogy szemléletmódjukban két külön világot képviselnek, mégis remekül megférnek ezen a kiállításon. Kontrasztok.  A selyemre írt nagyszabású színes álmok mellett szeretném a fotóművészekre is felhívni a figyelmüket, akik a fényképezőgép hagyományos filmes és az új, digitális lehetőségeket is alkalmazzák műveikben. A grafikusok, a vonalak mesterei, rejtelmes világba vezetnek bennünket meglepő műveikkel.

 

A kerámia, a plasztika, az ötvösművészet és a bútorművészet képviselőit sem hagyhatom ki a felsorolásból, ők is kiemelkedő művekkel képviselik egyesületünket. A kiállítási terem hangulata ? a választékos rendezésnek köszönhetően ? egységes képet, összhatást nyújt. (?)

 

Tisztelt megnyitó Közönség! Szeretném megköszönni minden kiállítóművésznek a részvételét, támogató tagjaink önzetlen segítségét, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a kiállítás.

 

Mindenek előtt tisztelettel megköszönöm dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony köszöntő szavait,  támogató jelenlétét, amellyel hozzájárult rendezvényünk sikeres lebonyolításához.  Köszönöm dr. Matits Ferenc művészettörténész úr megnyitó beszédét, és hálásan köszönöm Galambos Ádám karmester úrnak és a Szentendrei Kamarazenekar zenészeinek rendkívüli közreműködését.

 

Külön köszönöm a Művészet és Kultúra Egyesület elnökének, Géczy Olga nyugalmazott karmester festőművész asszonynak, és Aurell Davidnak, a Művészet és Kultúra Egyesület igazgatójának, nyugalmazott építészmérnök festőművésznek a kiállítási lehetőséget.

 

Köszönöm Tongori Szilvia grafikusművésznek a meghívó és a plakát igényes megtervezését, Bernáth Béla asztalosmesternek a művek elhelyezésében és szállításában nyújtott segítségét, Vágvölgyi Attila grafikusművésznek és dr. Darkó Jenőnek a kiállítás rendezésében nyújtott segítségét, valamint Dr. Giese Piroska keramikusnak adminisztrációs munkáját.

 

A végén, de nem utolsósorban meg kell említenem a Budakeszi Önkormányzat, a Variomedic Kft. és Dekorprint Plusz Bt. támogatását is.

 

Azzal a gondolattal fejezem be, ami a honlapunkon olvasható: ?A művészet szebbé, teljesebbé, és boldogabbá teszi életünket.?

 

Szabó Tibor Mihály

 

 

 

Megosztom a cikket