Kiváló pedagógusok elismerése

Méltó módon köszöntötte Budakeszi vezetése pedagógusnap alkalmából a város tanárait, tanítóit és óvodapedagógusait az Erkel Ferenc Művelődési Központban. Idén első alkalommal adták át a két legkiválóbb tanerőnek a Budakeszi Oktatásügyért díjat, amelyet a 2014. évben egy nyugdíjas és egy aktív pedagógusnak, Hellner Péternének és Kaposiné Héger Ágnesnek adományozott Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

 

A grémium tavaly őszi ülésén alapította a díjat, amellyel elismeri és díjazza azon pedagógusok, oktatók, intézményi dolgozók jelentős eredményt hozó munkáját, akik Budakeszi oktatásügye érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy a településhez kötődően életpályájukkal elkötelezettségüket bizonyították a pedagógusi élethivatás mellett.

A díj értékét emeli, hogy a díjazottak személyére magánszemélyek, szervezetek, közösségek tehettek javaslatot, így az elismerésben részesültek elsősorban kollégáiknak, illetve az általuk oktatott és nevelt gyermekek szüleinek elismerését tudhatják a díj mögött. A szakma egyébként 11 jelöltet állított, akik mindegyike megérdemelné a díjat, hiszen kiváló pedagógusok, de sajnos csupán két díj kiosztására volt lehetőség.

 

?A csillagok nem homályosítják el egymást és a hajós annál nyugodtabban hajóz, minél többet lát maga fölött teljes ragyogásban? ? idézte Illyés Gyulát dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, aki sajná

latát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nem adhattak minden jelöltnek díjat, pedig mindannyian kiváló pedagógusok és egytől-egyig rászolgáltak volna.

 

A díjazott pedagógusok munkáját Czifra Zsuzsanna, az önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottságának elnöke méltatta a következőképpen:

Hellner Péterné Budakeszin élő pedagógus. 1974-ben végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Tíz évig tanított az I. kerületben, majd 1984-ben került a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskolába. Közel 30 év után innen ment nyugdíjba 2013 decemberében.

Igen művelt, kiváló szakmai tudással, lelkesedéssel és szeretettel tanította a rábízott gyerekeket. Kollégáit segítette, a hivatásának élt, a közösségért dolgozott.

Családok százainak adta meg a biztonság élményét, a szülők újra és újra meggyőződhettek arról, hogy jó kezekben vannak gyermekeik. Számtalan fiatal tanulmányát, jövőjét és értékrendjét alapozta meg kitűnő munkájával, melyet bizonyítanak azok a díjak, melyeket a gyermekek a különböző tanulmányi versenyeken nyertek, öregbítve vele az iskola hírnevét is.

A gyermekek egyéni céljainak, sajátosságainak figyelembe vételével végezte kiváló nevelő-oktató munkáját. Igazi tanítói hivatás és a munkája iránti alázat jellemezte, hamisíthatatlan értéket teremtett az iskolában és a diákok körében egyaránt. Az odafigyelés, törődés, megbocsátás, szeretet és az újrakezdés feltétel nélküli biztosítása jellemezte nevelő tevékenységét. Nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek erkölcsi nevelésére is. A szolgálatkészséget, a másik ember tiszteletét, az együttműködést, az udvarias viselkedést végtelen türelemmel és reménnyel tanította a diákoknak.

A keze alól kikerült fiatalok megállták helyüket a világban, értékes, kiegyensúlyozott, munkájukra igényes és szorgalmas felnőttekként élnek ma is köztünk. A szülőkkel együtt a mai napig emlegetik kiváló tanítását.

Hellner Péterné igen kivételes személyiség, igazi kincset jelent városunk életében, melyet kötelességünk elismerni és példaként kiemelni.

 

Kaposiné Héger Ágnes Budakeszin élő pedagógus. 1980-ban végezte el tanulmányait az Egri Tanárképző Főiskolán, biológia?kémia szakon, azóta, 34 éve a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola pedagógusa.

Kompetenciáit állandóan megújuló szakmai kíváncsisággal, tettvággyal továbbképzéseken fejleszti. 2004-ben pedagógiai értékelési szakértő szakképzettségre tett szert, az iskolában a minőségirányítási munkacsoport vezetését látja el. Az országos kompetenciamérés iskolában való lebonyolítását is koordinálja. A tavalyi évben szerzett mesterfokozatot és okleveles pedagógiatanár szakképzettséget.

Megőrizte diákkorában is oly jellemző gyakorlatiasságát: a gyakran elméleti anyagot életszerű, érdekes példákkal színesíti. Önmagával szemben is mindig magas szakmai követelményeket támaszt. Önképzéssel és szervezett módon is folyamatosan gyarapítja szakmai felkészültségét, ismereteit szívesen megosztja másokkal. Mentorpedagógusként számos főiskolai hallgató szakmai gyakorlatát segíti.

Kifogástalan tanóráit gazdag módszertani felkészültség jellemzi. Innovatív tanítási módszerek alkalmazásával, kísérletek bemutatásával ösztönzi diákjait a legjobb teljesítmény elérésére, és tiszteletüket élvezi a mai napig, ami a hozzáértésének és következetes nevelőmunkájának köszönhető. Viselkedésével, kedvességével és személyiségével képes hatni mind a tanulókra, mind pedig kollégáira. Rendkívül türelmes, a gyerekekkel sokat foglalkozik a tanórán kívül is, szabadidős programokat szervez. Fontosnak tartja a családok és az intézmény közötti jó partneri kapcsolatot.

Mindig igyekszik mindenhol jelen lenni, ahol az iskoláért, a pedagógia színvonal emeléséért, a szakmán belüli megújulásért valamit tenni lehet. Tanítványai mellett a szülők is nemcsak tisztelettel, hanem szeretettel viseltetnek irányába, ami személyiségének, szakmai tudásának és empátiájának köszönhető.

Szelíd, kedves, ugyanakkor határozott attitűdje, szakmai elkötelezettsége méltó példa a városban tevékenykedő pedagógusok előtt.

A Budakeszi Oktatásügyért díjat dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester adta át a két pedagógusnak.

A két díjazott meghatottan köszönte meg a rájuk adott szavazatokat, és mindketten kiemelték a pedagógiai sikereik mögött húzódó iskolai csapatmunka fontosságát.

Az ünnep alkalmával polgármesterünk elismerő gesztusként oklevéllel és egy szál virággal köszönte meg azon pedagógusok munkáját, akiket a Budakeszi Oktatásügyért díjra jelöltek.

A rendezvény színvonalát a Széchenyi István Általános Iskola diákjainak Tótth Réka által vezetett táncosainak és a Tarkabarka Kunterbunt Óvoda szülői tánccsoportjának produkciói emelték.

 

Fotógaléria itt.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket