Kiemelkedő tanulmányi sikerek a Budakeszi SZIA-ban

A következő oldalakon egy hosszú, impozáns lista látható. A SZIA sikereiről szól, mely az iskola 2019-2021 között elért kiemelkedő tanulmányi, sport sikereinek dicsőségtáblája, és még messze van a tanév vége, 2022. év júniusa. Addig még várhatóan sok újabb sikere is lesz az iskolának. Mikor megkaptam ezt a listát, jómagam is elképedtem, és először magamnak tettem fel a kérdést: „Felsőbb kategóriába lépett a SZIA?” Ennek kapcsán kereste meg a Hírmondó az intézmény igazgató asszonyát, Bódi Zsuzsannát, a 2021. évi Budakeszi Oktatásügyért Díjjal kitüntetett pedagógusát, és a dicsőségtáblán szereplők közül a 2021. évi Bolyai Matematika Csapatverseny Pest Megyei körzeti 1. helyezettjeit, a 7. a. osztály négy diákját és felkészítő tanárnőjüket, Tymcsák Mariannt.

A Budakeszi SZIA sokáig futottak még iskolaként rögzült városunk közvélekedésben. Most meg itt van ez az elkápráztató eredményekkel teli lista! Alaposan áttanulmányozva a legutóbbi Covid-járvánnyal terhelt másfél tanévet, egészen elképesztelek ezek az eredmények! És ha jól belegondolok, ez csak most, ezeknek az eredményeknek az összesítése után válhat majd igazán sikertörténetté, és hol van még a tanév vége!? De hát mi történt a SZIA-ban az elmúlt években? Mi a sikerek titka? Az iskola ebédlőjében sikerült találkoznom az iskola igazgató asszonyával és a sok száz résztvevős Bolyai Matematika nemzetközi csapatverseny 2021. évi Pest megyei-körzeti, 7. a osztályos győzteseivel, az országos 21. helyezett Pomozi Mátéval, Svendor Andrással, Sza-lay Zsomborral, Török Lászlóval és felkészítő tanárnőjükkel, Tymcsák Mariannal. A tanárnőtől megtudtam, hogy azokat a gyerekeket, akik tehetségesek, rendszeresen benevezik a különféle versenyekre, melyekhez természetesen egy külön felkészülést is kapnak.

A négy srác esetében a jó szerepléséhez az is hozzájárult, hogy egyikőjük matematika tanár nagymamája is segített a felkészítésben. Ebben a tanévben még vár rájuk a Kenguru és a Zrínyi Ilona matematikai verseny is. Tudatos, a jövőjüket már 13 évesen is tervező, nagyon érett gondolkodású srácokat és egy tehetséggondozást sikerre vivő tanárnőt ismertem meg ezen a negyedórás beszélgetésen.
Bódi Zsuzsanna igazgató asszony elmondása szerint ennek a kibontakozó sikertörténetnek az alapja, hogy az iskola nyitott a szülők felé, és a társadalmi igényeknek megfelelő tagozatokat, irányultságokat helyezett prioritásba. Ennek a legfontosabb eleme az angol két tannyelvű oktatás felé nyitás, aminek lehetősége az igényeknek megfelelően adott. A művészeti irányultságon belül az énekes osztályok – együttműködve a Zeneiskolával (szolfézs vizsga tanulmányi időn belül) – biztosítják a szülők egy részének igényeit, amit az idén néptáncos osztállyal is bővítettek.


Fontos lépés volt ezen az úton, hogy a SZIA 2017-ben megpályázta és el is nyerte a „ Digitális környezet a köznevelésben” projektet, melyet 1-8. évfolyamig vezettek be tanóráikon, az összes tantárgyat érintve, a Lego-esz-közök és robotok alkalmazásával.
A projektben négy iskola vett részt a környező településekről: az érdi Bolyai János Általános Iskola, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola és a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 10 fő pedagógussal, 3 fő technikai segítővel és 300 fő tanuló bevonásával. Ennek részeként a 4 iskola összedolgozott, 100 óravázlatot irt minden iskola, mely benne volt a felhőben, hogy mindenki hozzáférjen. Sokat tanult ebben az időszakban egymástól is a négy tanintézmény.

Az igazgató asszony elmondta azt is, hogy ennek a szakmai képzésnek is köszönhetően egyre több tanulmányi versenyen indultak el az iskola diákjai, elsősorban a matematikai és egyéb reáltantárgyi megmérettetéseken, de a humán tudás bajnokságokon is komoly sikereket értek el. A matematikai sikerekben nagy szerepe van a SZIA programozó, „legó robotos” oktatása mellett a külsős cégek tanrenden kívüli „logiscool” és „délutáni sakk foglalkozás” képzéseinek is, melyeken sokan vesznek részt az iskola diákjai közül. Persze mindehhez azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem utolsósorban egy gyermek és tanárfüggő történet. Ha nincs ott a pedagógus iránymutatása, ambicionálása, akkor a gyerek sem lép előre, bármennyire is tehetséges. A versenyszellemet is bele kell nevelni gyerekekbe. Sajnos voltak olyan évfolyamaik, osztályok, ahol nem nagyon indultak el ebbe az irányba, de az utóbbi években sikerült a teljes tantestületet az innovációs úton elindítani. (Pályázatokon, versenyeken való sikeres szereplések.)

Széleskörű kínálatot kell adni a gyerekeknek és szülőknek, hogy a SZIA-ban maradjanak a 8. osztály elvégzéséig. Az iskola remek számítástechnikai felszereltsége, a matematikai-számítástechnikai oktatás színvonala,
a két tannyelvű, a művészeti oktatás sok tánccal, mozgással, tájfutással, művészekkel szervezett irodalomórákkal, hangsúlyos zenei oktatással, kórusénekléssel, a Mezei Mária Művészeti Iskola tanáraival szoros együttműködésben is sok szülő számára ad választási lehetőséget, mely az elmúlt években azt eredményezte, hogy a korábban megszokott elvándorlás jelentősen lecsökkent a felső tagozatba kerüléskor a Prohászkába, a Virányos és Budenz úti általános iskolákba, egyéb 8 osztályos gimnáziumokba.

Ez a széles kínálat és eredményesség elnyerte a szülők bizalmát, ennek következtében a gyermeklétszám nem stagnál, hanem folyamatosan, még tanév közben is számottevően nő. Bódi Zsuzsanna arról is tájékoztatta újságunkat, hogy bár tavaly szeptemberben kivált a Wudisuli, a Budakeszi Német Nemzetiségi Iskola az akkori több mint 1100 fős iskolából 310 fővel, a SZIA ennek ellenére ebben a tanévben már 910 fővel indult el, és az elkövetkező időkben, akár 90-100 fővel is növekedhet az iskola létszáma évente, az előző tanévek beiskolázottságához képest, nem utolsósorban a 4. osztály utáni elvándorlás minimálisra csökkenése és az iskola széleskörű kínálatának vonzása miatt. Ennek következtében egyre több kollégával kell ezt a feladatot megoldani, mely az iskola számára nem probléma. Nagy örömükre szolgál, hogy a Budakeszin lakó pedagógusok ma már a főváros iskolái helyett a lakóhelyük iskoláját választják új munkahelyükül.

Legvégül az iskolaigazgató asszony megfogalmazta a SZIA céljait: alkalmazkodni a változó világ igényeihez, folyamatosan fejlődni, módszertanilag gazdagod
ni. Korszerű körülmények között próbálják meg diákjaikat felkészíteni a továbbtanulásra, alkalmazkodva a digitális világ kihívásaihoz.
Legfontosabb céljuk a tudás átadása, az alkalmazott tudás biztosítása, hogy a társadalom és az élet kihívásaira válaszolni tudjanak tanulóik. Le kell rakniuk az élethosszig tartó tanulás igényét és alapjait.

A Zsámbéki-medence „Mintaiskolájává”, a „Jövő Iskolájává” szeretnének válni!

Horváth Jenő

Budakeszi Hírmondó 2021 december

Megosztom a cikket