Jersze, emlékezzünk!

Emlékezés Komáromy-Poros Lászlóra 2013. június 27-én 18 órakor, Szent László napján, a Himnusz-szobornál.

Komáromy-Poros László (rendező, operatőr) a rendszerváltás politikájának aktív résztvevője, az MDF kampányfőnöke, Budakeszi közéletének aktív személyisége volt. A rendszerváltás utáni első budakeszi képviselő-testület tagja, melynek tagjai közé 2006?2010 között ismét megválasztották. Tevékenyen működött közre a Himnusz-szobor, az Országzászló és az 1956-os kopjafa megálmodásában és megvalósításában.

 

 

 

 

A megemlékezésen hallható majd:

 • Mesomedes (Kr. u. 150 k.): Naphimnusz (ógörög)
 • Veni redemptor gentium ? gregorián himnusz
 • Kölcsey Ferenc: Himnusz ? a magyar nép zivataros századaiból

(szavalva)

 • Gaude mater Hungaria ? Szent István himnusz
 • Ó, Szent István dicsértessél ? moldvai búcsús ének
 • Regis regum civis ave ? Szent László himnusz
 • Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály
 • Farkas András: Jersze, emlékezzünk (1538)
 • Tinódi Lantos Sebestyén: Lészön beszédöm itten ez országról

Sírva veszíköl most szegín Magyarország

 • Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm
 • Balassi Bálint: A végek dicséretére
 • Debreceni Szappanos János: Katonák köszöntése Bocskai Istvánhoz (1605)
 • Bethlen Gábor emlékezete
 • Zrínyi Miklós: Részlet a Szigeti veszedelemből
 • Ének Boldogasszonyról
 • Kölcsey Ferenc: Himnusz
  az utolsó versszak éneklése a közönség bevonásával

 

Előadók: Kuncz László – ének, szavalat

?A Magyar Művészetért?és  a ?Tinódi-lant?  kitüntetettje

Sztankovits Béla – gitár

 

Kapcsolódó cikk:

Elbúcsúztunk Komáromy-Poros Lászlótól

Megosztom a cikket