Idősügyi Tanács Budakeszin

Az 1275/2010. (XII.8.) sz. Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat kezdeményezésére 2013. június 3-án megalakult Budakeszi Város Idősügyi Tanácsa.

 

 

 

 

 

Az Idősügyi Tanács az önkormányzat mellett működő olyan tanácsadó, véleményező civil szervezet, amelynek alapvető feladata a településen élő időskorúakról történő gondoskodás figyelemmel kísérése és támogatása. Ennek megfelelően

  • véleményezi az idős embereket is érintő önkormányzati előterjesztéseket,
  • javaslatokat tesz az időskorúak általános társadalmi közérzetének javítása érdekében,
  • a különböző civil szervezetek munkájának esetenkénti koordinálásával aktivizálja az időskorúakat,
  • javaslatokat tesz a város önkormányzata által adományozott kitüntetések időskorúak számára történő odaítélésére,
  • kezdeményezi az időskorúak szociális jellegű ellátásinak kiterjesztését,
  • különös gonddal kezeli a generációk közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését,
  • ismeretterjesztő tevékenységet fejt ki az előrehaladott korban levők fizikális és mentális problémáinak feloldása terén,
  • különös gonddal figyeli és segíti a 81/2009. (X.2.) OGY határozattal elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégiában foglaltaknak a településen történő megvalósulását.

Az Idősügyi Tanács tagjai: Arányi Imréné, Bokor Józsefné, Dorka Józsefné, Dr.Dömötör György, Dr.Giller Lászlóné, Hellner Péterné, Koncz Gertrúd, Mészáros Árpádné, Mosonyi Lászlóné, Polákné Horváth Judít, Szabadházi József. Az Idősügyi Tanács elnöke: Farkas László.

Az Idősügyi Tanács működéséhez minimálisan szükséges infrastruktúra kialakítása jelenleg folyamatban van. Ennek megfelelően a Tanács üléseinek állandó helyszínéről, illetve a tagok elérhetőségeiről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Megosztom a cikket