FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályához benyújtott kérelmek ügyintézési határideje a következő:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50.§-a az ügyintézési határidők esetében az alábbiak szerint rendelkezik:

Az ügyintézési határidő
a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,
b) sommás eljárásban nyolc nap,
c) teljes eljárásban hatvan nap.
A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.
Az eljárás a kérelem beadását követő napon indul!


Az egyes ügytípusok tekintetében a fentiek alapján irányadó határidők:

Behajtási engedély esetén:
8 napos ügyintézési határidő

Közterület foglalási engedély esetén:
A bejelentés alapján végezhető tevékenységek esetén 24 óra.
Kérelem alapján 8 napos ügyintézési határidő.

Közútkezelői hozzájárulás esetén:
A hozzájárulást hivatalunk 60 napon belül adja ki.

Tulajdonosi hozzájárulás esetén:
A hozzájárulást hivatalunk 60 napon belül adja ki.

Burkolatbontási engedély esetén:
Az engedélyt hivatalunk 60 napon belül adja ki.

Kérjük Önöket, hogy a hivatali ügyintézési határidőket vegyék figyelembe kérelmük benyújtásánál, hogy az engedélyeket, hozzájárulásokat időben, még az engedélyhez kötött tevékenység megkezdése előtt megkaphassák.

Polgármesteri Hivatal

Megosztom a cikket