Érettségi a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban

A 2021. május 3-a reggel másnak tűnt, mint a többi. Legalábbis azoknak a diákjainknak, akik nyolc gimnáziumi tanév után, lassan kilépve a tudást, a biztonságot nyújtó alma materből, elérkeztek életük első nagy megmérettetéséhez, az érettségi vizsga letételéhez.

A 2021. május 3-a reggel másnak tűnt, mint a többi. Legalábbis azoknak a diákjainknak, akik nyolc gimnáziumi tanév után, lassan kilépve a tudást, a biztonságot nyújtó alma materből, elérkeztek életük első nagy megmérettetéséhez, az érettségi vizsga letételéhez. Ezen a napsütéses, kissé hűvös reggelen sok egészséges, értelmes keresztény fiatal érkezett fegyelmezetten, vidáman, de mégis kíváncsi izgatottsággal és némi feszült várakozással a szívükben az írásbeli érettségi vizsga első napjára.

Prohászka Ottokár püspök szavai fejezik ki leginkább tanulóink gondolatait, amely ekkor megfogalmazódott bennük: „Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a közönnyel, a sikertelenséggel! Szeress, és jobb lesz a világ!” Biztatva őket az előttük álló akadályok leküzdésében, az írásbeli érettségi hetében a vizsgák megkezdése előtt minden reggel közös imát mondtunk, és a Jóisten áldását kértük fiataljainkra. Imádkoztunk azért, hogy tanulóink – tudásukhoz mérten – helyt tudjanak állni az érettségi vizsgákon. Öröm volt megtapasztalni, hogy a napok múlásával a kezdeti bizonytalan tekintetek magabiztos nyugalmat árasztottak. Diákjaink fegyelmezetten, szép rendben teljesítették a rájuk váró feladatokat, s izgatottan várják azt a napot, amikor kézbe vehetik érettségi bizonyítványukat.
Az idei tanévben az érettségi vizsgák szervezésében és megvalósításában is – hasonlóan a tavalyi tanévhez – az iskolavezetésnek igazodnia kellett a járványügyi helyzet által előírt feltételekhez. A vizsgatermek kialakítása, a nyugodt vizsgakörülmények biztosítása, a járványügyi szabályok betartása gondos és pontos tervezést igényelt. Elmondható, hogy intézményünk valamennyi dolgozója lelkiismeretes munkájával hatékonyan segítette az írásbeli érettségi gördülékeny lebonyolítását. Számszerűsítve az adatokat: intézményünkben a 2020/2021-es tanévben összesen 100 fő jelentkezett érettségi vizsgára a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban.

Ebből a két végzős osztályunk 65 tanulója tett írásbeli érettségi vizsgát, emellett a 10. és 11. évfolyam 33 diákja élt azzal a lehetőséggel, hogy előrehozott érettségi vizsgát tegyen angol vagy német nyelvből, illetve informatika tantárgyból. Kis számarányban, de voltak olyan tanulóink is, akik pályaválasztásuk módosítása miatt egy tantárgyból újra érettségiztek, illetve a tavaly kialakult járványhelyzet miatt elhalasztott érettségi vizsgájukat idén pótolták. A végzős tanulóink közül legtöbben angol nyelvből, matematikából, történelemből és biológiából tettek emelt szintű érettségi vizsgát. Emellett azonban a magyar nyelv és irodalom, német nyelv, kémia, földrajz, informatika és a testnevelés is megjelent választott emelt szintű érettségi vizsgatárgyként.

Diákjaink többsége már túl van a megmérettetésen, de társaik közül néhányan, akik hittan vagy testnevelés tantárgyból vizsgáznak, még a szóbeli érettségi vizsga előtt állnak. Imádkozzunk értük, hogy ők is sikerrel tegyék le vizsgájukat, osztozhassanak a többi érett, keresztény fiatal örömében. A Jóisten áldása kísérje őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, a személyiségük érlelődésével és a növekedés boldogságával.

Budakeszi Hírmondó 2021 június

Nagy Edit

Megosztom a cikket