Élet válás után

Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

A válás egésze több szakaszra is bontható, és nagyon nehéz folyamat, hatalmas veszteség minden családtag számára. A legfájóbb, legérzékenyebb pontja a gyermekelhelyezés. Joga van minden gyermeknek a kapcsolattartásra a külön élő szülővel, ezt a törvény is kimondja. a gyermeket nevelő szülő köteles a kapcsolattartást biztosítani gyermeke számára a másik szülővel. A gyermekétől külön élő szülő nemcsak jogosult, de köteles is a kapcsolatot fenntartani.

A gyermeknevelés komoly feladat és felelősséggel jár, mely a válással sem szűnik meg. Minden esetben a gyermek érdekeit fontos szem előtt tartani. Akár kisgyerekről, akár serdülő kamaszról van szó, az egészséges testi-lelki fejlődésükhöz elengedhetetlen a kiegyensúlyozott, elfogadó, megtartó szeretetkapcsolat mind az anyával, mind az apával.

A válás azt jelenti, hogy ágytól-asztaltól ugyan elválik a két felnőtt ember, a párkapcsolatuk, érzelmi, anyagi kötődésük megszűnik, de a szülőség örök. Ezért fontos a válással járó veszteségeket feldolgozni, elgyászolni és akár szakember segítségével elérni, hogy a két fél konszenzusra jusson, a kommunikáció továbbra is működjön közöttük. Lényeges, hogy a gyermek jövőjét együtt kísérjék tovább, segítsék őt a fejlődésben, növekedésben, érzelmi töltekezésben. A gyerekek képesek a változásra, képesek feldolgozni a válás okozta traumákat, de továbbra is szükségük van a biztonságra, az állandóságra, kiszámíthatóságra, az anyától és apától kapott figyelemre és feltétel nélküli szeretetre. Mindkét szülőjére szüksége van a gyerekeknek.

A kapcsolattartásnak rengeteg módja lehetséges, mindig a gyermek igényeihez, életszakaszához idomulva. Lényeges a kiszámíthatóság, érezze a gyermek, hogy számíthat a szüleire és ő fontos, egyszeri és megismételhetetlen mindkét szülője számára. Mindenki vágyik a személyes kapcsolattartásra, közös élményekre, együtt töltött minőségi időre, feledhetetlen, közös kirándulásokra gyermekével. Ám, ha ez bármilyen akadályba ütközik, legyen az távoli lakhely, külföldi munka, vagy éppen a jelenleg zajló világjárvány, akkor is lehet találni más csatornákat: kézzel írt levél, napló, e-mail, telefon, zoom, google meet, bármilyen online tér, saját készítésű ajándék, személyre szóló meglepetés, fényképalbum stb.

A kapcsolattartásról a szülők közös megegyezéssel dönthetnek, amennyiben ez nem sikerül, akkor a bíróság dönt. Az elhúzódó, konfliktusokkal terhelt válásokban gyakran sérül a gyermektől külön élő szülővel a kapcsolat. Fontos ezen elgondolkoznia mindkét váló félnek, és nem szabad a saját sérelmeiket a gyermekükre nyomni. Iszonyatos lelki teher a gyerekek számára, amikor a szülők elkezdenek egymással játszmázni, és gyakorlatilag választásra kényszerítik őket, még akkor is, ha ez kimondatlan elvárás marad feléjük. Hatalmas belső konfliktust, maradandó töréseket okoznak az ilyen csatázó szülők a saját gyermekeiknek.

A Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Budakeszin és a járáshoz tartozó települések lakosai számára több speciális szolgáltatást is biztosít. A pszichológiai tanácsadás, pár- és családterápia, mediáció, segítő beszélgetés, felügyelt kapcsolattartás mindezen szolgáltatások, azt a célt szolgálják, hogy a nehéz életszakaszba, krízisbe került családok segítségre találjanak, a fájdalmakat, veszteségeket, sérelmeket feldolgozhassák. Az egészséges társadalom, egészséges kapcsolatokból áll. Szakembereink ennek eléréséhez nyújtják segítségüket.

Vinkovits Vera
családkonzulens jelölt, kapcsolattartási koordinátor
https://hid.eoldal.hu/

Budakeszi Hírmondó 2021 június

Megosztom a cikket