Átalakul a szociális támogatási rendszer

Tájékoztató a szociális ellátásokat érintő március 1-jétől hatályos változásokról

A szociális biztonságot erősíti, hogy márciustól járási szintre kerül valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás, köztük az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátások, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság.

Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek. Utóbbiak maguk dönthetnek, milyen települési támogatási formákat biztosítanak a rászorulóknak és milyen összegben.

 

A változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz.

 

A szociális támogatásoknak ennek megfelelően két formája lesz: a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése. Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen ?települési támogatás? lesz, ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, családi krízis, lakásfenntartási vagy más címen kifizetett segélyek.

 

A járásoktól kérhető jövedelemkompenzáló támogatások közé tartozik a közgyógyellátás, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, valamint a munkaképeseknek nyújtandó foglalkozást helyettesítő támogatás (fht), és a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély).

 

A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a központi költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. A jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hatóságok állapítják meg, országosan egységes elvek alapján. A 2015. március hónapra járó ? április 5-éig esedékes ? támogatási összegek utalásáról már a kormányhivatalok gondoskodnak majd.

 

2015. március 1-jétől kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult.

A kérelmeket be lehet nyújtani:

– a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére,

– járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,

– a kormányablakokban,

– a járási hivatalok kirendeltségein,

– a járási hivatalok települési ügysegédeinél.

 

 

PMKH BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL

2092 BUDAKESZI, FŐ U. 179.

Megosztom a cikket