30 éves évfordulóra készülünk

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

1991-ben alapították a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumot, miután a Budakeszi egyházközség 1990-ben visszaigényelhette az 1948-ban államosított zárda iskolát, és döntött a nyolcosztályos katolikus gimnázium működtetéséről. Ennek alkalmából idén intézményünk méltó módon kívánja megünnepelni ezt a 30 éves, jubileumi évfordulót. 2021. október 11-17. között egy speciális témahét keretében sokrétű, gazdag rendezvénysorozattal készülünk, melynek során különböző programok által átfogó képet nyújtunk iskolánk múltjáról és jelenéről. A jubileumi évforduló mottója: „Hagyomány és megújulás”, melyet méltán erősít az az elköteleződés a keresztény hit iránt, hogy a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium a közeljövőben egy általános iskolai rész bővítésével tervezi a budakeszi katolikus nevelés-oktatás fenntartását, megújítását.

A megújítás, megújulás külsőségekben is megmutatkozik. Intézményünkben minden évben sor kerül kisebb-nagyobb felújítási munkálatokra. Iskolánk szaktantermi hálózata 2021 szeptemberétől STEM laborral bővül, amelyet a Székesfehérvári Egyházmegye költségvetési támogatásával sikerül megvalósítanunk. A STEM egy mozaikszó, a science, technology, engineering, mathematics szavak összetételéből utal arra, hogy ez a labor azon szakmák elsajátításának eszköztára, melyekhez tudományos, technológiai, mérnöktudományi vagy matematikai végzettség szükséges.

Az új NAT-ban a digitális kultúra tantárgy oktatásának egyik mérföldköve ennek az új eszköztárnak a kialakítása, amely nem csupán technológiai ugrás, hanem a szemléletmódban is jelentős változást hoz magával. Számos applikáció és szoftver áll rendelkezésre ahhoz, hogy megkönnyítsék a tanárok óratartását; a tanórák hatékonysága növekszik, a diákok az élményszerű tanulás révén lelkesebbek és mélyebb ismereteket szereznek, a kiscsoportos, illetve önálló projektmunkák pedig hozzájárulnak a tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának, szociális kompetenciájának fejlődéséhez.

Iskolánk STEM laborjának kialakítására a gimnázium egyik félreeső sarkában, egy már felújításra szoruló teremben kerül sor, amely egy komplett felújításon esik át. A termet kifestették, a padlót kicserélték, a STEM labornak megfelelő, technikai feltételeket biztosító elektromos hálózatfejlesztést végeztek, valamint az okos tanteremnek megfelelő új bútorzat (csoportmunkát biztosító asztalok és ergonomikus székek) beszerzését is biztosítja az intézmény. A STEM labor megvalósításán a Balázs Diákkal kooperálva, közösen dolgozunk, amely széles körű tapasztalattal rendelkezik e téren, és a technikai feltételek (taneszköztár beszerzése) mellett biztosítja a tanárok továbbképzését, szakmai felkészítését is, melyre a tanév elején kerül sor. A labort jelenleg egy interaktív érintő panellel, laptopokkal, 37 tablettel, tablettároló szekrénnyel, klasszikus telepíthető oktatási szoftverekkel, 2 darab Edbot robottal, Mikrobit starter készlettel és 5 darab kisméretű, illetve 1 darab nagyméretű drónnal szereljük fel.

Ezek a technológiai újítások lehetővé teszik az interaktív felületen való közös alkotást, a projektmunkát; a robotok, a drónok programozásának elsajátítását, és a programozás révén azok irányítását; a 3D technológia megismerését és alkalmazását. Ez az okos tanterem kiváló helyszínt ad az idei tanév tehetségműhely témájának is, „Leonardótól a drónokig” címmel, melynek során a tehetségprogramban résztvevő tanulóink a meglévő ismeretekre alapozva új, szerteágazó, több tehetségterületet érintő ismereteket szereznek és mélyítenek el a repülés témakörben. Élményszerző, alkotó tevékenységet végeznek, megtapasztalják a manuális és a digitális alkotás örömét, mely egymást kiegészítve komplex egységet alkot.

Ennek során új anyagokkal, módszerekkel ismerkednek, vizuális és digitális kultúrájuk gazdagodik. A program során a diákok komplex betekintést kapnak a korszerű digitális technológia világába. A különböző foglalkozások által a tanulók szintetizálják a repülés kialakulásának és fejlődésének történetét, folyamatát.

A STEM labor megvalósítása mellett igyekszünk diákjaink, tanáraink számára 21. századi komfortot biztosítani az osztálytermekben is. Idei tanévben a főgimnázium termeit új padokkal és modern, ergonomikus székekkel szereljük fel; a tantermi szárnyban lévő mosdók a 21. századi igényeknek megfelelően felújításra kerülnek. Szeptember elsején pedig már a megújult bejárati kapunál várjuk diákjainkat az iskola biztonságot nyújtó falai közé, hogy közösen haladjunk tovább a „Hagyomány és megújulás” útján.

Török Csaba igazgató
Nagy Edit pedagógiai vezető

Budakeszi Hírmondó 2021 augusztus

Megosztom a cikket