Újraavatott sírkereszt

Dr. Németh László, Budakeszi volt plébánosának, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium alapítójának, Budakeszi díszpolgárának sírkeresztjét ellopták a Budakeszi temetőből. 2011. november 19.-én nagylelkű adományozóknak köszönhetően újraszentelhették a sírkeresztet.

 

Dr. Németh László atyában egy nagyon jó kollégát és egy végtelen úriembert ismertem meg ? emlékezett rá szeretettel Filó Kristóf atya, majd megáldotta az új sírkeresztet: ?Mindenható örök Isten!

Áldd meg és szenteld meg ezt a szobrot, amely a mi Urunk, Jézus Krisztus és annak keresztjét ábrázolja, és add, hogy akik e szobor előtt imádkozva tisztelik a Te egyszülött fiadat, az ő érdemei és közbenjárása által élvezzék kegyelmedet ezen a világon, és legyenek az örök dicsőség részesei az eljövendő örök életben, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen?

Makofka Blanka, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium végzős diákja elszavalta Nagy Gáspár: Öreg pap tűnődő esti imája dr. Németh László hat évtizedes szolgálatára című versét:

 

?Terveid rengetegében, Uram

már láttad az én egyetlen utam,

láttad a fiatalban a roskadt öreget:

Feléd vándorló lábnyomaimat.

 

Láttad ifjú fényeimben az árnyakat,

ha szembejöttek párban az úton,

el ne vakuljak, hát küldtél elém

mély börtön-kátyúkat, ezt is tudom.

 

De adtál óvni szétszórt nyájat is,

kiknek szolgáló pásztora lehettem,

ha erőm már éppen megfogyatkozott

a Lélek épített falakat helyettem.

 

Kezem és lábam gyakran megremeg,

olykor látnom és szólnom is nehéz,

de az út szívemben mindig egyenes,

hiszen mágnesként vezet az a kéz:

 

a Te kezed, és akaratod gyémánt

csöndjében hozzád tart estéli utam,

mit fáradt lelkemmel már némán

látok is bölcs terveid szerint, Uram.?

Szemereki Zoltán sajnálatát fejezte ki, amiért a bronzból készült keresztet elrabolták. Elővigyázatosságból az új keresztet más anyagból (mángorolt laposvasból) tervezték. Talán a gondviselés hozta így: vasból készült az éppen vasmisés ? több mint 65 évet szolgált ? pap sírkeresztje. A korábbi kereszt pontos kivitelezése sem volt megoldható, ezért ismét régi barátunk vezette gondolatainkat. A plébános atya áldozópapként mindennap magához vette és kiszolgálta az oltáriszentséget. A kereszt ezért olyan lett, mint egy szentségtartó, amely tartja, körbefogja az ostyát. Szomorú, hogy megtörtént a lopás, mégis öröm, hogy vannak áldozatot, munkát, önként, barátságból vállaló emberek is közöttünk. Köszönet illeti meg: Fila Dezső urat és kollégáit (Egyesült Acél Kft.), akik felajánlották a kereszt elkészítését, a Prohászka Ottokár Gimnázium igazgatónőjét, Kőrösiné Merkl Hildát és az iskola dolgozóit, tanulóit a sír gondozásáért.

Mondják, hogy nemes a holtig tartó barátság, de azt gondolom, hogy nekünk, akik hiszünk a túlvilági létben, van barátság az élet után is.

Balczó Kornélia

Még több fotó…

Megosztom a cikket