Új tere, kultúrháza lehet a városnak

Október 21-én lakossági fórum keretében ismerhették meg az érdeklődők az önkormányzat terveit a művelődési központról és környékéről. A város vezetői több lehetséges megoldást is vázoltak, s ezekről a megjelentek véleményét is kikérték.

 

Budakeszi önkormányzata előrehaladott tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy a művelődési központot és környékét megújítsa, és környezetét rendezze. Ezt a nagyberuházást a városképi értékek szem előtt tartásával és a város lakosságának megelégedésére kívánja megvalósítani.

A jelenlegi épület helyett egy modern, de a környezetbe illő olyan létesítményt terveznek, ahol a művelődési központ és a könyvtár mellett a lakosság más igényeit is kielégítő szolgáltatások – bank, üzletek, szolgálati lakások, orvosi rendelő – is helyet kaphatnának.

Dr. Győri Ottilia polgármester asszony elmondta: a képviselő-testület a 2015. szeptember 24-ei ülésén döntött arról, hogy ebben a témában lakossági fórumot tart, hiszen olyan fontosságú témáról van szó, amiről a leginkább érintettek, a helyben élők véleményének kikérése nélkül nem kívánnak dönteni.

Budakeszi városképi szempontjából kiemelkedő, meghatározó területéről van szó, de a fejlesztés során egy emlékház is megújulhat. Mindez Budakeszi lakosságát nagyon érdekli, de meg is oszthatja őket.

A fórummal az a célunk, hogy a lakosság véleményét, ötleteit megismerjük. Az itt élő emberek elképzeléseivel, elvárásaival ellentétesen nem fogunk cselekedni, dönteni – jelentette ki a polgármester asszony.

Mint fogalmazott, a fejlesztés megvalósításában az önkormányzat „nulladik ponton áll”, azaz még nincs elkötelezve, nem írt alá szerződést, nem vett fel hitelt, nem írt ki közbeszerzési eljárást sem.

A művelődési központ és környéke fejlesztésének története 2011-ig nyúlik vissza. Ekkor nyilvános hasznosítási eljárást írtunk ki, amely sikertelennek bizonyult – idézte fel dr. Győri Ottilia. Később az ingatlan együttest adásvétel útján szerettük volna hasznosítani. Az akkori érdeklődő-beruházó 800 négyzetmétert ajánlott az önkormányzatnak a terület fejlesztéséért. Ezt a képviselő-testület nem fogadta el. 2012-ben újra meghirdettük, akkor 1200 négyzetméter jutott volna az önkormányzatnak, de ezt sem fogadtuk el. 2013-ban változtattunk fejlesztési irányunkon: az egész beruházást az önkormányzat szeretné elvégezni! Nincs beruházó mellettünk, de természetesen bérlők, tulajdonostársak igen. Tapasztalataink alapján azt gondoljuk, nem biztos, hogy jó, ha egy ilyen önkormányzati terület más tulajdonos kezébe kerül. Az a leghelyesebb, ha az önkormányzat teljes egészében maga fejleszti a területet.

2015 nyarán az önkormányzat felvásárolta a telektestbe ékelődő, magántulajdonú ingatlanokat, ez 143 millió forintba került. Mivel egy pályázaton nyertünk, az önkormányzat megvásárolta az egész nagy területet, amellyel száz százalékban tulajdonosai lettünk 6334 négyzetméternek a tüdőgondozótól a Kossuth utca. 4.-es számú házig – mondta a polgármester.

A képviselő-testület háromféle megoldást lát maga előtt, ami lehet akár több is.

Az első variáció szerint az önkormányzat megteheti azt, hogy a három alapfunkciót – orvosi alapellátás, közfeladatok, Mezei Mária-emlékház – megtartja. Mindenki tudja, hogy a jelenlegi orvosi rendelő rossz és méltatlan állapotú, az ÁNTSZ rendszeresen kifogásolja az épület állapotát. A művelődési ház és könyvtár, valamint a Mezei Mária-emlékház állapota szintén rossz és méltatlan, felújításuk elkerülhetetlen.

Az első variáció szerint az önkormányzat külső eszközöket nem von be, hanem megtartja az eredeti funkciókat a jelenlegi helyükön. A megvásárolt ingatlanokat a tüdőgondozóig lebontja, és szép városképet alakít ki. Parkosít, parkolókat épít. Ez körülbelül 200 millió forintba kerül – a kivásárlás a már említett 143 millió. A közfunkciók rendezésére külön pénzre nincs szükség.

Minden megoldásnak vannak előnyei, és hátrányai is. Ezzel a közfunkciók nem változnak, így a település nem is lép előre, de városképi szempontból egy sokkal érdekesebb, szebb kép alakulna ki.

A második elképzelés szerint az orvosi alapellátásra, valamint a művelődési ház és könyvtár funkciójához 1500 négyzetméterre lenne szükség, és körülbelül 800 millió forintra. Ennyi pénze nincsen az önkormányzatnak, ezt valahonnan elő kellene teremteni saját forrásból. Például adóemeléssel, ingatlanok eladásával. Az önkormányzatnak azonban nem ez a célja: ezt a 800 milliót szeretné üzleti vállalkozásból visszatermelni.

A harmadik változat szerint az 1500 négyzetméteres önkormányzati épülettest mellé olyan egyéb üzlethelyiségeket, lakásokat, parkolókat létesít, melyeknek bevételéből ezt a 800 milliót vissza lehetne nyerni. Ennek a kidolgozása még nem kezdődött el. Semmilyen irányba nem köteleztük el magukat – hangsúlyozta dr. Győri Ottilia.

Várjuk az önök véleményét, ötleteit. Koncepciótervet fogunk készíttetni, melyről a lakossági véleményeket meghallgatva a képviselő-testület következő ülésén döntünk a továbbhaladásról.

 

Összegzésként a polgármester asszony elmondta: az önkormányzat a beruházó, nincs befektető partnerünk, nem várható kormányzati támogatás, sem pályázat. Ezeket a közfunkciókat az önkormányzatnak egyedül kell megoldania. Azért foglalkozunk ezzel az üzleti modellel, hogy a közfunkciók színvonalát, minőségét emelni tudjuk. Vannak szándéknyilatkozataink a leendő bérlőktől – DM, Lidl, Spar, Rossmann, OTP, Fővárosi Vízművek -, akik előzetes írásbeli szándéknyilatkozatot tettek: amennyiben kiadó egységek lesznek, ők szeretnének bérlők lenni. Banki tárgyalásokat is folytattunk – OTP, CIB, Erste, MKB, MFB -, így tudjuk, milyen feltételek mellett vehetünk fel beruházási hitelt.

A nagyberuházás részeként szeretnénk a Mezei Mária-emlékházat is helyreállítani, és visszakapcsolni a város vérkeringésébe.

Fontos, hogy a Kossuth utca turisztikai tengelyként való elhelyezése megtörténjék. Ebbe a zöld, természet közeli turisztikai tengelybe a konferencia turizmust is beépülhetne. A leendő művelődési központban olyan termet kellene kialakítani, amely konferenciák lebonyolítására is alkalmas.

Ilyen horderejű nagyberuházáshoz, a hitelfelvételhez a kormánytól engedélyt kell kérni, a plázastop alól felmentést kell kérni. Előzetesen már érdeklődtünk a lehetőségekről.

A nagyberuházás részeként a közlekedés szempontjait is figyelembe kell vennünk: fel- és lehajtók építésének engedélyezése, a közlekedési lámpák összehangolásának felülvizsgálata.

 

A BVV Kft. elköltözik a Kossuth és Erdő utca sarkán lévő telephelyéről, ez az ingatlantest is részese lesz a nagyberuházásnak.

 

Álláspontunk szerint, amennyiben ez szép siker, optimálisan kivitelezett fejlesztés lesz, akkor kihatással lesz az egész város életére, a környező ingatlanokat is felértékeli. Célunk az, hogy ebbe a nagy munkába a helyi vállalkozókat is bevonjuk, ezért is örülök, hogy sokan közülük megjelentek.

Végezetül: nagyon fontos az átláthatóság. Az egész tulajdoni szerkezet az önkormányzat tulajdonában van, és ez így is marad – szögezte le dr. Győri Ottilia.

Utána Bánhidi László önkormányzati képviselő mondta el gondolatait.

A légi felvételeken egy erősen szlömös állapotban lévő területet láthatunk. Mindig célunk volt, hogy a település központjában egy olyan környezeti állapot jöjjön létre, ami méltó Budakeszi városához. Sajnos, a szlömösödés nemcsak a művelődési ház közvetlen környezetét jellemzi, hanem a BVV telepét és a VAM-Design épületét is, ami „szellemház”, egy kedvezőtlen konstrukció, évek óta áll üresen.

Ha létrejön a fejlesztés, a beruházás során felértékelődik az ingatlan terület, ott újfajta funkciók jelennek meg, s ez kihat a környezetére, sok egyéb probléma önmagától, automatikusan megoldódhat. Az előkészítés során ezen ingatlanterület felértékelését előreirányoztuk, az év végéig elfogadandó Helyi Építési Szabályzatban ennek a területnek a beépítését 80 százalékban maximáltuk. Ez elég „horrorisztikusnak” hangzik, nem is kívánjuk ezt kihasználni, de szeretnénk, hogy minden olyan funkciót, ami fölmerülhet – és forrását meg lehet teremteni -, illetve a távlatokban létre lehet hozni, meg is valósíthassunk – fejtette ki a képviselő úr.

Tárgyalásokat folytattunk egy ingatlan-tanácsadó céggel, folyamatosan elemeztük, hogy ennek a beruházásnak milyen kihatásai lesznek. Hogyan lehet a hitelfelvétellel nullszaldós eredményt hozni. A felépített kereskedelmi, szolgáltatóegységek legalább önfenntartók legyenek; olyan bevételt jelentsenek a város számára, amivel részben fedezhető a közfunkciók működtetése, másrészt az épület állomány fenntartását, karbantartását, a környezet színvonalának a megőrzését biztosítani tudjuk.

Megkérdeztünk néhány jó nevű építész véleményét, Az 1. változat szerint – mint korábban elhangzott – önerőből megoldjuk a terület rendezését, a nem használható, lelakott épületek lebontását, például a tüdőgondozót.

De nagyjából ezt lehet elmondani a művelődési házról is, amelynek kétszer akkorának kellene lennie, illetve egy nagyterem nagyon hiányzik a kezdetek óta. Ennek az épületnek az anyagi és erkölcsi avulása bekövetkezett. Szinte mindennel probléma van, működtetési költségei is magasak.

A második variáció szerint a vadonatúj művelődési ház mellett egy új orvosi rendelő szárny lenne. Előnyös városképi arculattal, parkosítással, a burkolt területek mellett a parkoló terület hátrább kerülne.

E tervváltozat szerint 4 lakás is lenne az emeleten, az orvosi rendelő épületét jobban ki lehetne használni.

A következő változatra is kétféle variáció készült. A „minimál verzió” egy teremgarázst is tartalmaz, 40 gépkocsi számára. A földszinten karéjban elhelyezett lakások északi oldalról zárnák le a területet. A beépítés itt 40 százalékos.

Az utolsó változat a legintenzívebb. Itt a mélygarázs 153 gépkocsi számára készülne, a földszinten jelentős mértékben kitölti a rendelkezésre álló teret. „Úszó” épületként valósulna meg, ami a továbbiakban egyfajta nyitottságot tesz lehetővé a környező ingatlanok átalakulása esetén. Ez a fajta elrendezés lehetőségeket tartogat a távlatokban – vélte Bánhidi László.

A közintézmény városi tér nélkül nem működik. Mindenképpen olyan elrendezést kíván magának, ami a városi tér funkciót is el tudja látni.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket