Prof. Dr. Hámori József Budakeszi díszpolgára

 

A „Budakeszi díszpolgára” címet Dr. Hámori József professzor úrnak adományozta a Képviselő-testület. A díjat az augusztus 20-ai díszülésen, ünnepélyes keretek között adta át a polgármester.

Budakeszi Város Képviselő-testülete szeretné méltó elismerésben részesíteni a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, életművüket, kiemelkedő cselekedeteiket, és példaként állítani a jelen és jövő nemzedékek elé. A képviselő-testület ettől a céltól vezérelve 1995-ben „Budakeszi díszpolgára” címet alapított.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 28-ai ülésén határozott arról, hogy a városért végzett önzetlen, áldozatkész munkájának elismeréseként a 2016-as évben a „Budakeszi díszpolgára” címet Prof. Dr. Hámori József úrnak adományozza, melyet dr. Győri Ottilia ünnepélyes keretek között, az államalapító Szent Istvánra való megemlékezésen adott át.

 

Dr. Hámori József professzor emeritus, Széchenyi-díjas agykutató, akadémikus, a nemzeti kulturális örökség volt minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi alelnöke, a Magyar UNESCO Bizottság korábbi elnöke és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat jelenlegi elnöke majdnem 40 éve él Budakeszin.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karát 1955 tavaszán végezte el kutató biológusként, majd 1958-ban doktori címet szerzett. Ezt követően Szentágothai János pécsi intézetében kezdte el kutató munkáját, majd 1963-tól, az ugyancsak Szentágothai által vezetett, Semmelweis Egyetem Anatómiai Intézetének munkatársa lett. Vendégkutatóként, vendégtanárként működött a skóciai Szt. Andrews Egyetemen, a Kaliforniai San Diego Egyetemen, a New York-i Mount Sinai Egyetemen, valamint folyamatos tudományos együttműködésben volt nemzetközi neurobiológiai laboratóriumokkal és személyes kapcsolatot tartott fenn azok vezetőivel is. Tanított Olaszországban; Bariban, Rómában és Párizsban is.

1966-ban lett a biológiai tudományok kandidátusa, 1972-ben pedig a biológiai tudományok doktora. 1990-ben az MTA levelező tagjává választották. 1992-ben az Európai Akadémia tagja, 1998 májusában az MTA rendes tagja lett, majd két cikluson át a Magyar Tudományos Akadémia élettudományi alelnökeként tevékenykedett.

Több tanulmányútja során foglalkozott a magasabb rendű emlősök látórendszerének szerkezetével és fejlődésével. Ennek eredményeként Magyarországon – Roska Tamás akadémikussal együttműködve – új, a látást szimuláló, analóg elven működő modellt dolgozott ki. Kiemelkedően eredményes kutatói eredményeit 1994-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.

Kétszázat meghaladó közleményt, számos könyvet és könyvfejezetet írt. Több mint ötven éve vesz részt a biológus és orvosi graduális, valamint posztgraduális oktatásban, képzésben. Pécsett és Budapesten PhD hallgatók program-vezetőjeként oktatott. 1990-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Állattani Tanszékének professzora 2002-ig. 1992-1994 között a Janus Pannonius Tudományegyetem rektora volt, 1993-1994-ig a Magyar Rektori Konferencia elnöke.

2001-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen neurobiológiát tanít és jelenleg is PhD hallgatókkal foglalkozik.

1998-2000 között a nemzeti kulturális örökség minisztere, 2000-2002 között a miniszterelnök tudománypolitikai tanácsadója, majd a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium elnöke volt. 1999-ben az UNESCO által szervezett Tudomány Világkonferenciájának elnöke, majd 2000-2012-ig a Magyar UNESCO Bizottság elnöke volt. 2000-től napjainkig a Magyar Örökség Díj Bizottság elnökeként tevékenykedik.

Az akadémikust 2008-ban magas szintű tudományos kutatói és oktatói tevékenysége, valamint a hazai és nemzetközi kulturális- és közéletben betöltött kiemelkedő szerepe miatt Pest Megye Tudományos díjával tüntették ki, 2010-ben Pest Megye, 2015-ben Budapest díszpolgára lett.

Rendszeres résztvevője Budakeszi város közéleti eseményeinek, 2013-as megalakulásától a Budakeszi Kulturális Tanácsadó Testület elnöke.

Kiváló hazai és nemzetközi szakmai munkássága, embersége, határozott jelleme és értékrendje mindannyiunk számára példa lehet. Ezúton köszönöm aktív közéleti, társadalmi, munkáját, kiemelkedő tevékenységét, mellyel városunk fejlődését szolgálja. A díszpolgári cím, a város vezetése és a budakeszi közösség elismerése a jelentős eredményt hozó munkájáért, életművéért, a város hírnevének öregbítéséért, szellemi értékeinek gyarapodása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért.

Fotógaléria itt.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi fotóra:

Megosztom a cikket