Tanévkezdési kisokos – SZIA

Lassan vége a nyárnak és nemsokára iskolánk kapui is nyitva várnak minden kedves diákot, szülőt és kiselsőst, akik nagy örömünkre megkezdhetik tanulmányaikat a SZIÁ-ban!

Ám addig is, szeretnénk egy-két hasznos információval segíteni a tanévkezdést!

 

 

Tanévnyitó:

2016. szeptember 1. (csütörtök)  8.00

 

Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén csak az első évfolyam a tornateremben, a többi osztály a kijelölt tantermekben lesz.

 

Az első tanítási napon 4 órát tartunk meg, melyek 11.35-ig tartanak, utána napközit biztosítunk.

 

Ebédbefizetés időpontok szeptemberre:

2016. augusztus 24. (szerda) 8.00 – 16.00-ig

2016. augusztus 25. (csütörtök) 14.00  17.00-ig

2016. augusztus 29. (hétfő) 8.00 – 10.00-ig

Befizetési mód: készpénz.

Újdonság az elmúlt tanévhez képest, hogy féléves és éves befizetési mód is lehetséges lesz, de csak az októberi befizetési időszaktól kezdődően, így aki igénybe kívánja venni, kérem, hogy a szeptemberi befizetés időszaka alatt ezt jelezze!

Leadandó, kitöltendő dokumentumok:

Kedvezményes étkeztetés 1-8. évf., normatív ingyenes tankönyv 5-8. évf.: A normatív-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó dokumentumokat az ebédbefizetés időszak alatt, a pénztárba (főépület: aula) kérjük leadni!

Az igazoló iratok tetejére kérjük ráírni a tanuló(k) nevét és osztályát!

Újdonság az idei tanévben, hogy az igazolás mellett egy nyilatkozatot is ki kell tölteni, melyet az ebédbefizetésnél kapnak kézhez a normatív étkezést befizetők és tankönyvet átvevők! A két dokumentum együttesen érvényes az egész tanévre vonatkozóan, mind az étkezés, mind a tankönyvek tekintetében!

 

 

Kérjük a kedves szülőket, hogy az alább felsorolt szempontok figyelembevételével adjanak le igazolást, ugyanis más dokumentumot nem áll módunkban elfogadni:

 

– 50% kedvezménnyel tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után:

a tartós betegséget igazoló irat,

– 50% kedvezménnyel 3 vagy több gyermekes családban élő gyermek, tanuló után:

a családi pótlék folyósítására vonatkozó igazolások (pl.: pénzintézeti számlakivonatok, postai igazolószelvény, megállapító MÁK határozat) – akinek egyik gyermeke nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgató, azoknak szükséges a hallgató jogviszonya mind két félévének igazolása is! Csak így lesz érvényes az egész tanévre a 3 vagy több gyermekes igazolás.

– 100% kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat.

Az igazolások dátuma lehet júliusi vagy augusztusi! Minden más dátummal keltezett igazolást, nem áll módunkban elfogadni! (Kivétel a gyermekvédelmi/tartósan beteg határozatok, a megállapított egy éves időtartam miatt, melyet természetesen figyelembe veszünk!)

Felmentési kérelem: A 16 óra előtti felmentési kérelem című dokumentumot az idei tanévben is kérjük kitöltve visszaküldeni az iskola részére, melyet helyben az ebédbefizetés időszaka alatt megírhatnak és leadhatnak!

 

Tankönyvátvétel:

2016. szeptember 1. (csütörtök)

 

A tankönyveket szeptember 1-jén, az első tanítási napon az osztályfőnököktől kapják meg a tanulók! (A normatív kedvezményre jogosultak igazolás és a nyilatkozat leadása együttes leadása után kaphatják kézhez a tankönyveiket!)

 

1-2-3-4. évfolyamon ingyenes tankönyveket kapnak a diákok (néhány nyelvkönyv kivételével).

5-8. évfolyamon ingyenesek a tankönyvek a normatív kedvezményre jogosultaknak (érvényes igazolás leadásával).

 

Akik nem jogosultak kedvezményre, azoknak a tankönyvek kifizetése csekken történik, melyet az iskolában az osztályfőnököktől kapnak meg!

Befizetési határidő: 2016. szeptember 15. (csütörtök)

A befizetésről a bizonylatot szeptember 16-ig az osztályfőnököknél kell leadni! Amennyiben a megadott időpontig nem történik meg a befizetés a tankönyveket visszaszedjük a tanulótól!

 

 

Köszönjük együttműködését!

SZIA Vezetősége

Megosztom a cikket