Október 23. Megemlékezés a kopjafánál, Credo koncert

2011-ben történt:

Az 1956-os forradalom áldozataira emlékeztünk a rendezvénysorozat utolsó állomásán a Polgármesteri Hivatallal szembeni Kopjafánál. Az ünnepség után a református templomban a kárpátaljai Credo együttes adott verséneklő koncertet.

Az ünnepséget dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia nyitotta meg, aki díszbeszédében külön kiemelte, hogy fontos dolog a mai fiatalok számára, az ?56-os események megismertetése, a pontos történelmi tájékoztatás.

?A nemzet, amelynek nem volna történelme, olyan lenne, mint a gyermek, aki ma nem tudja, mi történt vele tegnap. Létének nagyobb részét: múltját vesztené az ily nemzet, nem volna egy nemzet többé, s minden emberöltővel kihalna, mint az egynapos pillangó. Az emberi öntudat alapja az emlékezet; a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Testemben egy parány sincs abból az anyagból, amiből hét évvel előbb voltam: de ugyanaz vagyok, mert emlékezem. Éppígy: ma senki sem él azokból, akik kétszáz éve éltek e hazában: de ugyanaz a nép vagyunk, mert emlékezünk. A jelent csak a múltból lehet megérteni: a jövőt csak a múlt alapjára felépíteni.? – idézte Babitsot a Polgármester Asszony.

 

Kun Csilla műsorvezetésével megrendezett ünnepségen közreműködött Benedek Gyula és Zanotta Veronika színművész is.

 

A megemlékezés után az ünneplő tömeg együtt vonult át a református templomba, ahol az Ungvárról érkezett Credo együttes verséneklő koncertet tartott.

Boros Péter Nagytiszteletű Úr, református lelkész köszöntötte a Credo együttest, majd dr. Tóth Csaba, az együttes mentora mutatta be annak tagjait.

Felemelő érzés volt a Határon Túli Magyarok Református Emléktemplomában hallgatni egy kárpátaljai együttest, akik tiszta és a szívünk mélyére ható hangon énekeltek az ’56-os forradalomról, a határon túli magyarok sorsáról, a szülőföld szeretetéről, a templom és iskola kapcsolatáról. A Credo együttes tagjai hitelesen élik és éneklik meg azt a határon túli kisebbségi magyar keresztyén sorsot, amit ’56 előtt, majd utána is jó ideig határon belül mi is megéltünk.

A Credo együttes rendületlenül „járja” a Kárpát-medence vidékeit héthatáron innen és túl. A kishaza fogalmával iszapbirkózást vívó együttes erőt próbáló elszántsággal kísérli meg énekben elmondani a vidék „sorstalanságának” mindennapjait, bemutatni fény és árnyoldalait, mindezt himnuszos, szózatos rendíthetetlen elkötelezettségével teszi, az Istenbe és a szebb magyar jövendőbe vetett hittel. A nézőközönség vastapssal köszönte meg az együttes megható koncertjét, melyen többek szemében könnycseppek csillogtak.

Berlinger Gábor

 

KÉPTÁR A MEGEMLÉKEZÉSRŐL

KÉPTÁR A KONCERTRŐL


Részlet a koncertből: „In memoriam 2004. december 5.” –  a határontúli magyarok érzése a népszavazás után (videó: Forró Gábor)

 

Megosztom a cikket