Maléter Pálné visszaemlékezése ’56-ra

1956. október 23-a emlékére rendhagyó történelemórát tartott a Nagy Sándor József Gimnázium tanulói számára özv. Maléter Pálné -, az 1958. június 16-án kivégzett mártír miniszter felesége – ’56-ról, férje meghurcoltatásának körülményeiről.

A tanulók feszült csendben, nagy figyelemmel hallgatták Maléter Pál özvegyét.

 

“Október 28-án felkerestem férjemet a Kilián laktanyában, élelmiszert, tiszta ruhát vittem neki” – kezdte a visszaemlékezést az özvegy. Ott akart maradni, de férje ehhez nem járult hozzá. Akkor kapta a hírt, hogy a Nagyvárad tér felől támadás indult a főváros belseje felé.

Október 30-án telefonon hívták: Nagy Imre közölte vele, hogy ő lesz a honvédelmi miniszter első helyettese. (A miniszter ugyanis a Szovjetunióba menekült, így ténylegesen már ekkor ő lett a miniszter. Október 31-én, szerdán ismét bement a laktanyába, de férjét nem találta ott: ekkor már a Parlamentben tárgyalt a szovjet katonai vezetőkkel.

Maléter Pál nem volt politikus, mégis ő lett a honvédelmi miniszter. November 3-án jött haza legközelebb, közölte vele, hogy a szovjetekkel tárgyalásokat folytatnak a szovjet csapatok kivonulásáról. A tárgyalások közben hazaszaladt tíz percre, bizakodónak mutatkozott. Aztán újból visszament a Parlamentbe, ahonnan este nyolc óra tájban hívta feleségét. Ezután a szovjetek este tíz órakor Tökölt jelölték meg a tárgyalások folytatásának helyszíneként. “Nagyon rossz előérzettel vettem tudomásul, ugyanis köztudott volt, hogy a szovjetek beásták magukat a főváros körül. Szó sem volt kivonulási szándékról!” – folytatta visszaemlékezését az özvegy. A szovjet küldöttséget Malinyin tábornok vezette, este tíz óra előtt érkeztek meg a tököli laktanyába. Fél tizenegykor Szerov tábornok, a KGB parancsnoka jött be a terembe, súgott valamit Malinyinnak. Malinyin felállt, széttárta a karját, mintegy jelezve, hogy ő nem tehet semmiről. Szerov és kísérete közölte Maléterékkel, hogy le vannak tartóztatva. (A Szerk. megjegyzése: példátlan eset a történelemben, hogy egy tárgyaló delegációt egyszerűen letartóztatnak!) A magyar katonáknak olyan parancsuk volt, hogy a Budapest felé érkező szovjet csapatokat nem szabad beengedni a fővárosba. Tűzharc keletkezett, amelynek során több szovjet katona is meghalt.

A letartóztatott katonai vezetőket helikopterrel vitték Mátyásföldre, onnan a Gorkij fasorba egy szovjet objektumba, majd végül a Gyorskocsi utcába.

November 4-én, vasárnap hajnalban arra ébredtek az emberek, hogy lövik a szovjetek a várost. Maléter Pál felesége kereste férjét a Parlamentben, de természetesen ott nem találta. Később újra hívta telefonon, akkor azt tanácsolta neki valaki, hogy menjen el otthonról valamelyik nyugati követségre. Ez nem sikerült neki, mert a szovjet tankok minden utcát lefoglaltak. Végül az olasz követ lakásán politikai menedékjogot kért és kapott.

 

Engedjenek meg egy kis kiegészítést az elhangzottakhoz. Mint köztudott, Maléter Pált 1958. június 16-án, a nyilvánosság teljes kizárásával, koholt vádak alapján Nagy Imrével együtt kivégezték, majd jeltelen sírba “elkaparták”. A magyar hatóságok arra sem voltak hajlandók, hogy évekkel a kivégzés után kiadják a halotti anyakönyvi kivonatot…

 

Szabó Tibor Mihály

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket