Lakossági szemétszedés Budakeszi Natura 2000-es területein

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület (továbbiakban BNE) örömmel tesz eleget minden lakossági és hivatalos felkérésnek, melyek célja, hogy szebbé, élhetőbbé és tisztábbá tegyük nem csak Budakeszi Város, de valamennyi, a létesülendő Budakörnyéki Natúrpark területén található település környezetét.

 

Ennek egy újabb lépését tette meg a makkosi közösség és Gábor Emese, egyesületünk tagja, akik egy közös szemétszedési akciót szervezetek és ennek keretében kértek és kaptak konténereket és szemeteszsákokat a BVV Kft.-től március 23.-ra, abból a célból, hogy Budakeszi két Natura 2000-es természetvédelmi területét, a Domb, Szász, Angol utca valamint a Bodzás-árokkal párhuzamos útszakaszok menti rézsűt az illegálisan elhelyezett kommunális hulladéktól mentesítsük. A két csapat összességében hatalmas munkát végzett, mivel mind az út menti területek mind a mélyebb szurdokokban jelentős mennyiségű hulladékkupacok kerültek felszámolásra, majd elszállításra.

Ezek a megmozdulások nem az elsők, és remélhetőleg nem is az utolsók voltak a településen. Viszont mindenkiben fölvetődik a kérdés, hogy miért van szükség az ilyen akciókra? Amióta a BNE megalakult, azóta az egyesület több szemétszedési és más figyelemfelkeltő akciót szervezetett és koordinált az illegálisan elhelyezett hulladékok összegyűjtésére és elszállítására melyhez a város vezetése és magáncégek is csatlakoztak, segítették munkánkat. A közös fellépésre a legjobb lehetőségek a hivatal által szervezett városi és zöldterületekre szervezett szemétszedési, valamint a TeSzedd országos akciók voltak. Előbbi sajnos sokszor értelmetlenül munkanapokra kerültek megrendezésre, de a TeSzedd akciók keretében 2010-ben Bodzás-árok és a Mária-szurdok, 2011-ben a Mamutfenyő domb, 2012-ben a fent már említett Natura 2000-es területek lettek tisztábbak és szebbek.

A korábban feltett kérdésre a válaszom pedig egyértelműen IGEN! Van értelme az ilyen és ehhez hasonló lakossági és civil megmozdulásoknak! Nemcsak azért mert egyes személyek gondatlan viselkedését a társadalom felelősséggel gondolkozó tagjai tompítani, javítani, jobbá kívánják tenni. A jobbító szándék mellett az egyes személyek esztétikai értékén túl ezek a megmozdulások nagyon fontos építőkövei a felelősen, környezettudatosan gondolkodó közösség kialakításában.

Az igenlő válaszom megerősítésére két pozitív példát szeretnék felhozni. A 2010 tavaszán, több alkalommal nagy erőfeszítések árán a Bodzás-árok közel 300 m-es szakaszát sikerült a helyi lakosság és a BNE szervezésében önkéntes munkával kitakarítani. A munka befejeztével figyelemfelkeltő táblák és a behajtást gátló eszközök elhelyezésével megszüntettük a további illegális szemétlerakás lehetőségét. Azóta minimálisra csökkent a kitisztított terület további szennyezése. Azokon a helyeken, ahol korábban sitt és illegálisan ellopott kábelek szigetelő anyaga hevertek a természetes növényzet elkezdett regenerálódni. Sajnos a Bodzás-árok többi szakaszán a mederben és a parti sávjában továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak.

Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a TeSzedd 2012-keretében alig pár fiatal mozdult meg, hogy tegyen valamit a közösségért, a településéért, a környezetéért. Pedig ez az akció szombaton volt és mind kesztyűket, zsákokat, valamint a hulladék elszállítását biztosították! Ekkor a kért és kapott 26 szemeteszsákot 5 óra alatt egyedül tele tudtam tölteni a Törökőr utca sarkán a helyi lakosok által évtizedek alatt kialakított illegális hulladéklerakón. Az hulladékot a BVV Kft. szállította el, akárcsak most szombaton, amikor több önkéntes segítségével újabb szeméttömeg került kitermelésre és elszállításra a fent nevezett területről. Ekkor a helyi lakosok közül többen megdöbbentek, hogy milyen környezetben is járkálnak, játszanak a gyerekeik a helyi zöldövezetben.

A helyzet több ponton sokat javult, ugyanakkor van még mit tenni! Ugyanis a Budakeszire vezető főutak: Telki, Budaörsi, Pátyi út melletti zöldterületeken egyre több az illegális hulladéklerakó. Kérdem én, hogy a közmunka program keretében ezeket nem lehetne felszámolni, függetlenül attól kinek a birtokában, kezelésében van a terület? Vagy a jogszabályokra, rendeletekre hivatkozva hagyjuk, hogy csak gyűljön és bűzölögjön a mocsok?!

Van még mit tenni tisztelt lakosság! De mindenkit arra kérnék, hogy először magába gondolkodjon el, hogy megéri-e benzint pazarolva erdőkre, mezőkre kihordanom a szemetet, ahelyett, hogy a szemétszállítási díjat kifizetve sokkal többet spórolva a lelkiismerete is tiszta maradna? Már amennyiben akinek van!

Még egyszer nagyon köszönöm mindazoknak, akik kijöttek és szabadidejüket feláldozva az erdőkben, utak mellett végzett munkájukkal segítették, hogy szebb és tisztább legyen a környezetünk.

Kérünk mindenkit, hogy kezdeményezéseikkel, ötleteikkel forduljanak hozzánk és továbbiakban közösen segítsük egymás munkáját, amelyek eredményei mindannyiunk életére hatással lesz a jövőben!


Weiperth András

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület

titkára

 

Megosztom a cikket