Közlekedési korlátozások a Domb és a Kert utcában – azonnali intézkedések!

Az éjszakai esőzések súlyos helyzetet eredményeztek a Kert utcai csomópontban, ahol a makkosmáriai csapadékvíz-elvezető rendszer építése zajlik.

Fokozott elővigyázatosságot kérünk a közlekedőktől, mert a munkagödrök megteltek vízzel, nem érzékelhető a pocsolyák mélysége!

A BVV Kft. szalagokkal jelöli az árkok szélét.

 Az önkormányzat műszaki osztálya felszólította a kivitelezőt terelőkorlátok kihelyezésére, a közlekedésbiztonság biztosítására.

 A polgárőrség rendszeresen ellenőrzi a helyszínt, a BVV Kft. kijelöli a terelőútvonalat.

A Kert utca a kanyar és a Kert köz között lezárva.

 A Patak utca a hiba elhárításáig megnyitva, Nagyszénászug innen közelíthető meg.

Önkormányzatunk dolgozik a hiba mielőbbi elhárításán, kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését. A helyzet változásáról folyamatosan tudósítunk.

Megosztom a cikket