Konzultáció az iskoláról

Rendhagyó közösségi kerekasztal-beszélgetést szervezett Budakeszi Város Önkormányzata, mert a városvezetés tudja jól, hogy az iskola Budakeszin az életminőség fontos meghatározója. Az elmúlt időszakban szakmai és szülői körökben nagyon sok szó esett Budakeszi egyetlen általános iskolájáról, a Széchenyi István Általános Iskoláról, azaz a SZIÁ-ról.

 

A működésével kapcsolatos észrevételek, az új iskola megépítése olyan közügyek, melyek nagyon sok lakos életét, a gyerekek jövőjét nagyban meghatározzák. Fontos, hogy az ügyben érintettek, a szakemberek, szülők, diákok és az önkormányzat munkatársai megismerjék egymás álláspontját, feltárják a gondokat, és a párbeszédre, az együttműködésre építve, a szakmai kihívásokra korszerű válaszokat adva, konszenzusos megoldásokat alakítsanak ki a helyi oktatás minőségének javítása érdekében.

 

Ezért kezdeményezett Budakeszi önkormányzata párbeszédet az érintett intézmények, valamint a szülők és a diákok képviselői között. Az interaktív kerekasztal beszélgetésre április 11-én hétfőn délután került sor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

A rendezvényre meghívást kaptak a SZIA szülői szervezet képviselői, az iskola igazgatója, tanárainak képviselői, a  KLIK Budakeszi Tankerületének vezetője, és a SZIA Diák Önkormányzatának képviselői. Részt vett a kerekasztal munkájában Győri Ottilia polgármester is.

 

Az önkormányzat szándéka szerint, a megbeszélés nem szokásos vitafórum formájában zajlott.  Levezetésére a Partners Hungary Alapítvány facilitátorait, kérték fel.

 

A rendezvény elején, a résztvevők öt munkacsoportot alakítottak, melyek mindegyikében helyet kapott minden képviselt közösség tagja. Ezután a facilitátorok irányításával áttekintették a megoldásra váró problémákat. Az interaktív csoportmunkában minden résztvevőnek lehetősége volt elmondani a véleményét, felhívni a figyelmet az általa legfontosabbnak tartott megoldásra váró problémára.

 

Következő lépésként a jelenlévők áttekintették a jelenlegi rendszer pozitívumait és negatívumait.

 

Előbbiek sorában az első és talán a legfontosabb az a tény, hogy több évnyi megfeszített adminisztrációs munka után a város kézzelfogható közelségbe került ahhoz, hogy állami segítséggel megépítse Budakeszi új iskoláját.  Értékként sorolták fel többek között az angol nyelv magas szintű oktatását, az alsó tagozat sikerességét, a tanítók és egyes tanárkollégák elhivatottságát, a közösségi programok sokszínűségét.

 

A negatívumok között szerepelt a zsúfoltság, a teremhiány, az információáramlás nehézkessége az oktatásban résztvevők, a szülők, és az iskola között. Fontos megoldandó feladatként fogalmazódott meg a nagyobb tisztaság, a jobb étkeztetés, és az oktatás tárgyi körülményeinek fejlesztése is.

 

A szülők célként jelölték meg, hogy olyan oktatást kellene megvalósítani, amely arra ösztönzi a családokat, hogy gyermekeiket a helyi iskolákban taníttassák. Ehhez járulhatna hozzá a közösségi érzés erősítése a tanári karban, a gyerekek között, illetve az iskola és a családok között is.

 

A közös munka következő fázisában,  a csoportok mini akcióterveket fogalmaztak meg azoknak a feladatoknak a megoldására, amelyekben a lehető legrövidebb időn belül előrelépést lehet elérni.

 

Az Infrastrukúra Csoport konkrét megoldási javaslatokkal állt elő tisztaság és étkeztetés témakörben.

 

Plusz takarítói állás létrehozását, tisztasági verseny hirdetését tervezik, valamint elhatározták a közös munkát a családokkal, a higiénés neveléssel kapcsolatban. Az ételminőség ellenőrzésére dietetikus alkalmazását javasolják.

 

A Innovatív Pedagógia  Csoport javaslata szerint a pedagógusok  módszertani csoportot  hoznak létre, törekednek  saját élményeik megosztására, a  jó gyakorlatok átadására a munkatársak között.

 

A Közösség Építő Csoport képviselői kérdőíves felmérést javasoltak a teljes pedagógusgárda körében, hogy szélesebb körben tudják áttekinteni a problémákat, és elindulni a közös gondolkodásban.  Ez a folyamat elősegíthetné a pedagógusok motiválását, a párbeszéd elindítását.

 

Végül a résztvevők megjelölték azokat a kommunikációs csatornákat, amelyeken a kerekasztal munkájáról hírt adnak az érdeklődőknek, érdekelteknek, valamint megbeszélték a következő lépéseket. Minden résztvevő egyet értett abban, hogy a – hosszúra nyúlt, de komoly aktivitást tükröző – rendezvény eredményesen zárult, és az elkezdett párbeszédet folytatni kell, ezért ki is tűzték a következő találkozó időpontját.

Ezen tekintik majd át, hogy a kitűzött feladatok közül mit sikerült megvalósítani, és milyen további lépések szükségesek ahhoz, hogy az oktatás színvonala tovább javuljon Budakeszin.

 

Nyíri Erzsébet

 

Mi a facilitátor?

Feladata a megbeszélést levezetése. Nem szól bele a tartalomba, de biztosít egyfajta folyamatosságot, meghatározza, mit mi után kell megbeszélni, hívó kérdéseket hoz, olyan gyakorlatot épít a beszélgetésbe, amely annak eredményességét, a kitűzött cél elérését segíti.

Biztosítja a résztvevők egyenlőségét, és a csoport által alkotott szabályok betartását.

Megosztom a cikket