Izgalmas évkezdés az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben, sok kérdőjellel

Hét hónapig nem találkozhattak a gyerekek pedagógusaikkal, sok a bizonytalanság, a járvány második hulláma még sok meglepetést okozhat. Ebben a nehéz helyzetben tettünk fel néhány kérdést Budakeszi iskolái, óvodái és bölcsődéi vezetőinek.

Intézményvezetői szakmai életük során még soha nem indult úgy egy új tanév, egy új óvodai-, bölcsődei év, hogy 7 hónapig nem találkozhattak volna a gyerekekkel. Különös érzés lehetett ez a szeptember eleji találkozás.

Nagy Sándor József Gimnázium, Borók Edit igazgatónő:

– Valóban nagyon izgatottan vártuk a találkozást, különösen kíváncsiak vagyunk az iskolát kezdő kilencedikeseinkre.

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Török Csaba igazgató:

– Iskolánk a járványügyi helyzetre gyorsan és – eddigi tapasztalataink alapján – eredményesen reagált. Az alkalmazott digitális felület, valamint az így kialakított munkarend jól működött. Mivel ezt az oktatási módszert nemcsak a tanításra, hanem a diákság és a tanár kollégák kapcsolattartására is használtuk, a járványügyi helyzet feloldása után szinte minden osztály szervezett találkozásokat. Tehát pontosabban: 7 hónapig keveset találkoztak. Az érzés valóban így is különleges, de sajnos a nyár végi hírek újabb feladatok elé állítanak minket, az évkezdés és a várva várt találkozások nem teljesen felhőtlenek.

Széchenyi István Általános Iskola, Bódi Zsuzsanna igazgatónő:

– Hét hónapig azért nem volt szünet, mert a tanév utolsó két hetében a fejlesztésre szoruló gyerekekkel külön foglalkoztunk, és a nyolcadikosoktól személyesen is elbúcsúztunk. A kapcsolattartás online módon továbbra is megmaradt az osztályfőnökök és osztályaik között.

Pitypang Sportóvoda, Varga Katalin intézményvezető:

– Nagyon várjuk az óvodás gyermekekkel való találkozást. Örömmel a szívünkben készülünk az évkezdésre.

Szivárvány Óvoda, Ligetiné, Komáromi Gabriella intézményvezető:

– Az új nevelési évre felkészülten várjuk gyermekeinket. Megtörtént a tisztasági festés, a nyílászárók mázolása, a termek fertőtlenítő takarítása. Az épületek bejáratánál kézfertőtlenítők lettek felszerelve.
Újonnan felvett gyermekek szüleinek júniusban megtartottuk az első tájékoztató szülői értekezletet. Online módon az óvodapedagógusok folyamatosan tartják a kapcsolatot a szülőkkel. Augusztus utolsó napjaiban lehetőséget biztosítottunk arra, hogy belátogathassanak a szülők gyermekeikkel az óvodába, és személyesen konzultáljanak a pedagógusokkal. Augusztus 31-én délelőtt a kiscsoportba felvett gyerekeknek játékdélelőttöt szerveztünk az óvoda udvarán.

Tarkabarka Óvoda, Svigruháné Jászkovics Anna intézményvezető:

– A rendkívüli helyzet után az is rendkívüli, hogy újra személyesen találkozhatunk a gyermekekkel. Nagyon vártuk, hogy az óvoda újra megteljen élettel, gyerekzsivajjal, sírással és kacagással. Természetesen minden szükséges óvintézkedést megteszünk, hogy a gyermekek, a szülők és a dolgozók is biztonságban legyenek az óvodában

Mosolyvár Bölcsőde, Benkő Gáborné Zsuzsa intézményvezető:

– Bölcsődénk a pandémiás vészhelyzet első két hetét kivéve végig nyitva volt, március 17-ét követő két hét zárva tartás kivételével. Március 30-tól ügyeletet biztosítottunk a gyerekeknek. A bölcsődében ellátottak 60-70%-a tért vissza intézményünkbe, az óvodába menő gyermekek fele már nem tért vissza hozzánk. Az újranyitáskor fokozatos visszaszoktatást ajánlottunk a szülőknek, melyet nagyon sok család örömmel fogadott.

A bölcsődénkbe járó gyermekek maximum két hónapot hiányoztak, az újrakezdéskor változó módon reagáltak a kicsik. Volt olyan gyermek, aki már több mint két éve jár bölcsődénkbe, nagyon magabiztos bölcsődésnek ismertük, visszatérése azonban sok sírást és nehézséget okozott számára, bő két hétre volt szükség a visszaszoktatására. Ennek ellenkezője is megtörtént: volt olyan gyermek is, aki a zárás előtt friss beszokó bölcsődésként még bizonytalannak tűnt, a két hónap kiesést követően azonban úgy tért vissza hozzánk, mint akit kicseréltek és magabiztos bölcsődésként, könnyen illeszkedett vissza a bölcsődei életbe.

Budakeszi (Manóvár) Bölcsőde, Borbély Szilvia megbízott intézményvezető:

– A bölcsődében május végétől fogadtuk a gyermekeket, és egész nyáron nyitva tartottunk, hogy segítsük a kisgyermekes családokat. Az intézmény dolgozói mindent megtettek annak érdekében, hogy a bölcsődések számára megkönnyítsék a visszatérést a két-három hónap távollét után. Mindnyájan nehéz időszakon vagyunk túl, nagyon vártuk vissza a gyerekeket.
Valamennyien megkapták a járványügyi intézkedési tervet. Minden oktatási-, nevelési intézménynek fel kell készülnie egy lehetséges évközi átállásra, melyre saját protokollt kell kialakítaniuk az Oktatási Hivatal módszertani ajánlásai alapján. Hol tartanak ennek a nagyon nehéz feladatnak az előkészítésével, melyet az önkormányzattal egyeztetve véglegesítenek?

Nagy Sándor József Gimnázium, Borók Edit igazgatónő:

– A munka elkezdődött, egy munkacsoport készíti elő a saját protokollunkat, ami az EMMI Intézkedési tervére épül. Összegeztük a tantermen kívüli digitális oktatás tapasztalatait, és ezt igyekszünk beépíteni az eljárásrendünkbe annak érdekében, hogy az esetleges átállás minél zökkenőmentesebb lehessen. A Tankerülettel történő egyeztetés még ezután következik.

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Török Csaba igazgató:

– A tanév végén készítettünk egy szülői elégedettségi mérést. Ezt követően az intézményünkben rendezett szülői fórumon beszámoltunk a mérés értékelése során szerzett tapasztalatainkról, és a szülőkkel közösen megvitattuk, hogy milyen irányok, területek azok, amelyeken még tovább fejleszthető a digitális oktatásunk.

Ezen tapasztalatok, valamint a központi protokoll alapján indultunk el most augusztusban, ahol mind az analóg (járványügyi helyzetben, de normál), mind a digitális (online) oktatásra vonatkozóan kidolgoztunk egy oktatási, illetve intézkedési tervet. A mindenkori járványügyi helyzethez igazodva, az illetékes hatóságokkal együttműködve hajthatjuk végre a fent említett intézkedési tervet. Természetesen figyelembe vesszük a járványügyi protokoll előírásait. Intézményünk felkészülten tudja indítani az új tanévet.

Széchenyi István Általános Iskola, Bódi Zsuzsanna igazgatónő:

– A központilag kiküldött intézkedési tervet mi is megkaptuk, amely alapján jelenleg is folyamatban van a saját protokoll kidolgozása. Ennek a részleteit csak akkor tudjuk kidolgozni, ha megkapjuk az Operatív Törzs szeptember 1-jétől érvényes iránymutatását, a mai napon, augusztus 24-én összeült Pedagógus Kar ajánlását és a Tankerület szerdán esedékes iránymutatását. Az intézmény látogatásával kapcsolatban már most elmondhatjuk, hogy az intézményt csak tüneteket nem mutató gyermek, szülő és pedagógus látogathatja, tehát a működés során csak egészséges, tünetmentes gyermek és dolgozó vehet részt a munkában. Fontos, hogy a szülők, amennyiben tüneteket tapasztalnak, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak gyermekük aktuális orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ennek megfelelően, ha egy osztályból egy tanuló megkapja a fertőzést, az osztály tanulóinak karanténba kell vonulnia.

Az intézményen belüli csoportosulás megelőzésére külön intézkedési tervet dolgozunk ki, melyet a hét folyamán teszünk közzé. Minden tanulónak rendelkeznie kell majd maszkkal, amit bizonyos helyzetekben viselnie kell. A közösségi tereken belül, az osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki. Az osztályon belüli másfél méteres távolság tartása kivitelezhetetlen. Az iskola adta lehetőségek biztosítják, hogy az osztályoknak nem kell vándorolniuk, mert mindenkinek külön tanterme van. Az óraközi szünetekben biztosított lesz a fertőtlenítés. A testnevelés órákat az időjárás függvényében igyekszünk szabadtéren megtartani. A szülőkkel való kapcsolattartásban az e-mailt részesítjük előnyben.

Az intézmény bejáratánál kézfertőtlenítőt használunk, ha szükséges lázmérést végzünk, és mindenkit kötelezünk a nap folyamán a fertőtlenítő kézmosásra. Naponta többször fertőtlenítő takarítást biztosítunk. Az étteremben az étkeztetés során szintén a megfelelő szabályok betartásával járunk el. Az iskola egészségügyi ellátását az egyeztetett munkaterv és a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján folytatjuk. Azon tanulók számára, akik veszélyeztetettek tartós betegségük miatt vagy karanténba kerültek, hiányzásuk igazoltnak tekinthető, és oktatásukról online módon gondoskodunk. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelik a tantermen kívüli digitális munkarendet, a gyermekfelügyeletet intézményünkben akkor is megszervezzük a szülők támogatása érdekében. Kérjük, hogy a pontos protokoll kialakítását kövessék nyomon az iskola honlapján. Az esetleges digitális oktatásra, ha nem teljes körűen is, felkészültünk, és ezt mindig egyeztetni fogjuk a fenntartóval és az önkormányzattal.

Pitypang Sportóvoda, Varga Katalin intézményvezető:

– Az egészségügyi előírásokat figyelembe véve megtettük a nagytakarítást és ennek szellemében folytatjuk a munkát.

Szivárvány Óvoda, Ligetiné, Komáromi Gabriella intézményvezető:

– Augusztus 24 én megtartottuk az évnyitó értekezletet, végiggondoltuk az OH által kidolgozott intézkedési tervben megfogalmazott ajánlásokat, saját protokollokat fogalmaztunk meg, amit a nevelőtestület elfogadott.
Az éves munkatervben lesz rögzítve (amit a fenntartónak kell elfogadnia) : csak egészséges gyermek látogathatja az óvodát, az intézmény működésében csak egészséges dolgozó vehet részt, foglalkozásokat az időjárás figyelembevételével az udvaron tartjuk meg, mosdókban, öltözőkben ne egyszerre csoportosuljanak a gyerekek, színházi előadásokat nem szervezünk, elmarad a jótékonysági óvodabál, intézménybe érkezéskor kézfertőtlenítő használata kötelező, kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki a mosdókban, gondozási területen kiemelt feladatunk a helyes kézmosás, „köhögési etikett” papír zsebkendő helyes használatának megtanítása, napi többszöri fertőtlenítő takarítás megszervezése és ellenőrzése, udvari játékok és sportszerek rendszeres fertőtlenítése, gyakori alapos szellőztetés, ágyneműk rendszeres cseréje.

Tarkabarka Óvoda, Svigruháné Jászkovics Anna intézményvezető:

– A járvány első hulláma alatt már elkészítettük a saját intézményünkre igazított eljárást, amit azóta folyamatosan módosítunk az Oktatási Hivatal és az NNK ajánlásai alapján. Reméljük, hogy a „hagyományos” nevelési évkezdés nem fog megszakadni.

Mosolyvár Bölcsőde, Benkő Gáborné Zsuzsa intézményvezető:

– A bölcsődei ellátás járványügyi szempontból kiemelt terület, a fokozott testi közelség, kontaktus a gyermekek biztonságos ellátása érdekében elengedhetetlen. Annak érdekében, hogy intézményünk ne lehessen fertőző gócpont, már az áprilisi újranyitáskor olyan intézkedéseket fogalmaztunk meg, amelyek kivitelezése észszerű és nem ró a bölcsődei dolgozókra és a családokra felesleges terhet.

A bölcsődénk pandémiás cselekvési tervét a Magyar Bölcsődék Egyesületének, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásának megfelelően készítettük el. Ezt a cselekvési tervet használtuk folyamatosan és használjuk a szeptemberi évkezdés tekintetében is, a gyermekek, szülők és a dolgozók fokozott egészségvédelme érdekében.

Budakeszi (Manóvár) Bölcsőde, Borbély Szilvia megbízott intézményvezető:

– Bölcsődeként nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a hozzánk járó gyermekek gondozása során nem tartható be a 1,5 méteres távolság. A csoportszobákban folyamatosan szellőztetünk és a lehető legtöbb időt igyekszünk a szabad levegőn tartózkodni. Szeptembertől megkezdődött a felvett új gyermekek beszoktatása, mely során elkerülhetetlen a közeli kontaktus.

A bejárathoz kézfertőtlenítőt helyeztünk fel, melynek használatára kértük a szülőket. Intézményünkben folyamatos a fertőtlenítés. Kizárólag egészséges gyermek és felnőtt tartózkodhat a bölcsőde területén. A járványügyi helyzettel kapcsolatban, az azokkal kapcsolatos szükséges intézkedésekről folyamatosan egyeztetünk az önkormányzattal. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk betartani a járványügyi szabályokat.

 

Megosztom a cikket