Februárban is üzemelhet jégpálya, születési támogatás a budakeszi újszülöttek családjainak

A közösségi téren lévő jégpálya rendkívül népszerű, sokak találkozóhelye, igazi közösségteremtő helyszín, ezért a Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a jégpályát üzemeltető vállalkozóval január 31-ig kötött szerződést egy hónappal meghosszabbítják, hetente felülvizsgálva azt. Addig működik majd februárban a jégpálya, ameddig az időjárás ezt lehetővé teszi.

A Képviselő-testület azt is megszavazta, hogy 25 000 Ft. születési támogatást igényelhetnek február elejétől azok a budakeszi családok, ahol kisbaba született. A támogatási kérelem a gyermek három hónapos koráig bármikor benyújtható. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát és a lakcímkártyáját. Azok a családok jogosultak a születési támogatásra, akik már 9 hónapja Budakeszin laknak, és az egy főre jutó jövedelem nem több, mint 105 450 Ft.

Döntöttek a képviselők az önkormányzat 2019-es évi költségvetésének alapelveiről, valamint arról is, hogy közös konzorcium alakuljon az önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. részvételével, hogy közösen jelentkezzenek az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázaton a Budakeszi, Széchenyi utca és József Attila utca ivóvízvezetékének cseréje ügyében.

Azt is megszavazták a képviselők, hogy az önkormányzat induljon az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázaton, szintén az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál. A pályázaton 500 ezer és 3 millió forint közötti támogatást lehet elnyerni, önrész biztosítása nélkül. A képviselők egyhangúlag hozták meg azt a döntést is, hogy az önkormányzat átvállalja a rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyagok szállítási költségeit. Döntés született arról is, hogy elindulhat a közbeszerzési eljárás a Kert utcai csapadékvízelvezetési munkálatok kivitelezésére. 

A Képviselő-testület a többi közt jóváhagyta azt az előterjesztést is, hogy a lengyel város, Biecz, váljon testvérvárosunkká, az erről szóló szándéknyilatkozat aláírására hatalmazták fel a képviselők a polgármestert.  Az előterjesztésben szerepel, hogy a két város vezetői szoros együtműködésre törekednek a jövőben a kultúra, az idegenforgalom, az egészségügy, a gazdaság és a környezetvédelem területén.  

Megosztom a cikket