Tájékoztatás a „Budakeszi Oktatásáért” pályázat eredményéről

Nyolc pályázat érkezett a „Budakeszi Oktatásáért” pályázati kiírásra annak ellenére, hogy első alkalommal igen rövid idő állt rendelkezésre a pályázatok benyújtására.

 A szakmai zsűri elismerően szólt minden pályázatról, és jó iránynak tartja, hogy az önkormányzat a maga eszközeivel is segíti az oktatás színvonalának emelését.
A következő tanárok pályázata nyert havi bruttó 75 000 Ft-os támogatást:

Bori Linda, a Széchenyi István Általános Iskola tanítója páylázatában a LEGO bevonásával a matematikai problémák modellezésére épít, párok dolgoznak együtt, segítve a kommunikációt.

Kleinhappelné Nagy Edit, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium  történelem és német tanára az info-kommunikációs technikai  eszközök használatát tartja fontosnak  a német nyelvórákon motivációs eszközként. A célja, hogy a másik kultúra megismerése érdeklődést keltsen, és motiválja a tanulókat az idegennyelv használatára, miközben  tanulás módszertani ismereteket is elsajátítanak.

Országh-Polyák Dávid, a Nagy Sándor József Gimnázium angol-magyar szakos tanára tankerületi különdíjban részesül az érzelmi hatásra épülő, állásfoglalásra késztető  fimbetétek alkalmazásával tervez órát, mely mélyen érinti a  diákokat, és  egyben megmutatja,hogyan működik a nyelv a való életben.

Tóth Márton, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium  biológia-kémia-informatika szakos tanára a biológia, informatika, fizika, technika témák integrálásával BIONIKA szakkört vezet 12-16 éves diákoknak, a projekt és team munka előnyben részesítésvel, info-kommunikációs eszközök széleskörű bevonásával.

A támogatott pályázatok tanárai havonta nyílt órát tartanak, és egy szakmai napon mutatják be az órára való felkészülést, az alkalmazott módszertant a tanár kollegáknak, a szakmai zsűri, az önkormányzat, és a szülői szervezetek delegáltjainak. Ezek időpontjait a pályázatban megjelölték a tanárok. Önkormányzatunk nagyon köszöni a pályázó tanárok és a szakmai zsűri kiváló munkáját.

 

(Bakács Bernadett alpolgármester)

Megosztom a cikket