Erre érdemes figyelni!

Az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg a Budakeszi Rendőrőrs parancsnokának tanácsait!

Trükkös lopásoknak, csalásoknak nevezzük azokat az elkövetési formákat, amelyek során az elkövető valamilyen előre eltervezett, fondorlatos módon eltereli a sértett figyelmét vagy tartja tévedésben, és így tulajdonítják el a pénzét, értékeit, illetve csalással okoznak kárt.
A tettesek a bűncselekmények elkövetése során legtöbbször azt használják ki, hogy az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, netán egyedül élnek. Az áldozattá válás szempontjából a 60 év feletti időskorúak csoportja a legveszélyeztetettebb. Az idős emberek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, adódóan könnyebben meg-téveszthetők. Az idősek gyakran válnak besurranásos lopás áldozatává, melyhez nagymértékben hozzájárul a sértett közreható magatartása (nyitva hagyott kapuajtó, záratlan lakásajtó) is. Az óvatlanság, a túlzott bizalom még mindig gyakori magatartás a sértettek körében.

Széles a rossz szándékú emberek repertoárja, mindig újabb és újabb módszerekkel, sztorikkal próbálkoznak. A sértettek gyakran maguk hívják, engedik be az elkövetőket lakásukba, udvarukba, ahol nem figyelnek vagyontárgyaikra, értékeikre, készpénzükre. Egyre gyakoribb, hogy személyes találkozó nélkül, interneten vagy telefonon keresztül válnak áldozattá a gyanútlan kiszemeltek.
Figyelem! A bűnözők az aktuális híreket, eseményeket is felhasználják, hogy sikerrel járjanak és megkárosítsák Önöket! Ilyen lehet pl. a CO-VID-járvány, népszámlálás, választások vagy egyéb helyi és országos eseményre, aktualitásra épülő módszerek.

A bűncselekmények megelőzése érdekében a Budakeszi Rendőrőrs Parancsnoka az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

 • Első és legfontosabb szempont: ne engedjenek be idegent a lakásba! Ha valaki hivatalos személynek adja ki magát, mindig győződjenek meg róla, hogy valóban az-e, akinek mondja magát – kérjék el igazolványát, telefonon érdeklődjenek az adott szervezetnél, hogy valóban az ő alkalmazottjuk járja-e a házakat!
 • A közszolgáltatók sem díjbeszedést, sem visszautalást nem rendeznek készpénzben, az átutalással működik! Szakembereik nagyon ritkán keresik fel a fogyasztókat, de akkor is rendszerint előre értesítik az ügyfelet az ellenőrzésről. A szolgáltatók szakemberei minden esetben igazolvánnyal igazolják magukat.
 • Alkalmi munkával – pl. favágás, hóseprés, kerti munkák – lehetőleg ne idegeneket bízzanak meg!
 • Mindig győződjenek meg arról, hogy kinek és miért adnak pénzt! Ha családtagjukra hivatkozva kér pénzt egy idegen, hívják fel rokonukat, hogy megbizonyosodjanak róla, valóban megegyeztek-e a pénz átadásáról!
 • Ne vegyék elő megtakarított pénzüket idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy hol tartják, és valamilyen trükkel ellophatják Önöktől! Lehetőség szerint ne tartsák egy helyen megtakarított pénzüket, inkább kisebb összegeket helyezzenek el a lakás különböző részein!
 • Javasoljuk, hogy nagyobb összegű készpénzüket eleve ne otthon tárolják, hanem valamely pénzintézetben helyezzék el vagy találjanak rá más, biztonságos alternatívát!
 • Figyeljenek egymásra és a környezetükre! Folyamatosan tartsanak kapcsolatot a szomszédokkal, a postással, polgárőrökkel, orvossal, szociális gondozóval és lehetőség szerint állapodjanak meg, hogy hetente vagy havonta mely időpontokban látogatják meg Önöket!
 • Nyugdíjfolyósítás időszakában – ha lehetőség van rá – kérjék meg valamelyik családtagjukat, vagy a családgondozót, hogy legyen jelen az átvételkor, illetve a pénz biztonságba helyezésekor!
 • Ha az anyagi lehetőségük megengedi, akkor vásároljanak mobiltelefont, amellyel bármikor segítséget tudnak hívni, ha szükség lenne rá!
 • Fordítsanak figyelmet a lakókörnyezetükben bámészkodó idegenekre, ha az Önök környezetében lakókról érdeklődik, adjanak kitérő választ!
 • Nagy segítség a Rendőrség számára, ha minél jobb személyleírást tudnak adni az idegenről, és megjegyzik például gépkocsijának a rendszámát. Ha megtörténik a baj, ne változtassák meg a helyszínt, ne takarítsanak fel, ne mosogassák el például a vízkérés ürügyén bekopogtató idegen után a poharat, lábnyomot, hiszen így fontos nyomok is elveszhetnek!
 • Minden gyanús körülmény esetén értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

Kitalált indok, melyekkel az elkövető bebocsátást kér a lakásba, felkeres az interneten vagy telefonon hív. Ilyenek például:

 • jóslás, egyéb kihagyhatatlan egyszeri ajánlat;
 • vízminőség-ellenőrzés, csőtörés;
 • papírgyűjtés, adománygyűjtés;
 • unokája balesetet szenvedett, pénzt követelnek tőle a kár fejében;
 • hozzátartozója balesetet okozott, melyben meg is sérült;
 • hozzátartozója balesetben részes, a másik fél pedig pénzt követel tőle, ellenkező esetben meg fogják verni;
 • valamely szolgáltatótól érkezett a számlázás miatt;
 • vagy nyugdíj-kiegészítést hozott
 • más hivatalos jellegre hivatkozik (gáz- vagy áramszolgáltató, Vöröskereszt, önkormányzati dolgozó, rendőr);
 • szerszámokat vagy egyéb használati tárgyakat szeretne lerakni, tároltatni, eladni, kölcsön kérni;
 • vásárlás (sertés, vasáru, építési anyag, tollpárna stb.) vagy éppen értékesítés (arany ékszerek, seprű, edények stb.) ürügyével;
 • pénzt szeretne felváltani;
 • WC-re szeretne menni;
 • rosszullétre hivatkozik, vizet kér;
 • kamionja, személyautója lerobbant és a bevontatáshoz, javításhoz pénzre van szüksége;
 • a szomszéd telket szeretné megvenni (vagy megvették), és a telekhatár felől érdeklődik – kéri, hogy mutassa meg;
 • szeretetszolgálattól csomagot hozott;
 • szociális segélyt hozott;
 • szemétszállítás túlfizetése miatt pénzt hozott;
 • kerti vagy egyéb munka elvégzését vállalja, utána irreális vagy meg nem beszélt összeget követel;
 • sértett hozzátartozójától pénzt, tűzifát stb. hozott;
 • unoka vásárlására hivatkozva kérnek pénzt;
 • népszámlálásra, választásokra hivatkozva akar bejutni a lakásba;
 • végrehajtónak adja ki magát, és ha nem fizeti meg az általuk meghatározott összeget még a mai napon, akkor azonnali végrehajtási eljárásban elvisznek minden értéket a kitalált összeg fejében
 • COVID-fertőtlenítés vagy más indok;
 • COVID: körzeti orvosi rendelő megbízásából jöttek, a vírushelyzettel kapcsolatos oltási regisztrációs iratokat kell aláírni, hogy bekerüljön az oltási listára;
 • gyermekekért létrehozott alapítványokra adományt gyűjtenek;
 • internetes (vagy egyéb szolgáltató, pl. Telekom) cégek, vásárlások alkalmával elkövetett csalások;
 • banki alkalmazottaknak kiadva magát adatot, fényképet kér (bankkártya stb.), tartozásra hivatkozik, szankcióval fenyeget;
 • „csomagja jött, kövesse nyomon a megadott internetes címen”, „kattintson a linkre”, „töltse le a megadott alkalmazást” – adathalász és egyéb kárt okozó módszerek.

A felsorolás nem lehet teljes, hiszen mindig új módszerekkel találkozhat a gyanútlan.

Hoffmann Kornél rendőr alezredes,
őrsparancsnok
Pest Megyei Rendőrfőkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság, Budakeszi Rendőrőrs

Budakeszi Hírmondó 2022 április

Megosztom a cikket