Egy hír margójára, melyre egész Európa felkapta a fejét

2011. november 18-án megjelent írásunkban, arról tudósítottuk olvasóinkat, hogy a Csillebércen működő izotópgyár kéményén keresztül hónapokon át az elvártnál nagyobb mértékben szökött a jód-131 izotóp, amely hozzájárult a Közép-Európa légterében mért magasabb radioaktív sugárzáshoz. Mi történt tavaly november közepe óta, a csillebérci radioaktív jódkibocsátás ügyében?

Az ügyben Budakeszi Polgármestere levélben kereste meg az összes érintett hatóságot, szakhatóságot, szervezetet, melyek az alábbiak voltak:

 • Országos ?Frédéric Joliot-Curie? Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
 • Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
 • Országos Atomenergia Hivatal,
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
 • Közép-magyarországi Regionális Intézet Sugáregészségügyi Decentruma,
 • Központi Fizikai Kutató Intézet Üzemeltető Kft.,
 • Izotóp Intézet Kft.

Polgármester asszony leveleiben a fent felsorolt szervezetek vezetőit megszólítva, választ kért az alábbi kérdésekre:

1. Tudtak-e arról, hogy a megnövekedett radioaktív sugárzás forrása Magyarországon (Csillebércen) keresendő? Ha tudtak róla, tájékoztatták-e, illetve miért késve, az illetékes hatóságok, a kormány illetékeseit, az európai országok társhatóságait? Ha tudtak róla, miért nem, illetve miért késve tájékoztatták a szennyezés forrásának közvetlen közelben működő települési önkormányzatokat és a települések lakosságát?

2.  Kinél (melyik illetékes hatóságnál, érintett szervezetnél) akadt/akadhatott el az információ?
Melyik illetékes hatóság, érintett szervezet lehet a felelős azért, hogy – bár nyilvánvalóan közérdekű adatról, illetve információról van szó – sem a sajtó, sem a hazai és az európai közvélemény nem ismerhette meg időben – csak jelentős késéssel – a tényeket és az azokból adódó esetleges nukleáris kockázatot?

3. Ha az illetékes hatóságok, szervezetek hibáztak, levonható-e ebből a tényből valamilyen következtetés a magyarországi nukleáris biztonságra nézve, különös tekintettel a Csillebércre települt nukleáris ipari létesítménnyel kapcsolatban?

4. Amennyiben a tájékoztatás elmaradásából eredő mulasztás az érintett hatóságokat, szervezeteket felügyelő valamelyik minisztériumban, vagy maguknál ezen hatóságoknál, szervezeteknél történt, volt-e vizsgálat, meg lett-e állapítva a felelős és mi lett a vizsgálat  eredménye?

5. Mit kívánnak tenni azért konkrétan, hogy a Csillebérc környékén lévő települések lakosságának egészségét semmilyen módon ne veszélyeztethesse az ott működő nukleáris létesítmény és az illetékes hatóságok, szervezetek képesek legyenek a legalapvetőbb ellenőrzési funkcióik, illetve tájékoztatási kötelezettségük ellátására?

A válaszok a megkeresett szervezetektől 2012. január első felében megérkeztek, melyeket az alábbiakban megismertetünk Budakeszi lakosságával (a linkelt szövegre kattintva elolvashatja az érintett szervezet vezetőjének válaszát):

 • Országos ?Frédéric Joliot-Curie? Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
 • Országos Atomenergia Hivatal,
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Közép-magyarországi Regionális Intézet Sugáregészségügyi Decentruma,
 • Központi Fizikai Kutató Intézet Üzemeltető Kft.,
 • Izotóp Intézet Kft.
 • Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség*.

(*A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség válasza a jelen cikk írásakor még nem érkezett meg önkormányzatunkhoz. Amennyiben megérkezik a Felügyelőség levele, azt szintén linkeléses formában elérhetővé tesszük olvasóink részére.)

Tájékoztatjuk honlapunk tisztelt olvasóit, hogy a katasztrófavédelem témakörében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) honlapján találnak hasznos és részletes tájékoztatást.
A cikkünk témája kapcsán felmerült általános információk megtalálhatók még a BM OKF honlapján, a ?Háttérsugárzási Monitoring? rövid bemutatásával kapcsolatos weboldalon, ahol a Budakeszi Háttérsugárzás Mérőállomás (állomáskód: HU0346) aktuális adatsorát szintén elérhetik.
A BM OKF honlapján szintén megtekinthetik az Országos Háttérsugárzási Adatok összesített listáját, valamint a Háttérsugárzást mérő berendezések elhelyezkedését Magyarország területén.
Végezetül – érdekességként – megemlítjük, hogy a BM OKF honlapján megtekinthetők a környező országok háttérsugárzási adatai is, valamint az atomerőművekben bekövetkezett események nemzetközi skálája az ún. INES Nukleáris Esemény Skála.

 

Uzsoki Gábor

 

Mellékletek:

1 Országos_Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

2 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

3_Országos Atomenergia Hivatal

4_ÁNTSZ_Közép-magyarországi_Regionális_Intézet_Sugáregészségügyi_Decentruma

5_KFKI_Üzemeltető_Kft

6_IZOTOP_Intézet_Kft

 

Kapcsolódó cikk:

 

Mulasztás miatt felfüggesztették

Megosztom a cikket