Pályázatok

Pályázati kiírás a Budakeszi Vállalkozói Park területén található ingatlanokra vonatkozó hosszú távú bérleti szerződések megkötésére

Pályázati kiírás a Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi belterület, 2746/1 és 2747 helyrajzi számokon kialakítandó a Budakeszi Vállalkozói Park területén található ingatlanokra vonatkozó hosszú távú bérleti szerződések megkötésére.

 

Megosztom a cikket

Határozat üzlethelyiségek bérletére vonatkozó pályázat kiírásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2021. (VII.29.) Kt. határozata a Budakeszi 495/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó üzlethelyiségek bérletére vonatkozóan pályázat valamint az üzlethelyiségek forgalmi értékének és bérleti jogának meghatározásához szükséges értékbecslésre vonatkozó ajánlat kiírása tárgyában.

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy nyílt pályázatot írjon ki a Budakeszi 495/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó üzlethelyiségek bérbe vételére. Budakeszi Város Polgármestere a pályázat kiírását a https://varoshaza.budakeszi.hu/https://hirmondo.budakeszi.hu/ internetes oldalakon teszi közzé.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázókkal a bérleti szerződést jogi megfelelőség igazolása után aláírja.

 

Felelős:           dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:       1. pont: a döntést követően 30 napon belül

  1. pont: a legkedvezőbb ajánlattételt követő 15 napon belül
Megosztom a cikket

Pályázati felhívás önszerveződő közösségek számára 2021. évben

Budakeszi Város Önkormányzata tájékoztatja a Budakeszi város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve tevékenységét e területen kifejtő, nyilvántartásba vett önszerveződő közösségeket, hogy 2021. június 30-ig pályázatot nyújthatnak be vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránt. 

Megosztom a cikket

Kiírták a Pest Megye Környezetvédelméért Díj pályázatot

A 2008-ban alapított Pest Megye Környezetvédelméért Díjra 2021-ben is lehet pályázni. “Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket…” – olvasható a felhívásban. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 04.

A díjat annak a magánszemélynek, közösségnek – jogi személyiséggel rendelkező, ill. nem rendelkező szervezetnek – ítélik oda, akik az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A Díjból évente egy adományozható természetes személynek, illetve egy pedig jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek. Megosztott díjazásra nincs lehetőség.

Mivel évente csak egy-egy díj adható, és több arra érdemes személy és szervezet is lemaradhatott korábban a díjról, az eddig nem nyert pályázatok beadását is ajánlja Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Szabó István.

Megosztom a cikket