Budakeszi új díszpolgárai

Dr. Bogos Krisztina PhD, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója.

Dr. Bogos Krisztinát, az Országos Korányi Pulmonoló-giai Intézet főigazgatóját Budakeszi Képviselő-testülete városunk díszpolgárává választotta. A laudálónak egyrészt nagyon könnyű, másrészt nagyon nehéz dolga van – épp ugyanazon ok folytán. A főigazgató asszonyt immáron csaknem harminc éve ismerem, éveken át munkatársi viszonyban is dolgoztunk a közvetlen betegellátásban és manapság is, bár értelemszerűen más beosztásban a Korányi Intézetben szolgálunk a betegek érdekeit maximálisan figyelemben tartva.

Dr. Bogos Krisztina szakmai pályája a kitartás, a szorgalom, az értelem, a soha meg nem alkuvás, a mindenek felett álló tisztesség mintapéldája. A Budakeszit körülvevő hegyek, erdős területek emlékeztetik, ahonnét jött: a mohácsi erdők dombos vidékére, gyermekkorára, fiatal éveire. Évtizedek óta itt él velünk városunkban családjával, közgazdász férjével, orvostanhallgató lányával együtt.

Pécsett járt egyetemre, majd ezután rögtön az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben kezdett el dolgozni. 1996-ban tüdőgyógyászatból, 2005-ben belgyógyászatból, 2007-ben klinikai onkológiából tett szakvizsgát. 2009-ben PhD tudományos fokozatot szerzett a Semmelweis Egyetem, doktori iskolában. 2012-ől osztályvezető főorvosként dolgozott a IV. Tüdőbelosztály élén (ez az osztály látja el a budakeszi lakósokat is). 2016-ban a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán, az Egészségügyi mesterképzési szakon, okleveles egészségügyi menedzser képesítést szerzett. 2018. november 1-től orvos igazgatóként kezdte meg az intézet menedzsmentjében a munkát, 2020. július 1-től megbízott, majd 2021. február 1-től kinevezett intézményvezetőként végzi az intézet szakmai és gazdasági irányítását. 2021. márciustól a Szakmai Kollégium Tüdőgyógyászat Tagozat elnöke. A betegellátás mellett igen fontosnak tartja a betegség megelőzést, a prevenciót. Számos projekt vezetőjeként dolgozik, melyek közül kiemelendő a HUNCHEST hazai CT-szűrés a korai tüdőrák felfedezésére, mortalitás csökkentésére program. Fontos kapcsolat Budakeszivel, hogy Budakör-nyéki Egészségprogram irányítója, amely az Országos Korányi Intézet és a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás közös feladata. A cél a lakosság egészségügyi állapotának javítása, a hosszabb egészséges élet elérése céljából.

Budakeszi város és az Országos Korányi Intézet kapcsolata kiváló, mely Bogos Krisztina főigazgató asszony munkásságának is köszönhető. A pandémia kapcsán a Korányira kiemelt feladat hárult, mely ellátás megszervezésében, szakmai irányításában az igazgató asszonynak elévülhetetlen érdemei vannak. Bizonyára sokan vannak itt budakesziek, akik vagy a megelőzésben, az oltás felvételében, vagy éppen a betegség gyógyításában a Korányi Intézet segítségét vették igénybe, s ezért nagy köszönet jár.

Bogos Krisztina számos kitüntetésben részesült, ezek közül kiemelném a Széchenyi Társaság díját, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kormánykitüntetését és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság legrangosabb díját, a Korányi-emlékgyűrűt.

Nagyon örül a lakóhelyétől kapott elismerésnek, és annak, hogy együtt dolgozhat a polgármester asszonnyal és a testülettel városunkért az egészségesebb, boldogabb lakosságért!

Dr. Ostoros Gyula PhD önkormányzati képviselő laudációja

Budakeszi Hírmondó 2022 augusztus

Megosztom a cikket