Budakeszi Oktatásáért pályázati kiírás pedagógusoknak

Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület 149/2019. (IV.25.) számú határozatával a pedagógusoknak pályázatot hirdet „Budakeszi Oktatásáért” 2019/2020. tanévre címmel

 1. A pályázat célja:
  Ösztönözze a minőségi nevelési-pedagógiai programok megjelenését, innovatív nevelési és oktatási módszerek elterjedését, minőségi változás elérését a Budakeszi iskolákban.
 2. A pályázat benyújtására jogosultak:
  – Széchenyi István Általános Iskola
  – Nagy Sándor József Gimnázium
  – Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
  – Czövek Erna Alapfokú Művészeti Intézmény
  – Mezei Mária Alapfokú Művészeti Intézménypedagógusai, akik innovatív és minőségi pedagógia gyakorlatot dolgoznak ki és valósítanak meg a mindennapokban.
 3.  A pályázat tárgya:
  Minőségi, nevelési, fejlesztési program kidolgozása és megvalósítása.
  A pályázatban részletesen be kell mutatni:
  – az új innovatív pedagógiai gyakorlat elméleti megalapozottságát,
  – módszertanát,
  – eszközrendszerét,
  – a fejlesztés remélt eredményeit,
  – a tudásmegosztás további lépéseit.Vállalni kell:- a 2019/2020. teljes tanévben az adott budakeszi intézménnyel fenntartja jogviszonyát,
  – a tanulmányi idő alatt havonta egy nyílt óra tartását,
  – a II. félévben, a félév vége felé 1 nyílt szakmai nap tartását (melyben bemutatja az órára való felkészülést, az alkalmazott módszertant, az ezzel kapcsolatos tapasztalatait, és a felhasznált     anyagokat) a szakmai zsűri, az önkormányzat, és a szülői szervezetek delegáltjainak, tanár kollégáinak,
  – a sikeres program végén összefoglaló jelentés készítését.
 4.    Bírálati szempontok:1. Eredetiség (innováció): új fejlesztés (3) újszerű alkalmazás (2) egyszerű alkalmazás (1) egyik sem (0)
  2. Kooperáció/hálózatosodás: diákokkal együtt (3) más tanárokkal együtt (2) egyéni (1) egyik sem (0)
  3. Terepe I.: iskolai szint (3) osztályszint (2) csoport (1) egyik sem (0)
  4. Terepe II.: tanóra (3) szakkör/sportkör (2) egyéb (1) egyik sem (0)
  5. Sokszorosíthatóság: jó (2) átlagos (1) semmilyen (0)
  6. IKT használat: produktív alkalmazás (2) egyszerű alkalmazás (1) semmilyen (0)
  7. Nyelvezet szakszerűsége: szakszerű (2) átlagos (1) átlag alatti (0)
 5. A támogatás mértéke, időtartama, a támogatásban részesíthető pedagógusok száma:
  A nyertes pedagógusok havonta bruttó 75.000-Ft pályázati támogatásban részesülnek programjukért.
  A támogatás időtartama: 2019. szeptember – 2020. június
  A támogatásban részesíthető pedagógusok száma: 3 fő.
 6. A pályázat benyújtásának módja, beérkezésének határideje:
  Email-en a pm.titkar@budakeszi.hu email címre és Postai úton, vagy személyesen zárt borítékban.
  Cím:    Budakeszi Város Önkormányzata
  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
  2092 Budakeszi, Fő utca 179.
  Kérjük az email tárgyában és a borítékon feltüntetni: „Budakeszi Oktatásáért” pedagógus pályázat.
  Beérkezési határidő: 2019. szeptember 5. 12 óra
  A határidő lejárta után hiánypótlásra, módosítására nincs lehetőség.
 7. A pályázat kötelező tartalmi elemei:
  – szakmai önéletrajz,
  – minimum egy szakmai ajánlás,
  – kitöltött adatlap (1. számú melléklet szerint),
 8.  Érvénytelenségi okok:
  Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a megadott tartalmi és formai követelményeknek.
 9. A pályázatok elbírálásával és a döntéssel kapcsolatos tudnivalók:
  A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, akik szeptember 5. és 20. között a pályázó tanóráit is látogathatják. A beérkezett pályázatok tartalma szerint az elbírálásba szakértő is bevonható.
  Az elbírálás határideje: 2019. szeptember 20.
  A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
  A nyertes pályázókkal az Alapítvány támogatási szerződést köt.
 10. Kapcsolattartó:
    A pályázatok benyújtásával, tartalmával kapcsolatban további információt Bakács Bernadett alpolgármester nyújt. Telefonszám: 30/951-3368.

 

ADATLAP

 1. Mutassa be az alkalmazni kívánt pedagógiai gyakorlat szükségességét, megalapozottságát, elméleti hátterét.
  (Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)
 2. Mutassa be példákkal a módszertani eszközöket, melyeket az órákon alkalmaz.
  (Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)
 3. Mutassa be a fejlesztés várható eredményeit.
  (Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)
 4. Alkosson ütemtervet a nyílt órák, és a nyílt szakmai nap időpontjának megjelölésével
 5. Az Ön által használt módszer ismertetése, átültetése az iskolai gyakorlatba.
  (Max. 1000 karakter szóköz nélkül.)
Megosztom a cikket