Budakeszi Oktatásáért pályázati kiírás diákoknak

Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület …/2019. (IV.25.) számú határozatával pályázatot hirdet tanulók részére „Budakeszi Oktatásáért” 2019/2020. tanévre címmel

 1. A pályázat célja:
  Ösztönözze a Budakeszi általános, illetve középiskolás tanulókat a kiemelkedő iskolai tanulmányok és eredményes tanulmányi, zenei, vagy sport sikerek elérésére.
 2. A pályázat benyújtására jogosultak:
  – Széchenyi István Általános Iskola
  – Nagy Sándor József Gimnázium
  – Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanulói 2. osztálytól, akiknek a tanulmányi átlaga 4,5 felett van, és eredményesen szerepeltek 2018/2019. tanévben tanulmányi, zenei, vagy      sportversenyen.
 3. A pályázathoz csatolni kell:
  – Önéletrajzot (név, cím, iskola, osztály, hobby),
  – 2018/2019. tanév végi bizonyítvány másolatát,
  – Igazgatói ajánlást,
  – Szülői beleegyező nyilatkozatot,
  – A tanulmányi, zenei, vagy sporteredmény dokumentumát (pl: oklevelét) és a verseny bemutatását (pl.: kiírást).
 4.  Az ösztöndíj mértéke, időtartama, a támogatásban részesíthető tanulók száma:
  Az ösztöndíj mértéke az ötödik osztályig 5.000 Ft/hó, nyolcadik osztályig 10.000 Ft/hó, 12-13. osztályig 15.000 Ft/hó
  A támogatás időtartama: 2019. szeptember – 2020. június
  A támogatásban részesíthető tanulók száma: 6 fő.
 5. A pályázat benyújtásának módja, beérkezésének határideje:
  Postai úton, vagy személyesen zárt borítékban.
  Cím:    Budakeszi Város Önkormányzata
  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
  2092 Budakeszi, Fő utca 179.
  Kérjük a borítékon feltüntetni: „Budakeszi Oktatásáért” tanulói pályázat.
  Beérkezési határidő: 2019. szeptember 5. 12 óra
  A határidő lejárta után hiánypótlásra, módosítására nincs lehetőség.
 6. Érvénytelenségi okok:
  Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a megadott tartalmi és formai követelményeknek.
 7. A pályázatok elbírálásával és a döntéssel kapcsolatos tudnivalók:
  A pályázatok elbírálásáról szakmai zsűri dönt. A beérkezett pályázatok tartalma szerint az elbírálásba szakértő is bevonható.
  Az elbírálás határideje: 2019. szeptember 20.
  A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
  A nyertes pályázók törvényes képviselőjével az Alapítvány támogatási szerződést köt.
 8. Kapcsolattartó:
  A pályázatok benyújtásával, tartalmával kapcsolatban további információt Bakács Bernadett alpolgármester nyújt. Telefonszám: 30/951-3368.
Megosztom a cikket