Bánhidi László

Tisztelt Budakesziek!

Az elmúlt öt évre visszatekintve annyi minden történt, hogy alig győzöm végigtallózni jegyzeteimet, hogy kigyűjthessem a legfontosabbakat.Mindennek előtte köszönetet mondok az 5. választókerület lakóinak türelmükért és segítőkészségükért, mellyel megkönnyítették a nagyszámú fejlesztést és építkezést, mely a választókerületet érintette. Külön köszönet illeti azokat, akik részt vettek a járdaépítési programban és azokat, akik nagy odaadással ápolják az ingatlanuk előtti zöldterületeket.

Kiemelni a történtekből semmit sem szeretnék, hiszen minden lépés egyaránt fontos, de elsőként a városüzemeltetési feladatokat ellátó BVV Kft. tevékenységét említem, melynek munkáját kijelölt képviselőként személyesen is segítem, úgy vélem sikerült a hatékonyság terén szintet lépnünk. Nem csak a zöldfelületek és utak karbantartásában, de például annak a közel két és fél kilométer járdaépítésnek elősegítésében is, mely csak az 5. választókerületben készült. Az ő segítségükkel parkosítottuk a temető melletti területet, építettünk ott új kerítést, mentesítettük az iskola környezetét a veszélyes fák kidőlésétől, a víznyelőket ők teszik baleset- és zajmentessé. Köszönet érte.

Az intézményi fejlesztések ezt a kerületet érintették a legnagyobb mértékben. Az új Mosolyvár Bölcsőde 4 csoportszobával bővült. A Pitypang Sport Óvodában két új csoportszoba létesült és külön pályázati támogatásból sikerült az épület teljes energetikai felújítását és nyílászáró cseréjét megvalósítani. Az idei tanévben nyitja meg kapuját az új iskola, melynek 2,5 milliárd forint építési költségéből felet Budakeszi városa biztosította. A régi iskola sem maradt ki a fejlesztésekből, a teljes energetikai felújítás során új arculatot nyert, udvarán gumiburkolatú kézilabda pálya épült. A sportpályán korszerű műfüves pálya létesült, a régi lelakott műfüves helyén pedig 3 teniszpálya épült vállalkozói beruházással.

A közlekedés rendjét és biztonságát egyes utcaszakaszok egyirányúsításával oldottuk meg törekedve arra, hogy a lakóterületen csökkenjen az átmenő forgalom. A Zichy Péter utca gyalogos közlekedést biztonságossá tettük, a Honvéd utca hiányzó közvilágítását pótoltuk.

Hosszú évek tárgyalássorozatát és kitartó utánajárást követően sikerült elérni, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól városunk ingyenesen tulajdonba kapja a volt „honvéd barakk” területét, a megállapodás jegyében a problémás és igénytelen megjelenésű épületet már elbontottuk, az ingatlan parkosítása a birtokbavételt követően történhet.

Örömömre szolgált és büszkeséggel tölt el, hogy tevékeny részese lehettem az elmúlt öt évben önkormányzatunk munkájának és szolgálhattam Budakeszi közösségét.

Megosztom a cikket