Az összefogás eredménye: védett az Álomvölgy

‼️ A helyi védettség, valamint nemzeti és uniós jogi követelmények miatt nem épülhet be az Álomvölgy!

👉 Pest Megyei Kormányhivatal általános építésügyi hatósági hatáskörében elutasította az Álomvölgybe tervezett „mikrofarm gazdaság” építési engedélykérelmét.

📌 Indoklásában kiemeli, hogy míg a tervdokumentáció szerint közel 2000 négyzetméteres terület beépítésre, tereprendezésre ill. burkolásra kerülne, a helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet szerint a területen épület nem helyezhető el, gépi földmunka, talajforgatással járó tevékenység nem végezhető.

📌 Budakeszi Város Polgármestere 2020. 07.29-én kelt településképi véleményében a tervtanács javaslata alapján településképi szempontból engedélyezésre nem javasolta a tervezett, közel 1000 négyzetméter hasznos alapterületű épületet, mivel „formai megjelenése a településképbe nem illeszkedik, (…) a tervezett épület 31,76 x 29,7 méteres befoglaló méretével mind Budakeszin, mind külterületen nem jellemző, idegen testként jelenik meg.”

📌 A Kormányhivatal elutasító végzése ezt követően, 2020. augusztus 24-én született, indoklásában a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály környezetvédelem és természetvédelem szempontból egyrészt azért utasította el, mert „az ingatlanon tervezett építési tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint nem felel meg;” másrészt a Budakeszi helyi jelentőségű természetvédelmi területeiről szóló 23/2020. (VIII.03.) önkormányzati rendelet alapján a területen épület elhelyezése nem engedélyezett.

‼️„A Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban bemutatott 1150 m2-es építési és azt övező legalább 5 méteres puffer terület kijelölése az építési engedélyezési tervek alapján nem került figyelembe vételre. A tervdokumentáció szerint szinte a teljes 2000 m2-es más célú hasznosítás keretében kivett művelési ágú terület – az északnyugati sarka kivételével – beépítésre, illetve tereprendezésre, burkolásra kerül, így a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban bemutatott puffer terület és hatás nem tud érvényesülni.”

‼️Budakeszi 23/2020. (VIII.03.) önkormányzati rendelete alapján a területen épület elhelyezése nem engedélyezett, a területen gépi földmunka, talajforgatással járó tevékenység nem végezhető, a földutak szilárd burkolattal való borítása vagy szélesítése tilos – idézi indoklásában a Kormányhivatal.

👉 A döntés a közléssel véglegessé vált, ellene közigazgatási per indítható.

‼️A helyi védettség, valamint nemzeti és uniós jogi követelmények miatt nem épülhet be az Álomvölgy!👉 Pest Megyei…

Közzétette: Budakeszi Hírmondó hivatalos oldala – 2020. szeptember 15., kedd

Megosztom a cikket