Az erdő nem szeméttároló!

A Budakeszit körülvevő erdőkben is gyakran találkozhatunk illegálisan lerakott háztartási hulladékkal, illetve zöldhulladékkal. Ez nem pusztán esztétikai probléma, hanem komoly természetkárosításnak számít – hívta fel a lakosság figyelmét a budakeszi önkormányzathoz is eljuttatott levelében a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.

A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra is, hogy az erdőkarbantartási munkálatokhoz a fakivágások is hozzátartoznak, amelyeket megfelelő ütemterv alapján végeznek a Parkerdő munkatársai (táblázatuk mellékelve).

Gazdálkodásuk alapját a miniszteri erdőterv rendelet alapján – a természetvédelem alatt álló területeken a természetvédelem igényeinek figyelembevételével – az erdészeti hatóság által készített és jóváhagyott, tíz évre vonatkozó erdőterv képezi.

Illegális hulladék az erdőkben    

Egyre növekszik a lakott terület közvetlen közelében, az erdőben illegálisan elhelyezett hulladék mennyiségbe, amely alapvetően lakossági forrásból származik. A több mint 10 000 m3–nyi szemét eltakarítását a Pilisi Parkerdő Zrt. saját forrásból végzi, melynek költsége évről-évre növekszik, ez jelenleg 50-60 millió Ft-os nagyságrendet jelent.

Zöldhulladék az erdőkben

A kertes házaknál keletkező zöldhulladékot is sajnos igen jelentős hányadban erdőterületeken helyezi el a lakosság, melyet azután a Parkerdő munkatársai szállíttatnak el a lehetőségeink szerint. A kertben levágott fű, lenyesett ág, lehullott gyümölcs kapcsán sokan azt gondolják, hogy a természetben lebomló anyagokat nyugodtan elhelyezhetik az erdőkben, mezőkön, utak szélén, és ezzel nem követnek el természetkárosítást, ami azonban tévedés!

A zöldhulladék illegális elhelyezése éppúgy szabálytalan és büntetendő, mint a kommunális vagy más hulladék lerakása. Az illegálisan kihelyezett zöldhulladék ugyanakkor komoly veszélyt és problémát jelent az erdőkre, gyepterületekre. A fenyőfélék – főleg elszáradt állapotban – fokozottan tűzveszélyesek, illegális lerakásuk aszályos, forró időszakban könnyen belterületi vagy erdőtüzek okozója lehet.

Jelentős természetvédelmi kockázatot is jelent ez a tevékenység, mivel elősegíti az inváziós növényfajok, így például a bálványfa, továbbá a parlagfű és a japán keserűfű terjedését. Az erdők szélén lerakott zöldhulladék-kupacok miatt a kirándulók sem élvezhetik az erdők eredeti látványát.

Fakitermelés a fenntartható fejlődés érdekében

A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai éves terv alapján végzik a fakitermelést a Budakeszit övező erdőkben is. Ez egy időben hosszan elhúzódó tevékenység, hiszen a szakmai szempontból kivágásra jelölt fák ledöntése, tőtől való elválasztása csak az első lépcső ebben a folyamatban. A munkák idejét, időtartamát nagymértékben befolyásolják az időjárási tényezők. Ennek is köszönhető, hogy az egész munkafolyamat időben elhúzódik.

A munkák során elkerülhetetlen ugyanakkor, hogy a faanyag elszállításakor igénybevett utakon – melyek jellemzően az erdőgazdálkodás céljára létesültek – sáros nyomok keletkezzenek. Az úthibák kijavítására a fakitermelés valamennyi említett munkafázisának befejezése után kerülhet csak sor, jellemzően a tavaszi időszak alkalmas erre.

Mindezek ismeretében, a Parkerdő vezetése kéri a tisztelt erdőlátogatók, kirándulók, turisták, helyi lakosok megértését és türelmét azon erdőterületeken és környezetében, ahol társaságuk éves fakitermelési munkáit folytatja, kiemelten a környező utakat, közelítő ösvényeket érintően.

Az erdőrészletek beazonosításához, elhelyezkedéséhez a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Erdészeti Igazgatóság) honlapja nyújt segítséget, ahol az egyes erdőrészletek – községhatár, tag, részlet – azonosítójának megadása után a kért térképrészlet megtekinthető.

 https://erdoterkep.nebih.gov.hu

További részletek:

http://www.parkerdo.hu

 

 

Megosztom a cikket