Andrejkó Bernadett kapja idén a Budakesziért Emlékérmet

Budakeszi Város Képviselő-testülete egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy 2012-es évben a Budakesziért Emlékérmet Andrejkó Bernadettnek adományozza.

 

 

A Budakesziért Emlékérem megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló, többször módosított 37/1995. (XI. 2.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a értelmében:

„Budakesziért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely ágazatában tartósan kiemelkedő, hasznos munkát végeztek.

Az elismerések odaítéléséhez ki kell kérni a városban működő társadalmi szervezetek, egyházi közösségek és a lakosság véleményét.”

A javaslatok beérkezési határideje 2012. február 13., hétfő 16 óra volt.

Az előterjesztést az Elnökök Tanácsa megtárgyalta és a képviselő-testület felé a Budakesziért Emlékérem kitüntetésre egyhangú szavazattal Andrejkó Bernadettet javasolta.

A képviselő-testület 2012. február 28-ai ülésén úgy határozott, hogy a „Budakesziért Emlékérem” kitüntetést  2012. évben Andrejkó Bernadett részére adományozza.

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkérte a polgármestert a kitüntetés átadására, melyre 2012. 03. 14-én kerül sor az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Menjünk el minél többen, köszöntsük őt, gratuláljunk Andrejkó Bernadettnek!

 

Balczó Kornélia

Megosztom a cikket