Véleményezésen az operatív programok

Jelentős változások várhatóak Pest megye támogatásában. Kevesebb jut vállalkozásfejlesztésre, több az állami kiadásra, és háttérbe szorulhatnak a területi igények.

 

 

 

Elkészültek a 2014 és 2020 programozási időszakban európai uniós alapokból származó fejlesztési források felhasználását szabályozó operatív programok újabb tervezetei. A véleményezés határideje 2014. november 24.

 

Az újabb verziók lényeges változásokat tartalmaznak. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) három új prioritással gazdagodott, s az egyes prioritások közötti források is átcsoportosításra kerültek: a vállalkozásfejlesztésre fordítható források jelentős mértékben csökkentek; szintén alacsonyabb lett a Pest megyei települések és a Pest megyei vállalkozások fejlesztéseit támogató intézkedések keretösszege. Új elem, hogy a prioritások között legalább kettő olyan van, mely kifejezetten állami intézmények fejlesztését támogatja; valamint jelentős mértékben nőtt a kutatás, fejlesztés és technológiai innováció támogatása, mely a régióban elsősorban a kutatási alapinfrastruktúra és a kiválósági központok támogatását jelenti, azaz közfinanszírozású intézmények fejlesztéseit támogatja.

 

Az operatív programok határozzák meg az egyes szakágazati és területi célokat, prioritásokat és intézkedéseket, melyek alapján a települési fejlesztések megtervezésre kerülnek, illetve kiírják majd a vállalkozások beruházásait segítő pályázatokat. A Pest megyében (és a fővárosban) élő emberek életét, a vállalkozások és a települések fejlesztéseit az operatív programok közül a VEKOP támogatja. A VEKOP keretösszege lényegesen alacsonyabb, mint a korábban felhasználható források voltak, s a Magyarországra jutó uniós forrásoknak mindössze a 3,9%-a, nagyságrendben (árfolyamtól függően) 270 Mrd Ft hét évre. A források csökkenésének az oka, hogy Budapest és a megye együtt fejlett régiónak számít. Pest megye kezdeményezte leválását, mert önálló régióként nagyobb támogatásra lenne jogosult, de erre a 2014 és 2020 közötti ciklusban nem volt lehetősége.

 

A VEKOP mellett az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) keretében az elővárosi közlekedés támogatása, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a vízgazdálkodás, szennyvíz, hulladékkezelés és energiahatékonyság témáihoz kapcsolódó intézkedések révén juthat támogatáshoz Budapest és Pest megye. E lehetőségek közül a közép-magyarországi önkormányzati alapinfrastruktúra energetikai megújításához jelentősebb keret áll rendelkezésre.

 

A VEKOP újabb verziójának fontosabb változásait a következő ábra szemlélteti:

Forrás: http://www.pestmegye.hu

Megosztom a cikket