Itt az ősz, kezdődik az égetések időszaka

 

Az ősz beköszöntével a kiskertekben egyre többen égetik el a felgyülemlett zöldhulladékot. Budakeszit nappal és időnként este is sűrű füst borítja, ezért nem tudnak ablakot nyitni a szellőztetéshez, de a kertben való ruhaszárításról is le kell mondani. Budakeszi Város Képviselő-testülete ? a lakosság kéréseit is figyelembe véve ? 2012 tavaszán módosította a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet. A szabálysértők pénzbüntetéssel sújthatók.

 

 

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 30/2011. (VI. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításának lényege:

A lakók nyugalmának biztosítása érdekében az azt indokolatlanul zavaró, zajjal járó, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek (pl. kertépítés és fenntartásával kapcsolatos zajkeltő tevékenység, ide nem értve a villanymotorral meghajtott fűnyírógép használatát, továbbá a favágás – a közvetlen veszélyelhárításról eltekintve – motoros fűrészelés, csiszolás) csak munkanapokon, szombaton és munkaszüneti napokon 7:00 és 12:00 óra között, illetve 14 óra és 21 óra között végezhető. Egyéb időpontokban, illetve vasárnap és ünnepnapokon a fenti tevékenységek nem végezhetőek.

 

Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításának lényege:

 

Avar és kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni:

–     tavasszal: március 1. – május 31. között;

–     ősszel: szeptember 1. – november 30. között.

 

A megjelölt időszakokon belül kizárólag pénteken 8-21 óra között, szombaton 8-12 óra között – az ünnepnapok kivételével – lehet az égetést végezni.

Kérjük továbbra is vegyék figyelembe, hogy közterületen a kerti avar és hulladék égetése továbbra is tilos!

 

Kérjük, hogy az otthoni, kiskerti tevékenységek, munkák végzése során gondoljanak elsősorban családtagjaik, szomszédjaik környezetük nyugalmára, ezért tartsák be a rendeletek előírásait.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy tiltott közösségellenes magatartást követ el és 50.000 forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki az égetés szabályait megszegi, illetve az égetés időpontján kívül avart és kerti hulladékot éget. A közterületen történő égetés esetében 50.000 forintig terjedő összegű helyszíni bírságot az Önkormányzat közterület-felügyelője, vagy erre felhatalmazott ügyintézője szabhat ki, más esetekben közigazgatási eljárást kell kezdeményezni a tiltott közösségellenes magatartás elkövet6ése miatt, amelyben szintén akár 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság is kiszabható.  Aki a zajforrások üzemeltetésével kapcsolatos rendelkezéseket megszegi ugyanezekkel a szankciókkal sújtható. Aki a fenti két rendelet előírásainak megszegését tapasztalja, bejelentést tehet az önkormányzatnál. A bejelentés nyomán az elkövetővel szemben közigazgatási eljárás indul.

 

A rendeletek megsértését – hivatali munkaidőben – a közterület-felügyelőknek lehet közvetlenül bejelenteni személyesen, vagy telefonon: 06(23) 535-710/164. Munkaidőn túl bejelentések a Budakeszi Védelmi Centrumnak tehetők a 06(20) 621-2092, vagy a 777-107-es telefonszámokon.

Megosztom a cikket