Választási tájékoztató 2022

Városunkban 16 szavazókör várja Budakeszi választópolgárait az országgyűlési képviselő-választásra, illetve az azzal azonos napon tartandó országos népszavazásra. Budakeszi Város Helyi Választási Iroda vezetőjének a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján az országgyűlési választás és országos népszavazás vonatkozásában hozott, 1/2021. (XI. 2.) számú határozata Budakeszi város szavazóköreinek száma, sorszáma, területi beosztása, valamint a szavazóhelyiségek címe meghatározása tárgyában a varoshaza.budakeszi.hu honlapon megtekinthető.

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel?
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.
Átjelentkezésre irányuló kérelme a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania.
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.
Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címe: HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.,  3. szavazókör Az átjelentkezés határideje: 2022. március 25. 16.00 óra.

Mozgóurna iránti kérelem
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelem a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania. A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

Ha

  • a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve
  • az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel,

a kérelmét egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek is kell tekinteni.
Ebben az esetben – attól függően, hogy a kérelmet hova nyújtották be – a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vagy a mozgóurna kivitelére illetékes szavazatszámláló bizottság illetékességi területén működő helyi választási iroda dönt az átjelentkezés és a mozgóurna iránti kérelemről is.
A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt lakóhelyén vagy a választópolgár által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.
Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat! A mozgóurna iránti kérelemnek 2022. április 1. napon kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése
Annak érdekében, hogy a választópolgár választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti

  • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
  • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
  • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja

  • online a www.valasztas.hu honlapon keresztül,
  • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában (2092 Budakeszi, Fő utca 179.).

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a választópolgár lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Az igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha a választópolgár már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes.
Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb 2022. március 25-e 16.00 óráig kell benyújtania.
Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon 16.00 óráig, azaz 2022. március 30-a 16.00 óráig be kell nyújtania.

Országgyűlési választások 2022

Budakeszi Város körzetleíró listája

1. szavazókör Fő utca 133. (Budakeszi Bölcsőde)
Gyöngyvirág utca, Mezei Mária utca, Petőfi utca, Rákóczi utca (teljes közterület)


2. szavazókörErdő utca 83. (Szociális Központ)
Erdő utca (páratlan házszámok 1-61., páros házszámok 6-68.), Erkel utca (páratlan házszámok 1-23., páros házszámok 2-16/b), Fő utca (páros házszámok 2-106.), Szarvas tér, Virágvölgy utca (teljes közterület)


3. szavazókörErdő utca 83. (Szociális Központ)
Erdő utca (páratlan házszámok 63-125, páros házszámok 70-176.), Fő tér, Hegyhát utca, Jókai utca, Kossuth Lajos utca, Kossuth köz, Rózsa köz (teljes közterület)


4. szavazókörFő utca 133. (Budakeszi Bölcsőde)
Erdő utca (páratlan házszámok 127-1059, páros házszámok 180-1114.), Fő utca (páratlan házszámok 113-193, páros házszámok 110-től végig)


5. szavazókörFő utca 268. (Szivárvány Óvoda)
Alkony utca, Alkotó utca, Alma utca, Attila utca, Avar utca, Basa utca, Besenyő utca, Bognár köz, Boldogasszony sétány, Bolgár utca, Csapás köz, Cseresznyés utca, Csillag utca, Diófa utca, Domb utca, Erdőőr utca, Eszter utca, Fácán utca, Fehérakác köz, Feketerigó utca, Fogoly utca, Fürj köz, Fürj utca, Galamb utca, Gall utca, Gazda utca, Gerle utca, Gida utca, Görög utca, Háris út, Határ utca, Holdfény utca, Illatos utca, Jávor utca, Kacsa utca, Kalmár utca, Karika utca, Kilátó utca, Lejtő utca, Lilaakác köz, Liliom köz, Lovas utca, Magor utca, Makkosi út, Margaréta utca, Meredek utca, Mókus utca, Művész utca, Nagyszénás utca, Napfény utca, Nefelejcs utca, Orchidea utca, Őr utca, Őzike köz, Őz utca, Pataksor utca, Petrányi tanya, Róka utca, Skót utca, Sólyom utca, Sugár utca, Suta utca, Szalag utca, Szőlő utca, Törökőr utca, Törökvész utca, Tövis köz, Vadrózsa utca, Vezér utca, Viktória utca, Virágos köz, Völgy utca, Zichy köz (teljes közterület)


6. szavazókörFő utca 268. (Szivárvány Óvoda)
Angol utca, Árnyas utca, Bem utca, Gábor Áron utca, Gerinc utca, Gesztenye sor, Hajnalka köz, Hajnalka utca, Kelta köz (teljes közterület), Kert utca (folyamatos házszámok 37-7221), Külterület, Máriamakk, Megyei út, Napsugár köz, Napsugár utca, Szász utca, Székely köz, Székely utca (teljes közterület)


7. szavazókörZichy Péter utca 31. (Pitypang Óvoda)
Áfonya utca, Barackvirág utca, Erzsébet erdészlak, Erzsébet puszta, Felkeszi utca, Hunor utca, Kenderföld utca, Kerekmező utca, Kísérleti telep, Liliom utca, Mandula dűlő, Mandula utca, Szőlő telep, Vadverem utca, Villám Miklós utca (teljes közterület)


8. szavazókör • Zichy Péter utca 31. (Pitypang Óvoda)
Arany János utca, Etheles park, Honfoglalás sétány, József Attila utca (páratlan házszámok 103-tól végig, páros házszámok 14-hrsz. 2306/0055.), Konth Miklós utca, Márity László út, Paplanhát út (teljes közterület)


9. szavazókör • Knáb János utca 60. (Általános Iskola)
Batthyány utca (páratlan házszámok 23-tól végig, páros házszámok 12-től végig), Béke utca (teljes közterület), Fő utca (páratlan házszámok 71-111/a), Klapka utca, Knáb János utca, Mansfeld Péter köz, Mansfeld Péter utca, Széchenyi köz (teljes közterület), Széchenyi utca (páratlan házszámok 63-141., páros házszámok 56-84.)


10. szavazókör • Knáb János utca 60. (Általános Iskola)
Honvéd utca, Huszár utca, Ifjúság útja, Jegenye utca, Zichy Péter utca (teljes közterület)


11. szavazókör • Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)
Batthyány utca (páratlan házszámok 1-21., páros házszámok 2-10/c), Bibó István utca,
Esze Tamás utca (teljes közterület), Fő utca (páratlan házszámok 1-69.), Kálló esperes utca, Rózsa utca, Szanatórium köz, Szanatórium utca (teljes közterület), Széchenyi utca (páratlan házszámok 1-61., páros házszámok 2-54.)


12. szavazókör • Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)
Erkel utca (páratlan házszámok 25-től végig, páros házszámok 18-tól végig), Hajós köz, Hajós utca (teljes közterület), József Attila utca (páratlan házszámok 1-101., páros házszámok 2-12.), Reviczky utca, Tulipán utca (teljes közterület)


13. szavazókör • Széchenyi utca 94. (Nagy Sándor József Gimnázium)
Csák József utca, Füredi László utca, Krúdy Gyula utca, Lakos Gusztáv utca, Pataki Ferenc utca, Szél utca, Vásárhelyi Pál utca (teljes közterület)


14. szavazókör • Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)
Ady Endre utca, Eperjes utca, Fenyő utca, Fűzfa utca, Homoród utca, Kuruclesi utca, Losonc utca, Meggyes utca, Munkácsy Mihály utca, Rozsnyó utca, Temető utca, Úrbéres utca, Zsolna utca (teljes közterület)


15. szavazókör • Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)
Akácfa utca, Bianka utca, Budaörsi köz, Budaörsi út, Cserszegi utca, Dózsa György tér, Futrinka utca, Hársfa utca (teljes közterület), Kert utca, Lugas köz, Muskátli utca, Ösvény utca, Pátyi út, Prekó, Présház utca, Rigli utca, Szőlőskert út, Szüret utca, Tavasz utca, Tiefenweg út, Tölgyfa utca, Tyúktelep Á. G., Vadász utca, Vastagh tanya, Vincellér utca (teljes közterület)


16. szavazókör • Széchenyi utca 94. (Nagy Sándor József Gimnázium)
Fő utca (páratlan házszámok 195-től), Iskola köz, Kinizsi köz, Nagy Sándor utca (teljes közterület), Széchenyi utca (páratlan házszámok 143-tól, páros házszámok 88-tól), Táncsics Mihály utca (teljes közterület)

Megosztom a cikket